„Lesz ez még így sem” avagy a településvezetők szerepe helyi fejlesztésekben két település példáján keresztül

Szerzők

 • Gerencsér Ilona Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Tóth Tamás Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.04.2-11

Kulcsszavak:

önkormányzat, helyi fejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés, településfejlesztés

Absztrakt

Írásunk célja, hogy rávilágítson a területi politikában az önkormányzatok, azon belül pedig a településvezetők meghatározó szerepére. A települések fejlesztési lehetőségeinek a természeti és társadalmi adottságokon – földrajzi elhelyezkedés, lakosságszám, az ott élők iskolai végzettsége, stb. – túlmenően, további meghatározó eleme a vezetés gondolkodás módja és szemlélete. A tanulmány sikeresnek mondható települések jó példáját bemutatva igyekszik rávilágítani a helyi szereplők aktivitásnak fontosságára.

Szerző életrajzok

 • Gerencsér Ilona, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  PhD-hallgató
  E-mail: gerencserilona16@gmail.com

 • Tóth Tamás, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  egyetemi tanár
  E-mail: toth.tamas.argi@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Bakos I.M.-Tóth T. (2016): Special Steps of Local Economic Development for Improving Food Buying Groups 13th Annual International Conference on Economics and Business http://www.szrtt.ro/attachments/article/41/conf_21_oct_section_proceedings.pdf

Csikvánd Község honlapja: http://www.csikvand.hu/ (Letöltés: 2017.10.22.)

Csépainé Széll P, (2011): HELYI KÖZIGAZGATÁSI REFORM MAGYARORSZÁGON. Hadmérnök, 6(4).

Egyedné Gergely, J. (2015). Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában. A szuburbanizációs hatások térbeli megjelenése és a különbségek mögötti lehetséges okok vizsgálata a Budapesti Agglomeráció példáján (Doctoral dissertation, Budapesti Corvinus Egyetem). DOI: https://doi.org/10.14267/phd.2015013

Feik Cs. (2016). A polgármesteri hivatalok irányítása és vezetése, az abban közreműködők feladat-és hatásköre. Pro Publico Bono-Magyar Közigazgatás, (4),120-143. In: Rácz, K., Váradi, M. M., & Keller, J. (2016). Közösségi gazdaságfejlesztés a vidéki Magyarországon

Fligstein, Neil (2001): Social Skill and the Theory of Fields. Sociological Theory, 19, 105-125 In: 21. Rácz, K., Váradi, M. M., & Keller, J. (2016). Közösségi gazdaságfejlesztés a vidéki Magyarországon

Gergely J. (2014): "Településvezetés és szuburbanizáció." Tér és Társadalom 28.4 138-156.

Goda P., Tóth T. (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben. In: Területi Statisztika, 53 (2) pp. 169-189.

Goda P., Kassai Zs. (2011): A 2004-2010 közötti gazdaság – és regionális fejlesztő operatív programok összehasonlító kistérségi vizsgálata. In: Gazdaság és Társadalom 2011/2, pp. 93-110 DOI: https://doi.org/10.21637/GT.2011.2.07

Goda P., Káposzta J, Péli L. (2013): Case study on spider-net enthrophy investigation in rural areas REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 2:(1) pp. 296-300.

Horváth E. (2013): Kicsik között a legkisebbek – a törpefalvak sikerességének kulcstényezői, doktori disszertáció, Széchényi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr p.205

Horváth, M.-Józsa Z. (2016): "Az államigazgatás helyi és területi szervei: koncentráció és koncentrátum." 564-582.

Káposzta J. (2001): Regionális gazdaságtan, Gödöllő

Káposzta J.- Ritter K.- Kassai Zs. (2015): Hungarikumok területi jelentőségének vizsgálata, különös tekintettel a pálinkára. In: Tér és Társadalom 29 (4), pp. 139-153. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.29.4.2707

Kőnig L. (2014):A nyugat-dunántúli aprófalvak elágazó fejlődési pályái, Diplomamunka, ELTE TTK

Nagyné Molnár M. (2013): Factors of successincase of local society. In: Deturope: Central european journal of tourism and regional development, 5 (3) pp. 63-70.

Nemes, G.- Varga, Á. (2014). Gondolatok a vidékfejlesztésről–alrendszerek találkozása, társadalmi tanulás és innováció. Educatio, 23(3), 384-393.

Nemes G.- Varga Á. "Társadalmi innováció és társadalmi tanulás a vidékfejlesztésben- sikerek, problémák, dilemmák." (2015): 434-444. DOI: https://doi.org/10.18030/socio.hu.2016.1.27

Rácz, K., Váradi, M. M., Keller, J. (2016). Közösségi gazdaságfejlesztés a vidéki Magyarországon.

Ritter K. - Nagy H. - Tóth T. (2013): Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy Észak-magyarországi példán keresztül. pp. 224-242. In: Lukovics M. - Savanya P. (szerk.) (2013): Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szeged: JATE Press

Szügyi Gy., Ritter K., Bakos I. M., Gerencsér I. (szerk.) (2016): Kézikönyv a képzési rendszer megvalósítása az önkormányzatok gazdaságfejlesztési feladatainak támogatására Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 567 p.

TEIR: Helyzet-Tér-Kép: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ (Letöltés: 2017.10.22.)

Uszkai, A. (2014). Innováció és oktatás az élhetőbb vidékért. A Falu, 29(2), 75-85.

Interjú Kozma Tibor Csikvánd Község polgármesterével (2017)

Letöltések

Megjelent

2017-12-01

Hasonló cikkek

1-10 a 67-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.