Foglalkoztatás és mobilitás a budapesti munkaerő-piaci vonzáskörzetben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/sme.vol.11.no.1.pp.68-78

Kulcsszavak:

foglalkoztatás, mobilitás, területi egyenlőtlenségek, centrum-hatás

Absztrakt

Napjainkban a globális gazdasági és társadalmi változások hatásaként számos országot jelentős regionális különbségek jellemeznek. Megmutatkozik ez a makrogazdasági teljesítményben, az életszínvonal alakulásában, a jövedelmi különbségekben, illetve az oktatás és az egészségügy színvonalában is, amelyek együttesen az adott nemzetállam versenyképességét alapjaiban befolyásolják. Ezek az egyenlőtlenségek méltányossági aggályokat vetnek fel, hiszen hozzájárulhatnak az országon belüli általános különbségekhez, hatással lehetnek az esélyegyenlőtlenségre, mindemellett károsak a gazdasági hatékonyságra is, mivel a hátrányos terekben élők korlátozott lehetőségei a potenciális lehetőségek kihasználatlanságához vezethetnek. Ebben az összetett rendszerben kijelenthetjük, hogy a városok a regionális különbségek kialakulásának folyamataiban fontos szerepet töltenek be, mivel számos olyan funkciót látnak el, amelyek a régió mennyiségi növekedéséért és minőségi javulásáért is felelősek. Mindezen összefüggéseket vizsgálva tanulmányunkban Budapest centrum szerepét, illetve annak változását elemezzük a 2011 és 2022 között eltelt időszakban, ahol vizsgáljuk a foglalkoztatás és a mobilitás területi összefüggéseit, annak változásait és várható hatásait egyaránt.

Szerző életrajzok

 • Lőrinc Balázs, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  e-mail: lorinc.balazs@phd.uni-mate.hu

 • Káposzta József, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

  Prof. Dr., egyetemi tanár
  e-mail: Kaposzta.Jozsef@uni-mate.hu

   

Hivatkozások

Beluszky, P. (2014): Budapest – zászlóshajó vagy vízfej? Szent István Egyetemi Kiadó: Gödöllő.

Berkes, J. (2019): A magyar regionális központok és térségeik gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási, társadalmi funkciója. [Doktori értekezés]. Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr. https://doi.org/10.15477/SZE.RGDI.2019.010

Case, A. – Deaton, A. (2020): Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton University Press: Princeton. https://doi.org/10.2307/j.ctvpr7rb2

Egri, Z. (2024): Bezáródás a perifériára – A hazai társadalmi-gazdasági elmaradottság tartós térbeli fennmaradása, 1960-2020. Területi Statisztika, 64(2), 177–211. https://doi.org/10.15196/TS640203

Frick, S. A. – Rodríguez-Pose, A. (2018): Change in urban concentration and economic growth. World Development, 105, 156–170. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.034

Friedman, M. (1953): Essays in Positive Economics. The University of Chicago Press: Chicago.

Káposzta, J. – Tóth, T. (2023): A közösségi közlekedés szerepe a térgazdaság versenyképességében.: A centrum-periféria reláció nemzetgazdasági összefüggéseinek kapcsolatrendszerei. In: Közlekedéstudományi Egyesület (Szerk.): Ember a városi közlekedésben: City Rail – 2023 Tudományos Konferencia. Budapest: BKV Zrt., Közlekedéstudományi Egyesület, 31–46.

Káposzta, J. (2007): Regionális gazdaságtan. [Tankönyv]. Szent István Egyetemi Kiadó: Gödöllő.

Kiss, J. P. – Szalkai, G. (2014): A foglalkoztatás területi koncentrációjának változásai Magyarországon a népszámlálások ingázási adatai alapján, 1990–2011. Területi Statisztika, 54(5), 415–447.

Kovács, Z. (2017): Városok és urbanizációs kihívások Magyarországon. Magyar Tudomány, 2017(3), 302–310.

Kuznets, S. (1955): Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1), 1–28. http://www.jstor.org/stable/1811581

Lakatos, M. – L. Rédei, M. – Kapitány, G. (2015): Mobilitás és foglalkoztatás. Területi Statisztika, 55(2), 157–179.

Lakatos, M. – Váradi, R. (2009): A foglalkoztatottak napi ingázásnak jelentősége a migrációs folyamatokban. Statisztikai Szemle, 87(78), 763–794.

Lengyel, I. (2021): Regionális és városgazdaságtan. Szegedi Egyetemi Kiadó: Szeged.

Pénzes, J. – Molnár, E. – Pálóczi, G. (2014): Helyi munkaerő-piaci vonzáskörzetek az ezredforduló utáni Magyarországon. Területi Statisztika, 54(5), 474–490.

Rácz, Sz. (2019): Development Processes of Regional Centres in Central and Southeast Europe – From State Socialism to Dependent Market Economies. DETUROPE, 11(2), 92–100. https://doi.org/10.32725/det.2019.017

Rechnitzer, J. (2019): Nagyvárosok a magyar területi politikában és területfejlesztésben a rendszerváltozástól napjainkig. Tér és Társadalom, 33(1), 3–26. https://doi.org/10.17649/TET.33.1.3069

Rechnitzer, J. (2022): Néhány iránymutatás Kelet- és Közép-Európa nagyvárosainak tanulmányozásához. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 19(3), 14–26. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2022.32

Tóth, G. – Nagy, Z. (2013): Eltérő vagy azonos fejlődési pályák? A hazai nagyvárosok és térségek összehasonlító vizsgálata. Területi Statisztika, 53(6), 593–612.

Tóth, G. – Nagy, Z. (2024): Eltérő vagy azonos fejlődési pályák? A hazai nagyvárosok és vonzáskörzeteik 2001 és 2021 közötti változása. Területi Statisztika, 64(2), 150–176. https://doi.org/10.15196/TS640202

Internetes források

KSH – népszámlálási adatbázis: [Központi Statisztikai Hivatal] https://nepszamlalas2022.ksh.hu/adatbazis/ (Letöltés ideje: 2024.04.27.)

KSH – Magyarország települései jogállás szerint: [Központi Statisztikai Hivatal] https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/telepulesek.pdf (Letöltés ideje: 2024.04.27.)

Letöltések

Megjelent

2024-03-30

Hasonló cikkek

1-10 a 60-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>