A mezőgazdasági földhasználat történeti változásai Magyarországon

Szerzők

 • Káposzta József Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Vidék- és Területfejlesztési Tanszék
 • Némediné Kollár Kitti Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Vidék- és Területfejlesztési Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.03.60-71

Kulcsszavak:

földhasználat, termelési szerkezet átalakulása, földosztás, privatizáció

Absztrakt

Magyarország olyan természeti adottságokkal (gazdaságföldrajzi, időjárási feltételek, biológiai alapok, termelési kultúrák) és humán erőforrásokkal rendelkezik, amelyek a legtöbb európai országgal szemben komparatív előnyt biztosítanak az agrártermelés számára. Mégis a mai magyar mezőgazdasággal kapcsolatban nem az a legfontosabb kérdés, hogy az “agrárium” húzóágazata-e a modernizációnak, hanem az, hogy hogyan tud alkalmazkodni a globális élelmiszeripari trendek változásainak. Az úgynevezett “fenntartható agrárfejlődés” modellje, adaptálva a magyarországi viszonyokhoz mind a hazai adottságok, mind az Európai Unió szempontjából perspektivikus lehetőség. E modellben ötvözhetők a környezetbarát mezőgazdálkodás viszonyai, a nyugat-európai ráfordítás-igényes rendszer egyes részei (főként a kertészeti kultúrák esetén), az észak-amerikai extenzív technológia néhány eleme (elsősorban a szántóföldi növénytermesztésben) s a fentiek keretéül szolgáló hazai mezőgazdasági hagyományok. Mindezen tényezők jobb megértéséhez a hazai földhasználati rendszerek történeti áttekintésével igyekszik tanulmányunk betekintést adni arra, hogyan is jutott el a hazai földhasználat a rendszerváltás időszakához.

Szerző életrajzok

 • Káposzta József, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Vidék- és Területfejlesztési Tanszék

  egyetemi tanár
  E-mail: kaposzta.jozsef@uni-mate.hu

 • Némediné Kollár Kitti, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Vidék- és Területfejlesztési Tanszék

  adjunktus
  E-mail: nemedine.kollar.kitti@uni-mate.hu

Hivatkozások

BÉKÉSI F.-MOLNÁR I.-SERES I.-TAR I. (1968): Új törvény a földekről. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1968.

BEREND T. I.-RÁNKI GY. (1972): A magyar gazdaság száz éve. Kossuth Könyvkiadő-Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1972.

BERETTYÁN J. (1990): Az 1945-1947. évi földreform. AKII kiadvány, kézirat, Budapest.

CZETTLER J (1923): Agrárkérdés és katolicizmus. Uo. Budapest, 1923.

CZETTLER J. (1932): Mezőgazdasági szociálpolitika. Uo. Budapest, 1932.

CZETTLER J. (1936): Földbirtokpolitika Uo. Budapest, 1936.

DONÁT F. (1977): Reform és forradalom. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1977.

GULYÁS P. (1985): Mezőgazdasági szövetkezetek Magyarországon. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest. 1985.

GUNST P. (1970): A mezőgazdasági termelés története Magyarországon ( 1920- 1938 ). Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 1970.

HEGEDŰS A. (1982): A történelem és a hatalom ígéretében. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1982.

IHRIG K. (1941): Agárgazdaságtan. Gergely Könyvkereskedés, Budapest, 1941.

IHRIG K. (1968): A termelőszövetkezetek tagsűrűségének gazdasági következményei. Akadémiai Kiadó, 1968. Budapest.

KERÉK M. (1939): A magyar földkérdés. Budapest. 1939.

NAGY L. (1979): A magyarországi földreform, a szövetkezeti földtulajdon és a földhasználat. A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa kiadványa, Budapest. 1979.

NYILAS J. (1976): Korunk agrárgazdasága. I.-II. kötet. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 1976.

ORBÁN S. (1972): Két agrárforradalom Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

PETŐ I.-SZAKÁCS S. (1985): A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945- 1985. I. kötet, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1985.

SALAMON K. (1989): A harmadik út kísérlete. Eötvös Kiadó, Budapest. 1989.

SZENDRŐ L. (1990): A földtulajdon és használati viszonyok alakulásának történeti áttekintése. AKII kiadvány, Budapest. 1990.

TAR I. (1967): A földtulajdonról és a földhasználatról. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1967.

TAR I. (1968): A kívülállók földjeinek megváltásáról. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1968.

VÁRKONYI E. (1989): Akié a föld.... Akadémiai Kiadó, Budapest. 1989.

Letöltések

Megjelent

2021-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 17-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>