A nők munkaerő-piaci részvétele Magyarországon európai összehasonlításban

Szerzők

  • Szabó Katalin Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.01.69-81

Kulcsszavak:

munkaerő-piac, nők, foglalkoztatás, gazdasági aktivitás, bérkülönbség

Absztrakt

Jelen tanulmányban a nők munkaerő-piaci részvételét vizsgálom Magyarországon európai összehasonlításban. A szakirodalmi áttekintést követően az elemzés során az Eurostat és a Központi Statisztikai Hivatal adataira támaszkodtam. A rendszerváltást követően a nők foglalkoztatása továbbra is elmarad az uniós átlagtól, napjainkra a nemek közti egyenlőtlenségek ugyan mérséklődtek hazánkban, de továbbra is érzékelhető, hogy a nők számos nehézséggel kell megküzdjenek bizonyos területeken.

Információk a szerzőről

  • Szabó Katalin, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi tanársegéd - PhD
    E-mail: Szabo.Katalin@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Andorka, R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 339. p.

Anker, R. – Melkas, H. – Korten A. (2003): Gender-based occupational segregation in the 1990s, ILO. p. 32

Anker, R. (1998): Gender and jobs: Sex segregation of occupations in the world. Geneva, ILO. p. 444.

Belinszki E. (1997): A munka nemesít? Elméleti magyarázatok a nők munkaerőpiaci helyzetéről. Szociológiai szemle. 7 évf. 1. szám 133-155

Bettio, F. – Corsi, M. – D’Ippoliti, C. – Lyberaki, A. – Samek Lodovici, M. – Verashchagina, A. (2013): Th impact of the economic crisis on the situation of women and men and on gender equality policies. Synthesis report, prepared for the use of the European Commission. Luxembourg, Publications Office of the European Union. p. 224.

Bigazzi S. (2003): Előítéletek. in: Varga A. (szerk): Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem. Romológiai és Nevelésszociológiai Tanszék. pp. 15-36.

Charles, M.– Bradley, K. (2009): Indulging Our Gendered Selves? Sex Segregation by Field of Study in 44 Countries. American Journal of Sociology, Vol. 114. No. 4. 924– 976. o.

Csehné P. I. (2012): Női szemmel: Háztartás és munka. Munkaügyi Szemle. 1. szám. pp. 26-32.

Csehné P. I. (2014): Az ország peremén. Munkaügyi Szemle. 1. szám. pp. 66-72.

EUROSTAT (2017): European statistics. Database. http://ec.europa.eu/eurostat/web/equality/data/database [Letöltés ideje: 2017. 03.21.]

Frey M. (1997): Nők a munkaerőpiacon. in: Lévai K. - Tóth I. Gy. (szerk): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest: TÁRKI, Munkaügyi Minisztérium. Egyenlő Esélyek Titkársága, pp. 13–34. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a668.pdf [Letöltés ideje:2017.03.26.]

Frey M. (1999): Nők a munkaerőpiacon. in: Pongrácz T. - Tóth I. Gy. (szerk): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest: TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium. Nőképviseleti Titkársága, pp. 1–16. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a572.pdf [Letöltés ideje:2017.03.26.]

Frey M. (2001): Nők és férfiak a munkaerőpiacon. in: Nagy I. - Pongrácz T. - Tóth I. Gy. (szerk): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest: TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium. Nőképviseleti Titkársága, pp. 9–30. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a497.pdf [Letöltés ideje:2017.03.26.]

Frey M. (2011): Nők és férfiak a munkaerőpiacon, különös tekintettel a válságkezelés hatásaira. in: Nagy I. - Pongrácz T. - Tóth I. Gy. (szerk): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest: TÁRKI - Nemzeti Erőforrás Minisztérium, pp. 17–48. http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-934/publikaciok/tpubl_a_934.pdf [Letöltés ideje:2017.03.26.]

Kardos K. (2017): Nők a munkaerőpiacon. Info Jegyzet. Képviselői Információs Szolgálat. pp. 1-4.

Koltai L. – Vucskó B. (szerk.) (2007): A munka-magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarországon. Közhasznú Szolgálat. Budapest. Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelye. pp. 1-61. http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/nok_Mo.pdf [Letöltés ideje: 2017.01.26.]

Koncz K. (2004): A nők munkaerő-piaci helyzete az ezredfordulón Magyarországon. Hungarian Statistical Review / Statisztikai Szemle, Vol. 82. 12. szám, pp. 1092-1106.

Koncz K. (2010): A munkaerőpiac nemek szerinti szegregációjának jelensége és mérése. Statisztikai Szemle, 88. évfolyam 10-11 szám. pp. 1082-1105.

Koncz K. (2011): A munkaerőpiac nemek szerinti szegregációjának jellemzői, mechanizmusa és következményei. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., pp. 74–94.

Koncz K. (2014): Nők az Európai Parlamentben, az európai uniós nőpolitika. Hungarian Statistical Review / Statisztikai Szemle. Vol. 92. 10. szám, pp. 853-873.

Koncz K. (2016): A női karriertípusok és jellemzőik. Opus et Educatio. 3. 1. sz. pp. 30- 39.

Központi Statisztikai Hivatal: 2011. évi népszámlálás. Országos, területi adatok. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00 [Letöltés ideje:2017.03.20.]

Kreimer, M. (2004): Labour Market Segregation ant the Gender-Based Division of Labour. European Journal of Women’s Studies, Vol. 11. No. 2. 223–246. o.

Nagy B. – Fodor É. (2015): A gazdasági válság hatásai a férfiak és a nők munkaerő- piaci helyzetére Kelet-Közép-Európában. Szociológiai Szemle 25(3): pp. 2–22

Nagy Gyula (2001): A nők gazdasági aktivitása és foglalkoztatottsága. Hungarian Statistical Review / Statisztikai Szemle 1, p. 35-55.

Nagy, B. (2009): Nők és férfiak a vezetésben. In: Nagy, I. – Pongrácz, Tné (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI Szociális és Munkaügyi Minisztérium, pp. 52-64. http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-878/publikaciok/tpubl_a_878.pdf [Letöltés ideje: 2017.03.20.]

Németh György (2001): A nők erényei. Női szerepek az ókori Hellászban. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_nok_erenyei_noi_szerepek_az_okori_hellaszban/ [Letöltés ideje: 2017.03.10.12:05]

Nguyen, L. L. A. (2005): A. Férfiak és nők a munka világában. Nemi szerepek a munkahelyen. Magyar Pszichológiai Szemle, LX. 1. pp. 111-134.

Platón (1970): Az állam. Gondolat Kiadó, Budapest. URL: http://mek.oszk.hu/03600/03629/

Soós A. (2015): A nők és a férfiak közti bérezési különbségek európai kitekintésben és Magyarországon. https://szakszervezetek.hu/8-kiemelt-hirek/416-a-nok-es-a-ferfiak-kozti-berezesi-kulonbsegek-europai-kitekintesben-es-magyarorszagon-2 [Letöltés ideje: 2017.01.26.]

Ternovszky F. (2013): Nő a profit. Női erőforrás menedzsment. Budapest. Wolters Kluwer Kft. p. 253.

Valuch T. (2009) Család, háztartás, a női tevékenységszerkezet és a szerepfelfogás változásai 1945 után. Rubicon 4. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/csalad_haztartas_a_noi_tevekenysegszerkezet_es_a_szerepfelfogas_valtozasai_1945_utan/ [Letöltés ideje: 2015.02.05.]

Letöltések

Megjelent

2017-03-28

Hasonló cikkek

1-10 a 90-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.