A Paksi Gazdasági és Fejlesztési Öv vizsgálata

Szerzők

 • Káposzta József Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Agrobiznisz Intézet, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék
 • Lőrinc Balázs Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Agrobiznisz Intézet, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.02.29-46

Kulcsszavak:

regionális gazdaság, térségfejlesztés, területfejlesztés, Paksi Társadalmi Tanács

Absztrakt

Az egyes területegységek, régiók vagy különböző típusú települések komplex vizsgálata igen hosszú múltra tekint vissza globálisan is és hazánkban is. A különböző társadalmi, gazdasági és infrastrukturális tényezők folyamatos változása, illetve az ezek által generált folyamatok következtében egy igen összetett kérdéskört vonunk vizsgálat alá, melynek fókuszában a Paksi Társadalmi Tanács települései szerepelnek. A Paksi Társadalmi Tanács megnevezést a Miniszterelnökség által 2015-ben lehatárolásra került, a Duna két oldalán fekvő fejlesztési zóna viseli. E terület egy 42 települést integráló, a téregység komplex fejlesztését elősegíteni igyekvő szervezet. Dolgozatunkban e 2015-ös földrajzi lehatárolás mentén igyekszünk egy teljeskörű kép kialakítására Paks és közvetlen vonzáskörzetével a fókuszban. Az elemzés véleményünk szerint a jövőbeli, térségi fejlesztések szempontjából előnyös lehet a gazdasági öv településeinek, illetve a térség egészének szempontjából is.

Szerző életrajzok

 • Káposzta József, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Agrobiznisz Intézet, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék

  egyetemi tanár
  E-mail: kaposzta.jozsef@szie.hu

 • Lőrinc Balázs, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Agrobiznisz Intézet, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék

  egyetemi hallgató
  E-mail: lorincbalazs97@gmail.com

Hivatkozások

Báger, G., (2020): Közösségi jóllét. In: T. Kaiser, szerk. Jó állam jelentés 2019. Budapest: NKE KTI - Kutatásmódszertani és Mérésügyi Iroda, pp. 37-63.

Begg, I., (1999): Cities and Cometitiveness. Urban Studies, pp. 795-809.

Bonifert, D., (2003): A kistérségek szerepe az Európai Unió országaiban és Magyarországon. Falu-város-régió, pp. 6-11.

Čeryová, D. -- Bullová, T. -- Turčeková, N. -- Aamičková, I. -- Moravčíková, D. --Bielik, P. (2020): Assessment of the Renewable Energy Sector Performance Using Selected Indicators in European Union Countries. In Resources. 9, 102 (2020), s. 2020. ISSN 2079-9276.

Čeryová, D. -- Bullová T. -- Adamičková, I. -- Turčeková, N. -- Bielik, P. (2020):Potential of investments into renewable energy sources. In: Problems and Perspectivesin Management. 18, 2 (2020), s. 57--63. ISSN 1727-7051.

Csatári, B., (2006): Kisvárosok és városkörnyékek. https://www.mrtt.hu

Enyedi, GY., (2004): Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon. Magyar Tudomány, Issue 2004/9, p. 935.

Faragó, L., (2016): Társadalmi-területi egyenlőtlenségek. Tér és Társadalom, pp. 118-123.

Grosz, A. - Rechnitzer, J., (2005): Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Pécs-Győr: MTA RKK.

Horváth, GY., (2004): Területi egyenlőtlenségek Európában. Magyar Tudomány, pp. 962-977.

Káposzta, J. - Tóth, T., (2013): Regionális és vidékfejlesztési ismeretek. Debrecen: DE Gazdálkodástudományok Centruma.

Káposzta, J., (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései. Gazdálkodás, pp. 399-412.

Lajdová, Z. -- Lajda, J. -- Kapusta, J. – Bielik, P. (2016): Consequences of maizecultivation intended for biogas production. In: Agricultural economics. 62, 12 (2016),s. 543--549.

Nemes Nagy, J., (1996): Centrumok és perifériák a piacgazdasági átmenetben

Nemes Nagy, J., (1998): Tér a társadalomtudományban. Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitkai Egyesület "Ember-Település-Régió".

Nemes Nagy, J., (2005): Fordulatra várva - a regionális egyenlőtlenségek hullámai. In: Z. Dövényi & F. Schweitzer, szerk. A földrajz dimenziói. Budapest: MTA FKI, pp. 141-158.

Péli, L., (2010): A versenyképesség főbb összefüggései. In: J. Káposzta, szerk. Regionális és városgazdaságtan. Gödöllő: SZIE RGVI, pp. 34-44.

Pike, A., - Rodriguez-Pose, A., & Tomaney, J., (2016): Local and regional development. 2nd version. London - New York: Routledge.

Sajtos, L. - Mitev, A., (2007): SPSS Kutatási és Adatelemzési Kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.

Székelyi, M. - Barna, I., (2008): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Negyedik kiadás szerk. Budapest: TYPOTEX.

KSH-TSTAR, (2019) TeIR - Helyzet-Tér-Kép: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer.

KSH-TSTAR, (2019) TeIR: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer.

Letöltések

Megjelent

2021-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 142-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>