A területi turizmusfejlesztés lehetőségei Csíkdánfalván

Szerzők

 • Némediné Kollár Kitti Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Kajtár Klára Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.04.89-99

Kulcsszavak:

Csíkdánfalva, turisztikai attrakció, borvízfolyás, helyi gazdaságfejlesztés

Absztrakt

Jelen kéziratban a székelyföldi Csíkdánfalva település turizmusfejlesztési lehetőségeit vizsgáljuk a község gazdaságfejlesztési potenciálján, illetve az elérhető eszközrendszerén keresztül. A tanulmány eredményeit egy egészen friss kutatás adja, melyet 2020 első negyedévében fejeztünk be. A kutatás alapvető célja volt, hogy komplex képet rajzoljon a székely Csíkdánfalva település jelenlegi turisztikai potenciájáról, illetve azok helyzetéről a jövőbeni fejlesztési lehetőségek tükrében. Véleményünk szerint a téma aktualitását, illetve egyben időszerűségét is adja, hogy a Covid-19 pandémia előtti időszakban, 2019-ben 4 százalékkal nőtt a turizmus világszerte az előző évhez képest, amely feltehetően negatív irányba mozdul a közeljövőben. A legfrissebb romániai adatok szerint összesen 13,268 milliót tett ki 2019. január 1-je és december 31-e között a romániai kereskedelmi szálláshelyekre érkezett turisták száma, ami 3,6 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva (INS, 2020). Mindemellett a 2014-2020-as programozási periódusban az Európai Unió kiemelt prioritásként kezeli a vidékfejlesztést, éppen ezért számos pályázati forrás áll rendelkezésre a székelyföldi települések gyógy-turizmusának fejlesztésére, különös tekintettel a borvízforrásokban rejlő lehetőségekre. A turizmusfejlesztés direkt és indirekt módon is hatással van a település népességmegtartó erejének pozitív irányba való mozdítására.

Szerző életrajzok

 • Némediné Kollár Kitti, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  adjunktus
  E-mail: nemedine.kollar.kitti@szie.hu

 • Kajtár Klára, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  MSc hallgató
  E-mail: kajtarklara75@freemail.hu

 • Nagyné Molnár Melinda, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: nagyne.molnar.melinda@szie.hu

Hivatkozások

Farkas T. (2020): A fejlesztések közösségi háttere és jövője Csíkszenttamáson. In: Farkas, Tibor (szerk.) ; Kolta, Dóra (szerk.) Csíkszenttamási tanulmányok. Gödöllő, Magyarország: Szent István Egyetemi Kiadó (2020) ISBN: 9789632699080

Farkas T.- Bruder E.- Kolta D. – Gerencsér I. (2020): Diverse migration processes of rural youth and young adults in Hungary In: Schafft, Kai; Stanic, Sonja; Horvatek, Renate; Maselli, Annie (szerk.) Rural youth at the crossroads: Transitional societies in central Europe and beyond. New York (NY), Amerikai Egyesült Államok: Routledge (2020)

Hargita megye középtávú stratégiai fejlesztési terve, 2002-2003, Multimedia Trans Alapítvány, 2002

http://www.felcsik.ro/csikdanfalva.html Letöltés ideje: 2018. augusztus 23.

Hunziker W.: Grundriss der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre. Polygraphischer Verlag, 192 in Fekete M. (200): HÉTKÖZNAPI TURIZMUS - A turizmus elmélete és gyakorlata, Doktori disszertáció, Sopron

Káposzta J. - Ritter K. – Nagy H. (2016): Local Economic Development in Transition Economies: A Tool for Sustainable Development of Rural Areas In: Vasily Erokhin (szerk.) Global Perspectives on Trade Integration and Economies in Transition. 361 p. Hershey: IGI Global, 2016. pp. 281-298. ISBN:9781522504528

Káposzta J. (2007): Regionális gazdaságtan. Tankönyv. DE Kiadó Debrecen, ISBN 978-963-9732-79-7.2007

Káposzta J. (2020): A vidékfejlesztés helye a regionális tudományban, Tér és Társadalom, 34(1), o. 37-40. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.34.1.3235. eISSN: 2062-9923

Kassai Zs. – Molnár M. (2016): The social success factors of local rural development In: Ritter K (szerk.) Economic and local aspects of rural development. 117 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 108-117. ISBN:978-963-269-550-1

Kristó A. - Kisgyörgy Z. (1978): Románia ásványvizei, Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, Bukarest

Nagy Molnár M. -Lendvay E. (2018): New method to support decision making process in the local economic development of Hungary. REGIONAL STATISTICS 8: 2 pp. 69-91.

Nagyné Molnár M. (2013): Factors of success in case of local society. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 5: 3 pp. 63-70.

Némediné K. K. (2012): A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései, PhD értekezés, SZIE Gödöllő

Némediné Kollár K. - Káposzta J. (2014): Területi hátrányok az Ózdi kistérségben. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. XI. évfolyam 1. szám. Miskolc, ISSN 1786-1594 pp. 63-70.

Orbán B. (1992): A Székelyföld leírása (1-2-3), Európai IdĘ Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1992

penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200203-tavaly-36-szazalekkal-nott-a-kereskedelmi-szallashelyekre-erkezett-turistak-szama-2018-hoz-kepest Letöltés ideje: 2020. február 6.

Ritter K. (2008): A helyi fejlesztés esélyei – agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Területi Statisztika 48. (5) pp. 554-572. ISSN 0018-7828

Ritter K. (2018): Special features and problems of rural society in Hungary. Studia Mundi - Economica 5. (1) pp. 98-112. ISSN 2415-9395 DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.98-112

Ritter, K. - Péli, L. - Péter, B. (2012): The role of agriculture and urban-rural connections in lagging rural areas of Hungary. Annals of Agricultural Economics and Rural Development 99 (3) pp. 27-33. ISSN 0080-3715

Vitos M. (2002): Csíkmegyei Füzetek I., Hargita Kiadó, Csíkszereda

www.profitline.hu Letöltés ideje: 2019. augusztus 25.

Letöltések

Megjelent

2020-12-28

Hasonló cikkek

1-10 a 55-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>