A legjelentősebb fejlesztési programok területi vetületeinek és eredményeinek vizsgálata Vajdaságban

Szerzők

 • Juhász Bálint Szent István Egyetem, Gazdasági és Regionális Tudományi Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Pleschinger Gyula Magyar Közgazdász Társaság

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.02.13-28

Kulcsszavak:

gazdaság, mezőgazdaság, fejlesztés, gazdaságfejlesztés, forráslehívó készség

Absztrakt

Vajdaság jelenleg az ország egyik húzó régiója gazdasági tekintetben, ez a jó földrajzi helyzetből, az évszázados hagyományokból, a jó minőségű termőföldre épülő feldolgozóiparból és a többi régió elmaradottságából következik. Vajdaság, mint régió területi és gazdasági fejlődése hasonló mértékben alapul az exogén és az endogén fejlődési formákra. Az exogén (külső forrásból gerjesztett) fejlődés két legjelentősebb eszköze az Európai Unió előcsatlakozási támogatási eszköze (Instrument for the Pre-Accession Assistance, a továbbiakban IPA), valamint a Magyarország Kormányának támogatásával megvalósuló, a Vajdasági Magyar Szövetség által kidolgozott és kiharcolt Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program (továbbiakban: VGP). A kutatás kitér a fejlesztési források területi eloszlására, az egyes önkormányzati területek forrásfelszívó képességére, az egy főre jutó támogatás mértékére, s vizsgálja a két program összefüggéseiből és sajátosságaiból eredő összefüggéseket is.

Szerző életrajzok

 • Juhász Bálint, Szent István Egyetem, Gazdasági és Regionális Tudományi Doktori Iskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  PhD-hallgató
  E-mail: ifj.juhasz.balint@gmail.com

 • Pleschinger Gyula, Magyar Közgazdász Társaság

  elnök
  E-mail: pleschinger.gyula@t-online.hu

Hivatkozások

Čeryová, D. -- Bullová, T. -- Turčeková, N. -- Aamičková, I. -- Moravčíková, D. --Bielik, P. (2020): Assessment of the Renewable Energy Sector Performance UsingSelected Indicators in European Union Countries. In Resources. 9, 102 (2020), s. 2020.ISSN 2079-9276.

Čeryová, D. -- Bullová T. -- Adamičková, I. -- Turčeková, N. -- Bielik, P. (2020):Potential of investments into renewable energy sources. In: Problems and Perspectives in Management. 18, 2 (2020), s. 57--63. ISSN 1727-7051.

Káposzta József-Honvári Patrícia (2019): A „smart falu” koncepció főbb összefüggései és kapcsolódása a hazai vidékgazdaság fejlesztési stratégiájához. Tér és Társadalom 2019. 33. évfolyam/1. eISSN: 2062-9923 pp. 83-97.

Káposzta József (2020): A vidékfejlesztés helye a regionális tudományban, Tér és Társadalom, 34(1), o. 37-40. eISSN: 2062-9923

Lajdová, Z. -- Lajda, J. -- Kapusta, J. – Bielik, P. (2016): Consequences of maize cultivation intended for biogas production. In: Agricultural economics. 62, 12 (2016), s. 543--549.

Nagy I. (szerk.), 2007., Vajdaság, In: A Kárpát-medence régiói 7., MTA RKK és Dialóg Campus, Pécs-Budapest, p. 575, ISBN 978 963 9052 33 8

Nagy I. (szerk.) (2015): A Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiája, VMSZ, Szabadka, https://www.prosperitati.rs/sites/default/files/dokumentumok/vmsz_gazdasegfejlesztesi_strategia_1.pdf, letöltve: 2020.11.17.

Nagy M., 2016., A vajdasági önkormányzatok forráslehívó kapacitásai az előcsatlakozási alapok vonatkozásában, FTN, Újvidék

Pleschinger Gy., 2018., Vajdasági magyar gazdaságfejlesztés, VM4K, Szabadka. http://www.vm4k.org.rs/vajdas%C3%A1gi-magyar gazdas%C3%A1gfejleszt%C3%A9s-2015%E2%80%932018, letöltve: 2020.11.17.

Ricz A., 2018., A határon átívelő programok hatásai a Vajdaság területi fejlődésére, Tér és Társadalom, 32(1), o. 161-179. doi: https://doi.org/10.17649/TET.32.1.2877.

Nagy I., 2020, Cross-border cooperation on the external borders of the EU and the impact of the received EU CBC funds on AP Vojvodina/Serbia, BELGEO, DOI: https://doi.org/10.4000/belgeo.38732

Juhász B., 2020., In: Studia Mundi – Economica, A vajdasági gazdaságfejlesztési program előzményei, megvalósulása és eredményei, SZIE - GTK, Gödöllő, HU ISSN 2415-9395, http://studia.mundi.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/studia/2020-vol7-no1/studia_mundi_vol_7_no_1_2.pdf, letöltve: 2020.11.17.

Szűcs Antónia-Káposzta József (2018): A Gyöngyösi járás településeinek komplex fejlettségi rangsora és dinamikája. TERÜLETI STATISZTIKA 58:(5) pp. 489-504.ISSN 0018-7828

Letöltések

Megjelent

2021-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 86-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.