Generációváltás problematikája a tanyasi életformában – fiatalok az élet peremén (a)vagy az ,,elveszett paradicsomban" –

Szerzők

 • Gonda Viktória Jolán Szent István Egyetem, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar
 • Péli László Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.04.47-59

Kulcsszavak:

tanya, tanyai népesség, tanyafejlesztés, generációváltás, gazdasági-társadalmi vizsgálat

Absztrakt

A tanyák és tanyai népessége száma csökkenő tendenciát mutat, sőt a XXI. század elejére a tanyakutatók már a tanyák teljes eltűnésével számoltak. Hogyan állíthatnánk meg ezt a folyamatot? Létezik-e olyan generáció, mely tanyán él és milyen formában viszi tovább ezt az életformát? Számunkra, mint tanyán élőnek (Gonda) érdekes kutatásnak bizonyult e kérdések feltárása, illetve a jövőre vonatkozó lehetőségek vizsgálata. Szakirodalmi feldolgozásunkat követően kutatásunk során kérdőíves felmérést végeztünk a tanyasiak és a nem tanyasiak körében egyaránt, melynek célja egy összehasonlítás, hogy miként viszonyulnak a tanyasi életformához, illetve magához a tanyasi gyermekhez. Vizsgáltuk előnyeit, hátrányait egy tanyán felnőtt gyereknek, illetve a kiváltó okát, amiért egy településen élő tanyára költözne és egy tanyasi városba. A tanyák pozitív társadalmi és környezeti hatásuk mellett, fontos értékhordozó szereppel bírnak, ezért végleges eltűnésük megengedhetetlen. A tanyák fennmaradását azok funkcióváltásával és a külterületi népesség átalakulásával lehet megtartani a jövőre nézve. A tanya jelenteti valakinek az élet peremét, de számunkra az,,elveszett paradicsomot”, melyet szeretném, ha többen valójukban látnák, megismernék azt.

Szerző életrajzok

 • Gonda Viktória Jolán, Szent István Egyetem, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar

  MSc egyetemi hallgató
  E-mail: viktoriagonda3@gmail.com

 • Péli László, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: peli.laszlo@gtk.szie.hu

 • Nagyné Molnár Melinda, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: nagyne.molnar.melinda@szie.hu

Hivatkozások

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról, http://www.kvvm.hu/cimg/documents/97_2005_OGY_hat_OTK_rol.pdf, A letöltés ideje: 2017.08.31

A magyar huszár, a magyar tanya és torockó épített öröksége is hungarikum lett- http://www.hungarikum.hu/hu/hirek/magyar-husz%C3%A1r-magyar-tanya-%C3%A9s-torock%C3%B3-%C3%A9p%C3%ADtett-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9ge-hungarikum-lett, A letöltés ideje: 2017. 09.20

A tanyasi létforma reneszánsza napjainkban: http://utajovobe.eu/hirek/elelmezes/2305-a-tanyasi-letforma-reneszansza-napjainkban, A letöltés ideje: 2019.10.15

Ángyán J. (2010.): Tanyafejlesztési Program - Részletes költségvetési indoklás. (Balogh József képviselő úr „Élhető élet a tanyákon. Nemzeti Tanyafejlesztési Program” című nem nyilvános anyaga (2010. 11. 14.)

Becsei J. (1972): Békés az átalakuló agrárváros. Békés, 101 p. ISBN 0249002530560

Beluszky P. (2003.): Magyarország településföldrajza. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 568 p. ISBN: 963-9542-01-6

Beluszky P. (2011): A Nagyalföld történeti földrajza. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 274 p. , ISBN: 963-9123-52-8

Csatári B.: (2013): A magyar tanya- Tanyák az alföldi tájban. http://epa.oszk.hu/02900/02952/00121/pdf/EPA02952_orszagepito_2013_3_35-38.pdf, A letöltés ideje: 2019. 10.15.

Csatári Bálint – Kiss Attila- MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének kutatói (2003): TANYAKOLLÉGIUM 2002-2003. A tanyai átalakulás főbb jellegzetességei a Kiskunság felmért településein. Kecskemét, 20 p., ISBN: 963 217 241 8

Csörszné Zelenák Katalin (2013): A tanyák értékei, Egyetemisták, főiskolások a tanyákról, Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, Kecskemét, 2013.,175 p. ISBN 978-963-08-6253-0

Duró A. (1990): A tanya és a zárt település kapcsolata – társadalomföldrajzi megközelítésben. Tér és Társadalom, IV. évf., 2.sz., 63-85. p. http://tet.rkk.hu/index.php/tet/article/view/174/348 A letöltés ideje: 2019. 10.10

Erdei F. (1941): Magyar tanyák. Budapest, Akadémiai Kiadó, 260 p.

Erdei F. (1976): Magyar tanyák. Budapest, Akadémiai Kiadó, 270 p. ISBN: 963-05-0908-3

Erdei Ferenc (1976.): Magyar tanyák, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976., 270 p., ISBN 963 05 0028 0

Für Lajos (1983.): Kertes tanyák a futóhomokon (tájtörténeti tanulmány), Akadémiai Kiadó, Budapest 1983., 15 p., ISBN: 9630533618

Glatz Ferenc-Csatári B.- T.Gémes T. (2010): A magyar tanyás vidékek. Budapest, MTA Történettudományi Intézet-MTA Társadalomkutató Központ,15.p, 138-142. p. ISBN: 978-963-9627-32-1

Gonda V. J. (2017): A tanya mint ingatlan jogi helyzete és fejlesztési lehetőségei a tanyafejlesztési program keretében. In: Gazdaság és Jog workshop és hallgatói konferencia, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő, 104 p., 68- 71 p.

Gonda V. J. (2017): A tanyasi életforma változásainak és lehetőségeinek vizsgálata. Tudományos Diákköri Konferencia 2017., Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő, 52 p.

Ilonka M.: (2009): A tanya, mint hungarikum. Magyar mezőgazdaság. LVII. évf. 2. sz. 42-43. p.

Káposzta József (2020): A vidékfejlesztés helye a regionális tudományban, Tér és Társadalom, 34(1), o. 37-40. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.34.1.3235. eISSN: 2062-9923

Kiss Attila (2004): Tanyai kaleidoszkóp, http://www.rkk.hu/rkk/ati/files/kiadvanyok/Tanyai_kaleidoszkop.pdf, A letöltés ideje: 2019. 10.10 ISBN: 963-217-241-8

Lesz-e jövője a magyar tanyáknak?: https://www.biokontroll.hu/lesz-e-joevje-a-magyar-tanyaknak/, A letöltés ideje: 2019.10.18

Pócs Gy. (2004): Falvak, földek, földművesek. Budapest, Agroinfrom Kiadó, 470 p. ISBN 963-502-810-5

Pölöskei F.-Szabad Gy. (1980): A magyar tanyarendszer múltja. Budapest, Akadémiai Kiadó, 447 p. ISBN: 963-05-1893-7

Rácz I. (1980): A magyar tanyarendszer kialakulása.

Ritter K. (2008): A helyi fejlesztés esélyei – agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Területi Statisztika 48. (5) pp. 554-572. ISSN 0018-7828

Ritter, K. (2010): Socio-economic development and employment crisis in agriculture in Hungary. pp. 72-89. In: Kulcsár, L. (Ed.): Regional aspects of social and economic restructuring in Eastern Europe: The Hungarian Case. Budapest: KSH. ISBN 978-963-235-293-0

Szabó M. (2016): A Tanyafejlesztési Program pályázatainak tapasztalatai. Kecskemét, http://hiros7.aranyhomok.hu/files/drszabo_matyas_mezgforum2016.pdf, A letöltés ideje: 2017. 04.19.

Tanya. Magyar Néprajzi Lexikon. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-395.html, A letöltés ideje: 2017.09.10.

Tóth Tamás (2018): Gazdaságfejlesztési lehetőségek a jól működő településeken /Studia Mundi - Economica/[online] 5(1), pp. 59-67 DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.59-67_

Változnak a tanyafejlesztési program feltételei:https://palyazatok.org/valtoznak-a- tanyafejlesztesi-program-feltetelei/, A letöltés ideje:2019.10.18

Zám T. (1977): Tanyabejáró. Kecskemét, Forrás Könyvek, 279 p. ISBN: 963-03-0471-6

Letöltések

Megjelent

2020-12-28

Hasonló cikkek

1-10 a 129-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>