Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Szerzői útmutatók

Részletes szerzői útmutató: ITT

Dokumentumsablon (template): ITT

A Studia Mundi – Economica a szerkesztői munka egyszerűsítése érdekében a kéziratokat online fogadja, a journal.uni-mate.hu felületen a Kézirat benyújtása pontban.

A cikkek anonim bírálata (kettős vak lektorálása) érdekében:

 • A benyújtott kéziraton nem szerepelhet olyan információ, amelyből bármely szerző azonosítható. Ezért kérjük, hogy a szerzők adatait csak az online felületre való feltöltéskor adják meg. Ugyanitt minden szerzőre vonatkozóan kérjük a szerzők ORCID-azonosítójának (lásd: https://orcid.org/signin), munkahelyének/titulusának, e-mail címének megadását is. A levelező szerzőséget a titulus mellett kérjük feltüntetni.
 • Szintén az anonim bírálat érdekében kérjük, hogy a fájlt mentéskor a cikk címének részletével és dátummal nevezzék el, majd így töltsék fel.

A folyóiratban legalább 20 000 karakter (szóközökkel irodalomjegyzék nélkül), valamint legfeljebb 40 000 karakter (szóközökkel, irodalomjegyzékkel együtt) terjedelmű kézirat közölhető. Az előírtnál rövidebb vagy hosszabb kéziratokat a szerkesztőség formai okokból elutasíthatja.

Magyar nyelvű kézirat esetén a címet, absztraktot és a kulcsszavakat magyar és angol nyelven kell feltüntetni. Angol nyelven készült kézirat esetében csak angol nyelvű szöveg szerepelhet a tanulmányban. A kézirat 1500–2000 karakter hosszúságú absztraktot, valamint 3–5 kulcsszavakat kell, hogy tartalmazzon. Az absztrakt tartalmazza a tanulmány célját vagy a problémafelvetést. A társszerzők száma 4 főben maximalizált.

A szerző munkahelyének feltüntetése során az alábbiakat kell figyelembe venni:

 • alap és mester képzésben résztvevő hallgató esetén az egyetem, a kar és az intézményének neve ahová a képzése tartozik (alap és mester képzésben résztvevő hallgató esetén szükséges tudományos fokozattal rendelkező társszerző);
 • doktoranduszok és doktorjelöltek esetén az egyetem, a kar és a doktori iskola feltüntetése szükséges;
 • felsőoktatási intézményben dolgozó oktatók esetében az egyetem, a kar, az intézet és a tanszék feltüntetése szükséges;
 • tudományos munkatársak esetében intézmény pontos megnevezése;
 • egyéb eddig be nem sorolt szerzők esetében a munkahely/cég pontos megnevezése.

A kézirat nem tartalmazhat lábjegyzetet. A szöveg végén, az irodalomjegyzék előtt helyezze el az esetleges köszönetnyilvánítást, illetve itt nevezze meg a kézirat megjelenését támogató intézményeket, szervezeteket, ösztöndíjakat. Az irodalomjegyzékben, csak a szövegben hivatkozott anyagok szerepelhetnek. A cikkek irodalmi feldolgozásánál javasoljuk az alábbi adatbázisokból való hivatkozást: Scopus (https://www.scopus.com/home.uri), OpenAccess, ‎Web of Science (WoS), De Gruyter Open, stb..

A tördelő/szerkesztő munkájának megkönnyítése érdekében a sablon dokumentumot használja. A sablon dokumentumtól és a formai követelménytől történő jelentős eltérés esetén (formai ellenőrzés), a szerkesztőség formai okokból a kéziratot még a lektorálási folyamat előtt elutasíthatja.

A beküldött kéziratot plágiumkereső szoftverrel ellenőrizzük. Maximum 20%-os egyezés esetén, vesszük fel a kéziratot a lektorálási folyamatba.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

El kell olvasnia és jelölnie kell, hogy teljesítette az előírásokat mielőtt folytatná.

 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A beküldési állománya OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF document fájlformátumban van.
 • Ahol rendelkezésre állt, a hivatkozásokhoz az URL megadásra kerültek.
 • A szöveg betartja, és megfelel a Szerzői Útmutatóban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeknek.
 • A folyóirat publikációs szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat elfogadtam és az ott leírtaknak eleget tettem.
 • Elolvastam és tudomásul vettem az adatvédelmi nyilatkozatot.

Cikkek

Alapértelmezett rovat irányelv

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.