A bevásárló közösség fogalmi megközelítése Magyarországon

Szerzők

 • Kápolnai Zsombor Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
 • Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.01.26-36

Kulcsszavak:

REL, helyi termék, bevásárló közösség

Absztrakt

A bevásárló közösség Magyarországon a 21. század második évtizedében széles körű népszerűségnek örvendő vásárlási forma. Míg a szakirodalom a rövid ellátási lánc egyik elemeként jelöli meg a bevásárló közösséget, addig a bevásárló közösségek magukat többek között „kapcsolatként”, vásárlási formaként, helyi gazdaságfejlesztés eszközeként jelenítik meg. A bevásárló közösségek szervezésének alapja a tudatos vásárlók megléte, megteremtése. Ez a tevékeny közösség Magyarországon elsőként a fővárosban valósult meg. Innen terjedt tovább, először főként vidéki városokba: Debrecenbe, Kecskemétre, Nyíregyházára. Mára kisebb lakosságszámmal bíró településeken, mint Csákvár vagy Csömör is működik bevásárló közösség. A tanulmány a bevásárló közösséggel, mint a rövid ellátási lánc újszerű formájával foglalkozik (Szabó, 2016), annak mindenekelőtt a fogalmi megközelítéseivel. A bemutatásra váró helyzetkép elsősorban a Magyarországon működő bevásárló közösségek sajátosságaira épít.

Szerző életrajzok

 • Kápolnai Zsombor, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: kapolnaizsombor@gmail.com

   

 • Nagyné Molnár Melinda, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: nagyne.molnar.melinda@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Benedek Zs.(2014): A rövid ellátási láncok hatásai. Összefoglaló a nemzetközi szakirodalom és a hazai tapasztalatok alapján. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.48 p. ISSN 1785-377X

Berényi I. (1992): Szociálgeográfia. Budapest Elte-Eötvös Kiadó. 150 p.

BORSOD (2019): Borsodi kosár- és cserekör, https://www.facebook.com/magyararuk/posts/kedvesmindny%C3%A1janszervez%C3%BCnk-egy-termel%C3%B5i-v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%B3i-kos%C3%A1r-%C3%A9s-cserek%C3%B6rt-borsod-megy/589250614452504/, Letöltés: 2019. június 10.

Czene Zs.-Horkay N.-Ricz J. (2010): Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok. Budapest Területfejlesztési Füzetek 2. VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda

DEBRECENI SZATYOR (2019):6. Piac, ahogy mi szerejük- Debreceni Szatyor. http://www.szatyordebrecen.hu/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=113, Letöltés: 2019. július 20.

Egyél velünk helyit. (2017): Lőrinczi Zs. (szerk.) Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Esztergom 58.p.

ÉN KOSARAM 2019 13. Az ÉN Kosaram Termelői és Kézműves Piaca, http://www.enkosaram.hu/page/homepage, Letöltés: 2019. június 3.

ÉRD BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG (2019): Önszervező Organikus Helyi Bevásárló Közösség, Érden, http://kornyezettudatoselet.hu/minden-ami-bio/bevasarlo-kozossegek/natur-kosar-bevasarlo-kozosseg, Letöltés: 2019. május 29.

G.Fekete É.(2014): Helyi termékek, szolgáltatások elismertségének erősítése a Borsod-Torna-Gömör Akciócsoport területén. Miskolc Reg-Lex Bt. 150.p.

G.Fekete É.-Siposné Nándori E.: (2013): A társadalom térszerkezete. Miskolc 159 p.

Handlerné Makkos D.-Ónodi Zs.-Schwertner J.(2012): Kincs ami nincs- Esettanulmány mint módszer a helyi gazdaság-fejlesztési kezdeményezések értékelésében és tervezésében In.:Falu Város Régió 1-2. pp.25-32

Kajner P.- Lányi A.- Takács-Sánta A. (2013): A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon. MIS-ÖKO Kft, Budapest

Kápolnai Zs. (2017): A kiskereskedelem és a szolgáltatások térbeli jellemzői Pest és Nógrád megye aprófalvaiban. A Falu. 2017 32/1.

Káposzta J. (2007): Regionális gazdaságtan. Szent István Egyetem Kiadó, Gödöllő pp.59-68 .

Kérdő A. (2008): A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása, Budapesti Gazdasági Főiskola, szakdolgozat 57 p.

KISKOSAR (2019) Mi a bevásárló közösség? https://kiskosarbolt.hu/bevasarlo-kozosseg Letöltés: 2019. július 23.

Kujáni K. (2015): Hogyan működik a rövid ellátási lánc Magyarországon előadás Kistermelői élelmiszerek útja a fogyasztókhoz. Hogyan működik a rövid ellátási lánc? Országos nyári szakmai konferencia 2015. július 27. Környezettudatosság a mindennapokban

NYÍREGYHÁZI KOSÁR (2019): Nyíregyházi Kosár Közösség, http://www.nyiregyhazikosar.hu/, Letöltés: 2019. augusztus 2.

Rapkay B.– Illés S.–Stárics R. (2013): A helyi gazdaságfejlesztés egyes gondolati előzményei és következményei. In.:Földrajzi Közlemények.137. 1. 28–39.

Réthy K. - Dezsény Z..(2013): Közösség által támogatott mezőgazdaság, Budapest. ÖMKI, 27 p.

Ritter K.– Nagy H. – Tóth T. (2013): Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy észak-magyarországi példán keresztül.In.: Lukovics Miklós – Savanya Péter (szerk.):Új hangsúlyok a területi fejlődésben. JATEPress, Szeged pp. 224-242.

Szabó D. (2014): A rövid ellátási láncban rejlő lehetőségek és veszélyek Magyarországon In: Acta Carolus Robertus 4. év. 2. szám ISSN 2062-8269

SZATYOR BOLT (2019a): Bevásárlóközösség összeköt amit a jó élelmiszerekről gondolunk, http://szatyorbolt.hu/bevasarlo-kozosseg, Letöltés: 2019. április 18.

SZATYOR BOLT (2019b): Szatyor bolt: bevásárló közösség, öko bolt és zöldcatering egyben, https://tudatosvasarlo.hu/cikk/szatyor-bolt-bevasarlo-kozosseg-oko-bolt-es-zold-catering-egyben, Letöltés: 2019. július 10

SZATYOR EGYESÜLET (2019): Változások a bevásárlóközösségben egy fenntarthatóbb Szatyorért, http://szatyoregyesulet.hu/hu/valtozasok-a-bevasarlo-kozossegben/, Letöltés:2019. szeptember 5.

TATA BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG (2019):Helyi bevásárló közösség szerveződik Tatán http://www.tata.hu/18193/helyi_bevasarlo_kozosseg_szervezodik_tatan, Letöltés: 2019. augusztus 14

TUDATOS VÁSÁRLÓ (2019a): Mit jelent a tudatos vásárlás?https://tudatosvasarlo.hu/tve/gyik Letöltés: 2019. szeptember 2.

TUDATOS VÁSÁRLÓ (2019b): Működő közösségi gazdaságok, dobozrendszerek és bevásárlóközösségek, https://tudatosvasarlo.hu/cikk/mukodo-kozossegi-gazdasagok-dobozrendszerek-es-bevasarlokozossegek, Letöltés: 2019. augusztus 28.

Új Magyar Lexikon K-Me 4. kötet Akadémiai Kiadó, Budapest. 627.p.

Ujszászi E.(2013): Termelői piac nyílik Csömörön In.:Csömöri Hírmondó XXI./8. pp. 12-13.

UNESCO (2009): A fenntartható fejlődés fogalma, célkitűzése, http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodesre/fenntarthato-fejlodes-091214, Letöltés: 2019. szeptember 15.

Vidékstratégia (2012): Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020, http://videkstrategia.kormany.hu/ Letöltés:2018

Letöltések

Megjelent

2020-03-04

Hasonló cikkek

1-10 a 74-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.