Az álláskeresők körében végzett felnőttképzés munkaerőpiaci hatásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.04.64-73

Kulcsszavak:

foglalkoztatás, elhelyezkedés, álláskereső, munkanélküliség, felnőttképzés

Absztrakt

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik legrosszabb gazdasági mutatókkal rendelkező megyéje hazánknak. A magas munkanélküliség ráta és az alacsony foglalkoztatási ráta a Magyar Kormányt az álláskeresők átképzésére késztette. A szekunder adatbázisokra alapozott elemzésem során megvizsgáltam, hogy a képzési programokban való részvételt és azok munkaerőpiaci hatását milyen területi egyenlőtlenségek jellemzik. A képzésbe bevont álláskeresők elhelyezkedésének aránya az elsődleges munkaerőpiacon a közfoglalkoztatás megjelenésével csökkenni kezdett. A terület szempontú vizsgálatok során kirajzolódott, hogy a megyeszékhely rendelkezik a legtöbb képzettel és a határ menti, rurális térségekben elenyésző számú képzés, képzésbe bevont volt jelen, ennek következtében a magas álláskeresői létszámmal rendelkező településeket nem érintette az átképzés, ott ahol a legnagyobb szükség volna rá.

Információk a szerzőről

  • Le-Da Barbara, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

    MSc-hallgató
    E-mail: ledai.barbara@gmail.com

Hivatkozások

Cedefop (2015): Job-related adult learning and continuing vocational training in Europe: a statistical picture. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 48. DOI: http://dx.doi.org/10.2801/392276

Farkas É. (2017): A tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés hatása a felnőttkori tanulás minőségére. OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 4(4), pp. 431-448. DOI: https://doi.org/10.3311/ope.219

Győri T. – Egri Z. (2020): A munkanélküliek - mint potenciális munkaerő-tartalék - térszerkezetének vizsgálata Békés megyében. STUDIA MUNDI - ECONOMICA 7(2), pp. 2-17. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.02.2-17

Hajdú D. (2020): A munkanélküliség és felnőttképzés területi eloszlása az Észak-magyarországi régióban. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 17(2), pp. 62-69. DOI: https://doi.org/10.32976/stratfuz.2020.14

Hajdú D. (2021a): Aspects regarding the development of “adult training” programs for jobseekers in Borsod-Abaúj-Zemplén county. ROMANIAN JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE 15(2), pp. 15-36.

Hajdú D. (2021b): Európai uniós forrásból támogatott munkaerő-piaci képzések területi eloszlása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. STUDIA MUNDI - ECONOMICA 8(1), pp. 24-36. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.01.24-36

Hajdú D. (2022): A közfoglalkoztatottaknak szóló képzések vizsgálata hazánkban (2016–2020). EDUCATIO 31(2) pp. 281-293. DOI: https://doi.org/10.1556/2063.31.2022.2.8 , 13 p.

Hajdú D., Koncz G. (2020): Álláskeresők támogatott felnőttképzésében résztvevők vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helyszíneken. In: STUDIA MUNDI - ECONOMICA 7(1), pp. 2-11. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.01.2-11

Hajdú D., Koncz G. (2021a): Megélhetési tanulók a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felnőttképzésben. TERÜLETI STATISZTIKA 61(2), pp. 229-254. DOI: https://doi.org/10.15196/TS610206

Hajdú D., Koncz G. (2021b): Felnőttképzés a vidéki települések szemszögéből. A FALU 36(3-4), pp. 79-87.

Hajdú D., Koncz G. (2022): Employment data of participants in supported adult training for jobseekers and their territorial pattern in Hungary, 2010–2020. REGIONAL STATISTICS 12(2) pp. 117-148. DOI: https://doi.org/10.15196/RS120205

Hangya D. (2013): "Esélyegyenlőségi útmutató" Fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek esélyei és lehetőségei a felnőttképzésben “A Guide to Equal Opportunities” – Opportunities for People with Disabilities and Decreased Work Ability in Adult Education. In: Szabó F. (szerk.) International Conference on Vocational and Adult Education, SZTE JGYPK, Szeged, pp. 271-281

Káposzta J., Tóth T. (2014): Regionális és vidékfejlesztési ismeretek. Gödöllő, Szent István Egyetemi Kiadó. 168 p. ISBN 978-963-269-402-3

Káposzta, J., Nagy, H. (2022): The major relationships in economic growth of the rural space. EUROPEAN COUNTRYSIDE 14 (2022)1 pp. 67-86., 20 p. (2022) DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2022-0004

Köllő J. (2009) A pálya szélén – Iskolázatlan munkanélküliek a poszt-szocialista gazdaságban. Osiris Kiadó, Budapest.

Köpeczi Bócz T. (2005): Kutatás a felnőttoktatás és a képzés nemzetközi cél- és feladatrendszerének változásáról a korszerű piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlődésének tükrében. Bp., NFI, 92 p.

Nijhof, W. J. (2005): Lifelong learning as a European skill formation policy. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT REVIEW 4(4), pp. 401-417.

Polónyi I. (2018): A felnőttképzés megtérülései. In: Fodorné Tóth K. (szerk.) A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció. Debrecen, MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, pp. 99-113.

Siposné Nándori E. (2016): A munkaerőpiaci hátrányok területi vonatkozásai Észak-Magyarországon. TERÜLETI STATISZTIKA 56(4), pp. 438-454. DOI: https://doi.org/10.15196/TS560405

Tóth, T., Káposzta, J. (2021): Succesful management of settlements to boost rural development. EUROPEAN COUNTRYSIDE 13 (2021) 4. pp. 819-833. 15 p. (2021) DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0044

Letöltések

Megjelent

2022-12-28

Hasonló cikkek

1-10 a 11-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.