Az immateriális tőke vizsgálata a hazai LEADER helyi akciócsoportokban

Szerzők

 • Kassai Zsuzsanna Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Áldorfainé Czabadai Lilla Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.04.12-28

Kulcsszavak:

területi tőke, immateriális tőke, humán tőke, társadalmi tőke, kulturális tőke

Absztrakt

Nemzetközi kutatási eredmények azt mutatják, hogy az EU LEADER programjának jelentős szerepe van egy adott régióban a területi tőke mennyiségének növelésében, az egyes tőkeelemek minőségének javításában és a köztük lévő kapcsolatok erősítésében. A hazai LEADER kistérségekben azonban ez idáig nem vizsgálták a területi tőke jellemzőit alaposabban a jelenlegi programozási időszakban. Éppen ez az oka annak, hogy írásunkban az immateriális tőke legfőbb sajátosságait tanulmányozzuk a jelenleg futó LEADER programban. A Helyi Akciócsoportok humán, társadalmi, kapcsolati és kulturális tőkéjének legfőbb jellemzőit tárjuk fel. A többváltozós statisztikai elemzéshez a Központi Statisztikai Hivatal adatait használtuk fel annak érdekében, hogy feltárjuk a LEADER kistérségek közötti hasonlóságokat és különbségeket.

Szerző életrajzok

 • Kassai Zsuzsanna, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  adjunktus
  E-mail: kassai.zsuzsanna@gtk.szie.hu

 • Áldorfainé Czabadai Lilla, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  tanársegéd
  E-mail: aldorfaine.czabadai.lilla@gtk.szie.hu

   

   

Hivatkozások

Áldorfai Gy. (2016): Térbeli teljesítményértékelés a Közép-Magyarországi régióban Studia Mundi - Economica 2016/3 2 pp. 3-15. ISSN: 2415-9395 DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.02.03-15

Bourdieu P. (1998): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke In: Angelusz R. (szerk): A társadalmi rétegződés komponensei, válogatott tanulmányok, Új Mandátum Könykiadó, Budapest, 2004 ISBN 012-900-4550-09-7.

Burt R. (1992): Structural Holes: The Social Structure of Competition, Cambridge: Harvard University Press ISBN 978-067-4843-71-4

Camagni R. (2008): Regional competitiveness: towards a concept of territorial capital. In: Capello R. et al. (eds.): Modelling regional scenarios for the enlarged Europe. European competitiveness and global strategies. Springer, Berlin-Heidelberg, pp 33- 46. ISBN 978-3-540-74737-6 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-74737-6_3

Coleman J.S. (1990): Foundations of social theory, Cambridge: Harvard University Press. ISBN 978-067-4312-26-5 DOI: https://doi.org/10.1093/sf/69.2.625

Dombi et al (2017): A területi tőke és magyarországi dimenziói, A Nyilvánosságért és a Civil Társadalomért Alapítvány, Tradeorg Nyomdaipari- és Kereskedelmi Kft. Balatonfűzfő, 424p ISBN 978-963-12-8048-7

Farkas Z. (2013): A társadalmi tőke fogalma és típusai, Szellem és Tudomány 4./2. pp 106-133 ISSN 2062-2046

Jóna Gy. (2013): A területi tőke fogalmi megközelítései, Tér és Társadalom, 27/1, pp. 30-50. ISSN: 2062-9923 DOI: https://doi.org/10.17649/TET.30.1.2699

Káposzta, J. – Tóth, T. (2013): Regionális és vidékfejlesztési ismeretek. Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, 166p. ISBN 978-615-5183- 48-5.

Kis K. (2006): A társadalmi tőke, mint a társadalmi és gazdasági folyamatokat befolyásoló erőforrás. Agrártudományi Közlemények, 2006/20. különszám, pp. 69-73. ISSN: 1587-1282

LEADER European Observatory (1999): Territorial competitiveness. Creating a territorial development strategy in light of the LEADER experince. Brussels.

Lin N. (2001): Social Capital, A theory of social structure and action, Cambridge University Press, New York ISBN 978-052-1521-67-3 DOI: https://doi.org/10.1353/sof.2004.0061

McCann P. (2001): Modern Urban and Regional Economics (second edtion), Osford University Press, 271p. 978-019-9582-00-6

Molnár T. (2015): Empirikus területi kutatások és módszerek. Akadémia Kiadó, Budapest, 207p. ISBN 978-963-05-9598-1.

OECD (2001): Territorial Outlook, Territoral Economy, OECD Publications Service, Paris DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264189911-en

OECD (1998): Education at a Glance, OECD Indicators. Center for Educational Reserch and Innovation, Paris.

OECD (1996): The Knowledge-based Economy, OECD Publications Service, Paris.

Oláh I. (2017): 1000 fő alatti települések vizsgálata Magyarországon. Doktori értekezés, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, 167p.

Putnam RD. (1995) Bowling alone: America’s declining social capital, Journal of Democracy 6, pp 65-78 ISSN: 1045-5736 DOI: https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002

Rechnitzer J. (2016): A területi tőke a városfejlődésben. A Győr-kód. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. ISBN 978-615-5376-84-9

Sajtos L. – Mitev A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, 402p. ISBN 978-963-965-9087.

Sik E.(2006): Tőke-e a kapcsolati tőke, s ha igen, mennyiben nem?, Szociológia Szemle 2006/2, pp 72-95. ISSN: 1216-2051

Tóth B. (2010): Az immateriális és a területi tőke összefüggései, Tér és Társadalom 24/1, pp 65-81. ISSN: 2062-9923

Tóth B. (2011): A magyar középvárosok teljesítménye a területi tőke tükrében, Területi Statisztika, 2011/5, pp 531-543. ISSN: 2064-8251

Tóth T. – Káposzta J. (2013): Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben. Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, 156p. ISBN 978- 615-5183-49-2.

T. Kiss J. (2012): A humán tőke statisztikai mérhetősége, Statisztikai Szemle 90./1. pp 64.-88. ISSN: 0039-0690

Virág Á. (2017): A turisztikai együttműködések hatékonysága a vidéki térségekben. In: Ritter, K. (szerk.) (2017): Vidékgazdasági tanulmányok. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 120p. ISBN 978-963-269-604-1

Woolcock M. (1998): Social capital and economic development: Towards a theoretical synthesis and policy framework, Theory and Society 27: pp 151-208 ISSN: 0304-2421 DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006884930135

World Bank (2006): Where is the wealth of nations? Measuring Capital for the 21th Century, World Bank, Washington, ISBN-13: 978-0-8213-6354-6 DOI: https://doi.org/10.1596/978- 0-8213-6354-6

Letöltések

Megjelent

2017-12-01

Hasonló cikkek

1-10 a 101-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.