A Gödöllői járás népességdinamikájának elemzése 2005-2020 között

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.04.28-38

Kulcsszavak:

területi egyenlőtlenségek, népességdinamika, község-város, Gödöllői járás

Absztrakt

A földrajzi tér minden egyes pontja vagy téregysége különböző, egyedi tulajdonságokkal és adottságokkal rendelkezik. A napjainkban is fennálló területi különbségek viszonyrendszeréből kiindulva a népességdinamikai vizsgálatot hosszú idősoros elemzésekkel hajtottuk végre, a 2005-től 2020-ig terjedő intervallumban a Gödöllői járás 15 településére vetítve. Ehhez kapcsolódva megfogalmazható, hogy az országon belül kialakult területi különbségek elmélyülése – még a fejlettebb térségekben is – fokozódó problémákhoz vezetett az elmúlt évtizedekben, így a területi egyenlőtlenségek viszonyrendszeréből kiindulva célként fogalmazódott meg, hogy egy, a főváros közvetlen szomszédságában elhelyezkedő járás társadalmi viszonyai kerüljenek vizsgálat alá. A kutatás során olyan – járáson belüli – térbeli különbségekről kapunk képet, amelyek a következő időszakban nagymértékben fogják befolyásolni a térség fejlődését, továbbá nagy hatással lesznek a Budapesti agglomerációban, illetve annak közelében elhelyezkedő települések társadalmára is egyaránt.

Szerző életrajzok

 • Böhm Zsanett, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  egyetemi hallgató
  E-mail: bohmzsani@gmail.com

 • Nagyné Molnár Melinda, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  egyetemi docens
  E-mail: melindamolnar@yahoo.com

 • Lőrinc Balázs, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  PhD-hallgató
  E-mail: lorinc.balazs@phd.uni-mate.hu

Hivatkozások

Csanádi, G. et al. (2010): Város tervező társadalom. 484. p. Sík Kiadó Kft. ISBN: 9789639270275.

Enyedi, Gy. (1996): Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Tér és Társadalom, 10.(2-3), 244. p. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.10.2-3.384 .

Enyedi, Gy. (2004): Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon. Magyar Tudomány, 2004/9. 935. p.

Gödri, I. – Spéder, Zs. (2009): Belföldi vándorlás. In: Monostori, J. et. al. (szerk.): Demográfiai portrék 2009. KSH – Népességtudományi Kutató Intézet. 109-117. p. ISSN: 2061-3741.

Grosz, A. – Rechnitzer, J. (2005): Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. 303 p. Pécs - Győr: MTA Regionális Kutatások Központja. ISBN 9639052418.

Káposzta, J. (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései. Gazdálkodás 58.(05), 399.-412. p.

Káposzta, J; Nagy, H. (2015): Status report about the progess of the Visegrad Countries in relation to Europe 2020 targets. EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY 22:1 pp. 81-99., 19 p. (2015) DOI: https://doi.org/10.1515/esrp-2015-0018

Kovács, Z. – Szirmai, V. (2006): Városrehabilitációs beavatkozások és a térbeli társadalmi kirekesztés: A társadalmilag fenntartható városfejlődés budapesti lehetőségei. Tér és Társadalom 20. évf. 2006/1. 1-19. p.

Kulcsár, L. – Obádovics, Cs. (2016): Népességdinamika és társadalmi szerkezet. Területi Statisztika, 2016, 56(4): 390–414; DOI: https://doi.org/10.15196/TS560403.

Nagy-Molnár, M. – Lendvay, E. (2018): New method to support decision making process in the local economic development of Hungary. Regional Statistics, Vol. 8. No. 2. 2018: 69–91; DOI: https://doi.org/10.15196/RS080207.

Nemes Nagy, J. (1996): Centrumok és perifériák a piacgazdasági átmenetben „Földrajzi Közlemények” 1. sz. 31-48. pp.

Nemes Nagy, J. (1998): Tér a társadalomban. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület „Ember-Település-Régió” Budapest.

Obádovics, Cs. (2019): Népesedési folyamatok területi egyenlőtlenségei a Kárpát-medence országaiban. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 12 (2). pp. 5-22. ISSN 0865-7823.

Pásztor, I (2018): 100 fő alatti településeinkről népességföldrajzi aspektusból. Acta Medicina et Sociologica – Vol 8., 2017. DOI: https://doi.org/10.19055/ams.2017.8/25/2.

Schuchmann, J. (2013): Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban. Doktori értekezés. Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. 205 p. DOI: https://doi.org/10.15477/SZE.RGDI.2014.005.

Tóth, T., Káposzta, J. (2021): Succesful management of settlements to boost rural development. EUROPEAN COUNTRYSIDE 13 (2021) 4. pp. 819-833. 15 p. (2021) DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0044

Internetes forrás

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR): 2005-2020. https:www.teir.hu

Letöltések

Megjelent

2022-12-28

Hasonló cikkek

1-10 a 60-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>