A Települések egyenlőtlenségei turisztikai szempontból

Szerzők

 • Oláh Izabella Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Áldorfai György Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Béres-Virág Ágnes Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.04.38-48

Kulcsszavak:

turizmus, területi egyenlőtlenség, 1000 fő alatti települések, Hoover-index, potenciál

Absztrakt

Az elmúlt években folyamatosan növekedett hazánkban a turisztikai utazások és vendégek száma, ami által jelentősen nőttek a turizmusból származó bevételek. Számos esetben a kisebb- vidéki települések kitörési pontnak vélik az endogén erőforrásokra alapozott turizmus működtetését, ami révén leküzdhetőek a gazdasági, területi különbségek. Tanulmányunkban többféle módszert alkalmazva vizsgáljuk az ágazathoz kapcsolódó területi egyenlőtlenségeket, valamint külön elemezzük az ezer fő alatti települések turisztikai lehetőségeit.

Szerző életrajzok

 • Oláh Izabella, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  tanársegéd
  E-mail: olah.izabella@gtk.szie.hu

 • Áldorfai György, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  tanársegéd
  E-mail: aldorfai.gyorgy@gtk.szie.hu

 • Béres-Virág Ágnes, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  tanársegéd
  E-mail: virag.agnes@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Dávid L., Tóth G., Kelemen N., Kincses Á. (2007): A vidéki turizmus szerepe az Észak-Magyarország Régióban, különös tekintettel a vidékfejelsztésre a 2007-13. évi agrár- és vidékpolitika tükrében. Gazdálkodás, 51. (4.) pp. 38-57.

Enyedi Gy. (2004). Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon. Magyar Tudomány (9) 935-941. p.

European Commission (EC) (2008): Poverty and social exclusion in rural areas. Final Study Report, 187 p.

Goda P., Tóth T. (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben TERÜLETI STATISZTIKA 53:(2) pp. 169-189.333

Hanusz Á. (2008): Turisztikai programok, mint a vidékfejlesztés lehetséges eszközei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: Hanusz Á (szerk): A turizmus szerepe a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában. Nyíregyháza Város és a Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, pp. 63-79.

Káposzta J. (2001): Regionális gazdaságtan

Káposzta J. (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései, Gazdálkodás 58. évfolyam, 2014/5. szám, pp. 399-412

Kassai Zs. - Ritter K. (2011): Helyi vidékfejlesztési programok a hátrányos helyzetű vidéki kistérségekben. Gazdálkodás55 (4) pp. 337-346. ISSN 0046-5518.

Kigyóssy g – Czene Zs. (2012): Lehetőségein a helyi gazdaságfejlesztésre, in Falu Város Régió 2012/1-2. számú folyóirat, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, Budapest, pp. 5-10

Koós B. – Virág T. (2010): Nyertesek és vesztesek – A magyar településhálózat polarizálódása. In: Barta Gy – Beluszky P. – Földi Zs. – Kovács K. (szerk.): A területi kutatások csomópontjai Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. pp. 32-54.

Kóródi M. – Fehér I. (2012): A vidéki turizmus illúziói és realitásai. In: Csete L. – Fehér I. (szerk.): Agrár-vidékfejlesztési és élelmiszer-marketing trendek. Fehér István 70. születésnapi emlékkötet. Szent István Egyetem, Gödöllő, pp. 160-168.

Lane, B. – Weston, R. – Davis N. – Kastenholz, R. – Lima, J. – Majewsjki J. (2013): Industrial Heritage and Agri/Rural Tourism in Europe. Study, Brussels, 141 p. DOI: https://doi.org/10.2861/13312 ISBN 978-92-823-4183-4

Nemes Nagy J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek. Regionális Tudományi Tanulmányok 11. kötet. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA- ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, 284 p.

Martin, P. (2005): The geography of inequalities in Europe. In: Swedish Economic Policy Review (12) pp. 83-108.

Petrakos, G (2009): Regional growth and inequalities in the European Union. In: Discussion Paper Series15 (2) pp. 23-44.

Puczkó L. – Rácz T. (2002): A turizmus hatásai. Aula Kiadó, Budapest, 490 p.

Ritter K. - Nagy H. - Tóth T. (2013): Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy Észak-magyarországi példán keresztül. pp. 224-242. In: Lukovics M. - Savanya P. (Szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szeged: JATE Press

Ritter K. (2008): A helyi fejlesztés esélyei – agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Területi statisztika 48. (5) pp. 554-572.

Wachtler I. (2003): Falusi turizmus. In: Magda S. – Marselek S. (szerk.): Észak- Magyarország agrárfejlesztéseinek lehetőségei. Agroinform Kiadó, Gyöngyös, pp. 189-200.

Novai Plébánia (2011): http://www.novaiplebania.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=91 (Letöltés időpontja: 2017.01.10.)

Háromhuta település honlapja (2017): http://www.haromhuta.hu/ (Letöltés időpontja: 2017.01.10.)

Borgáta település honlapja (2017): http://borgata.gportal.hu/ (Letöltés időpontja: 2017.01.10.)

Megyer település honlapja (2017) A mi kis falunk http://megyer.hu/ / (Letöltés időpontja: 2017.01.10.)

Óbánya település honlapja (2017): http://www.obanya.hu/ (Letöltés időpontja: 2017.01.10.)

TÉRPORT (n.a.): Településtípusok - A települések osztályozási szempontjai http://www.terport.hu/telepulesek/telepulestipusok

Letöltések

Megjelent

2017-12-01

Hasonló cikkek

1-10 a 143-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei