Gazdaságfejlesztési lehetőségek a jól működő településeken

Szerzők

  • Tóth Tamás Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.59-67

Kulcsszavak:

önkormányzat, helyi gazdaságfejlesztés, településfejlesztés

Absztrakt

Ezt a témát azért választottam, hogy rávilágítsak a települések gazdaságfejlesztési feladatainak fontosságára, a gazdaság- és területi politikában az önkormányzatok, azon belül pedig a településeket irányító vezetők meghatározó szerepére. A települések fejlesztésében a vezetés gondolkodás módja és elképzeléseik igen meghatározó tényezők. Napjainkban a településfejlesztés és a regionális gazdaságfejlesztés olyan kulcsfontosságú kérdéseket vetnek fel, mint például: "Mi a jó önkormányzat és jó település? Hogyan lehet ezt leírni? Ez a tanulmány jó példát mutat be egy helyi gazdasági fejlesztési kutatásra és sikeres közösségi vezetőkre, megpróbálja bemutatni a helyi hősök tevékenységének fontosságát.

Információk a szerzőről

  • Tóth Tamás, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi tanár
    E-mail: toth.tamas.argi@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Bakos I. (2017): A lokális élelmiszerek fogyasztói megítélése és innovatív értékesítési lehetősége. A Falu, XXXII. évf. 2017. nyár. 5-14 pp.

Bakos I. M. – Bálint Cs. (2015): Egészséges (?) Hollókő. In: Nagyné M. M. (szerk.): Acta Regionis Rurum 9. kötet: Faluszemináriumi kutatások – Hollókő. Szent István Egyetemi Kiadó, 92-103.

G. Fekete É. (2011): A Nemzeti Vidékstratégia (2014-2020) hangsúlyai a vidéki népesség megélhetése, jövője szemszögéből , előadás https://mtvsz.hu/dynamic/g_fekete_eva__videkstrat_a_videki_nepesseg_megelhetese_jovoje_szemszogebol_2011_03_10.pdf

Gerencsér I., Tóth T. (2017) „Lesz ez még így sem” avagy a településvezetők szerepe helyi fejlesztésekben két település példáján keresztül STUDIA MUNDI - ECONOMICA 4:(4) pp. 2-11

Gergely J. (2014): "Településvezetés és szuburbanizáció." Tér és Társadalom 28.4 138-156. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.29.2.2717

Goda P., Káposzta J, Péli L. (2013): Case study on spider-net enthrophy investigation in rural areas REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 2:(1) pp. 296-300.

Goda P., Kassai Zs. (2011): A 2004-2010 közötti gazdaság – és regionális fejlesztő operatív programok összehasonlító kistérségi vizsgálata. In: Gazdaság és Társadalom 2011/2, pp. 93-110 DOI: https://doi.org/10.21637/GT.2011.2.07

Goda P., Tóth T. (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben. In: Területi Statisztika, 53 (2) pp. 169-189. DOI: https://doi.org/10.15196/TS560101

Horváth E. (2013): Kicsik között a legkisebbek – a törpefalvak sikerességének kulcstényezői, doktori disszertáció, Széchényi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr p.205 DOI: https://doi.org/10.14232/phd.3950

Interjú Kozma Tibor Csikvánd Község polgármesterével (2017)

Káposzta J.- Ritter K.- Kassai Zs. (2015): Hungarikumok területi jelentőségének vizsgálata, különös tekintettel a pálinkára. In: Tér és Társadalom 29 (4), pp. 139-153. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.29.4.2707

Káposzta J. (2016): Regionális összefüggések a vidékgazdaság fejlesztésében, In Studia Mundi – Economica Vol. 3. No. 1., Gödöllő, 52-61 pp., DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.01.52-61

Kovács, (2006) Interjú Pásztor Béla polgármesterrel, www.origo.hu,

Nagyné Molnár M. (2013): Factors of successincase of local society. In: Deturope: Central european journal of tourism and regional development, 5 (3) pp. 63-70. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230247017_4

OFTK (2014) Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 3., péntek

Oláh I. (2017) 1000 fő alatti települések vizsgálata Magyarországon 167 p. Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

Oláh I., Áldorfai Gy. Magyarország kistelepüléseinek általános jellemzése , In: Ritter Krisztián (szerk.) Vidékgazdasági tanulmányok. 120 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2017. pp. 5-14. (ISBN:978-963-269-604-1)

Rechnitzer j. Smahó M. ( 2011) Területi politika, Akadémiai Kiadó, 2011

Ritter K. - Nagy H. - Tóth T. (2013): Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy Észak-magyarországi példán keresztül. pp. 224-242. In: Lukovics M. - Savanya P. (szerk.) (2013): Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szeged: JATE Press

Szilágyi T., Boldizsár G.: (2016) A biztonságos vidék, mint az állam létfeltétele PRO SCIENTIA RURALIS 1:(4) pp. 24-34.

TEIR: Helyzet-Tér-Kép: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ (Letöltés: 2017.10.22.)

Letöltések

Megjelent

2018-03-20

Hasonló cikkek

1-10 a 53-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.