Románia fejlesztési régióinak vizsgálata

Szakirodalmi szintézis

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/sme.vol.11.no.1.pp.15-30

Kulcsszavak:

Románia, regionális egyenlőtlenségek, szakirodalmi szintézis, fejlesztési régiók

Absztrakt

Jelen tanulmány - egy doktori kutatás megalapozásaként - Románia nyolc fejlesztési régiójának vizsgálatával foglalkozik a szakirodalmi szintézis módszerének alkalmazásával. A dolgozat rövid helyzetelemzéssel tárja fel a fejlesztési régiók jelenlegi gazdasági, illetve szociális helyzetét.
Az elmúlt 10 évben több kutató vizsgálta a romániai nyolc NUTS 2 szintű fejlesztési régió területi, illetve regionális egyenlőtlenségeit, a tanulmányok többsége a 2000-2010 közötti időszakra koncentrál. Az eredmé-nyek alapján elmondható, hogy számos vizsgálati módszert alkalmaztak a kutatók, de a vizsgálati időszak már nem időszerű, ez is alátámasztja Románia regionális szintű vizsgálatának aktualitását. Fontos kiemel-ni azt a tényt, hogy a területi, illetve regionális egyenlőtlenségek nem az Európai Unióhoz való csatlakozás hatására alakultak ki, hanem történelmi meghatározottságúak.
Összességében elmondható, hogy a romániai fejlesztési régiók többségének a következő években nagy gazda-sági fejlődésre van szükségük, annak érdekében, hogy mérsékelni tudják a regionális egyenlőtlenségeket, mind országos, mind Uniós szinten.

Információk a szerzőről

  • Varga Orsolya, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    e-mail: vvorsika@gmail.com

Hivatkozások

Benedek, J. (2014): Regionális fejlesztés és területi kohézió Romániában a 2014–2020-as programozási időszak perspektívájából. Erdélyi Múzeum, 76(4), 36–47.

Benedek, J. (2015): A társadalom térbelisége és térszervezése: a romániai regionális egyenlőtlenségek társadalomföldrajzi vizsgálata. Egyetemi Műhely Kiadó.

Borzán, A. (2015): „Nyugat És Kelet”, avagy Románia területi differenciáltsága. Journal of Central European Green Innovation. 3(1063-2016-86234), 81–96. https://doi.org/10.22004/ag.econ.199425

Brad L. – Munteanu A. – Brasoveanu I. V. (2015): Measuring the performance of Romanian listed companies considering their individual characteristics. Procedia Economics and Finance. 32, 1225–1235. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01500-2

Cismas L. M. – Para I. – Tălmaciu A. M. (2020): Romania’s regional inequalities in relation to the objectives of the Europe 2020 Strategy. Ecoforum Journal. 9(2), 7.

Citi, M. – Justesen, M. K. (2021): Redistribution in a political union: The case of the EU. European Journal of Political Research. 60(2), 317–338. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12397

Danciu, A. R. – Strat, V. A. (2012): Main determinants of Foreign Direct Investments in Romania - A quantitative view of the regional characteristics involved in the investment strategies of foreign companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 58, 1193–1203. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1101

Danciu, A. R. – Strat, V. A. (2014a): Factors influencing the choice of the foreign direct investments locations in the Romanian regions. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 109, 870–874. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.556

Danciu, A. R. – Strat, V. A. (2014b): Patterns of Foreign Direct Investment in Romania: Low Tech Investments versus High Tech Investments. Procedia Economics and Finance. 10, 275–285. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00303-7

Dellmuth, L. M. (2011): The cash divide: the allocation of European Union regional grants. Journal of European Public Policy. 18(7), 1016–1033. https://doi.org/10.1080/13501763.2011.599972

Dornean, A. – Oanea, D. C. (2015): FDI territorial distribution in Romania. Procedia Economics and Finance. 32, 610-617. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01439-2

Enyedi, Gy. (2007): A társadalomföldrajz és a regionális tudomány (Hozzászólás Probáld Fe-renc cikkéhez). Tér és Társadalom. 21(2): 133–135.

European Commission (2023): Cohesion 2021-2027: forging an ever stronger Union Report on the out-come of 2021-2027 cohesion policy programming. Part ½. 29.

European Commission 2 - Press release (2023): How competitive is your region? Commission publishes the Regional Competitiveness Index. Brussels, 27 March 2023. 2. Letöltés dátuma: 2023. július 20. forrás: https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/27-03-2023-how-competitive-is-your-region-commission-publishes-the-regional-competitiveness-index_hu

Eurostat (2022): Statistical regions in the European Union and partner countries: NUTS and statistical regions 2021–2022 edition. European Union.

Fenyővári, Zs. – Lukovics, M. (2008): A regionális versenyképesség és a területi különbségek kölcsönhatásai. Tér és Társadalom. 22(2), 1–20. https://doi.org/10.17649/TET.22.2.1167

Goschin, Z. (2014): Regional inequalities and sigma divergence in Romania. Procedia Economics and Finance. 10, 45–53. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00276-7

Hotărâre nr. 488 din 24 mai 2001 În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28718 Letöltés dátuma: 2023. márci-us 14.

Káposzta, J. – Ritter, K. – Nagy, H. (2020): Local Economic Development in Transition Economies: A Tool for Sustainable Development of Rural Areas. In: Management Association, Information Resources (szerk.) Foreign Direct Investments: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, Hershey. 522–539. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2448-0

Kassai, Zs. – Farkas, T. (2007). A Leader+ program alulnézetből. In: Comitatus: Önkormányzati Szemle 17(5), 71–80.

LEGE nr.151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regională în România - LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004, privind dezvoltarea regionala în România http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=17411 Letöltés dátuma: 2023. március 14.

Mag, I. – Lazarec, A. (2013): Kutatás-fejlesztés infrastruktúrájának területi megoszlása Romániában. Erdélyi Múzeum. 75(3), 165–175.

Nagy, B. (2015): Regionális versenyképesség a Kárpát-medence országaiban különös tekintettel a humán tőkére. Tavaszi szél 2015/Spring wind 2015. 493–513.

Nagy, B. (2016): Regionális különbségek a Kárpát-medencében = Regional Disparities in the Carpathian Basin. E-conom. 5(2), 62-76. https://doi.org/10.17836/EC.2016.2.062

Nagy, I. K. – Harsányi, E. (2015): A határmentiség regionális sajátosságainak vizsgálata Romá-nia Észak-nyugati fejlesztési régiójában, különös tekintettel Bihar megyére. Közép-Európai Közlemények. 8(1), 129–136.

Nemes Nagy, J. (2009): Terek, helyek, régiók. A regionális tudomány alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789630598644

Nicolov, M. (2012): A Regional Study Of Financial Resources Involved In Rdi Sector In Romania In The Last Decade. Annals of Faculty of Economics. 1(2), 244–249.

Popescu, C. C. (2012): The deterioration of the economic environment and the regional redistribution of the human capital stock in Romania. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 62, 285–289. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.046

Ritter, K. (2008): Agrárfoglalkoztatási válság és a területi egyenlőtlenségek. Doktori értekezés SZIE, Gödöllő.

Ritter, K (2014): Possibilities of local economic development (LED) in lagging rural areas. Acta Carolus Robertus 4(1), 101–108. https://doi.org/10.22004/ag.econ.171185

Ritter, K. (szerk.)(2017): Vidékgazdasági tanulmányok. SZIE Kiadó, Gödöllő.

Ritter, K. – Kassai, Zs. (2011) A LEADER program szerepe az agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő kistérségekben. Gazdaság És Társadalom (3-4), 109–127.

Toma, G. C. – Tuchilus G. (2019): Pensioners Versus Employees in Romania: A Regional Stu-dy. European Scientific Journal ESJ 15(19), 112–128. https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n19p112

Török, G. (2013): Klaszterek szerepe a regionális fejlődésben. Erdélyi Társadalom. 11(2), 9-22.

Egyéb források

(Eurostat: Európai Unió Statisztikai Hivatala https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Román Országos Statisztikai Intézet https://insse.ro/cms/

www.terkepek.net http://www.terkepek.net/

Letöltések

Megjelent

2024-03-30

Hasonló cikkek

1-10 a 117-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.