ROMÁNIA KÖZÉPVÁROSAINAK GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÁRPÁTOKON INNEN ÉS TÚL

Szerzők

 • Kelemen Réka Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Urbánné Malomsoki Mónika Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Lőrinc Balázs Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.01.45-56

Kulcsszavak:

Regionális gazdaság, romániai középvárosok, versenyképesség, fejlődés

Absztrakt

A tanulmány középpontjában a romániai kis-középvárosok átfogó gazdasági és társadalmi vizsgálata áll. A kutatásunk során a Romániai Nemzeti Statisztikai Hivatal releváns adatai kerültek felhasználásra a két vizsgálati évre, 2015-re és 2019-re vonatkoztatva. Az alapmutatók rendszeréből komplex fejlettségi mutató került kiszámításra, mely során a 24 db alapmutatóból 15 db normalizált, komplex mutatót került kialakításra, melyeket három vizsgálati csoportra osztottunk: demográfiai-társadalmi pillér; ökonómiai pillér; infrastrukturális pillér. A kutatás célja, hogy feltérképezzük az országon belüli kis-középvárosok helyzetét, illetve, hogy mekkora mértékű a ténylegesen mérhető különbség a kutatásba bevont városok között, továbbá az ország mely pontjai számítanak élhetőbbnek, fejlettebbnek, avagy elmaradottabbnak. Az eredményeket összegezve elmondható, hogy a romániai kis-középvárosoknak mindössze felénél volt tapasztalható a tényleges, önmagukhoz mért fejlődés. A demográfiai helyzet egyre kedvezőtlenebb állapotot mutat vizsgált városok többségében, míg az ökonómiai és infrastrukturális színvonal esetében javuló tendencia írható fel általános trendként.

Szerző életrajzok

 • Kelemen Réka, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  egyetemi hallgató

 • Urbánné Malomsoki Mónika, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  tanszéki mérnök

 • Lőrinc Balázs, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  PhD-hallgató
  Levelező szerző
  Lorinc.Balazs@phd.uni-mate.hu

Hivatkozások

Csath, M. (2021): Versenyképesség mozaik. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Enyedi, G. (2012): Városi Világ (old.: 138-158). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Horváth, G. (2001): A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben. Tér és Társadalom, 203-231. DOI: https://doi.org/10.17649/tet.15.2.811

Horváth, G. (2004): A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben. Tér és Társadalom, 203-231.

Horváth, G. (2006): Régiók és települések versenyképessége. MTA RKK, Pécs.

Káposzta, J. (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései. Gazdálkodás, 399-412.

Káposzta, J. – Illés, B. – Nagy, H. (2017): Examination of impact of economic policy on quality of life in regions of some European countries with global perspective, Engineering for Rural Development, 2017, 16, pp. 236–241. DOI: https://doi.org/10.22616/erdev2017.16.n045

Káposzta, J. (2021): A regionális versenyképesség gazdasági kapcsolatrendszere. In M. Csath, Versenyképességi mozaik (old.: 1-15.). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Lengyel, I. (2003): Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. JATEPress, Szeged.

Lengyel, I. (2010): Regionális gazdaságfejlesztés - Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Lengyel, I. (2021): Regionális és Városgazdaságtan. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó.

Nagy, H. (2018): A helyi gazdaság szereplőinek együttműködési lehetőségei a vidéki térségek versenyképességének fokozására. Studia Mundi - Economica (Vol. 5. No. 1.), 24-32. DOI: https://doi.org/10.18531/studia.mundi.2018.05.01.24-32

Nagy, H. – Káposzta, J. – Varga-Nagy, A. (2018): Is ICT smartness possible development way for hungarian rural areas? Engineering for Rural Development, 2018, 17, pp. 463–468. DOI: https://doi.org/10.22616/erdev2018.17.n041

Malomsoki, M. (2010): Integrált Városfejlesztési Stratégia. In Káposzta, J. et. al.: Regionális- és Városgazdaságtan (old.: 65-76). Gödöllő: Szent István Egyetem - Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet.

Tóth, T., Káposzta, J. (2021): Succesful management of settlements to boost rural development. EUROPEAN COUNTRYSIDE 13 (2021) 4. pp. 819-833. 15 p. (2021) DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0044

Venczel, Márk, Peredy, Zoltán, Rohács, Dániel, Rohács, József (2019): Intelligens biztonsági megoldások a nemzetközi repülőterek jövőbeli terrorfenyegetettségének hatékony csökkentése érdekében. REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 31: 3 pp. 187-204, 18 p. (2019) DOI: https://doi.org/10.32560/rk.2019.3.631

Letöltések

Megjelent

2022-03-02

Hasonló cikkek

1-10 a 129-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei