Smart települési modellek vizsgálata nemzetközi és hazai kezdeményezések alapján, avagy mi lehet a minta a periférián?

Szerzők

 • Káposzta József Szent István Egyetem, Gödöllő, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Némediné Kollár Kitti Szent István Egyetem, Gödöllő, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.03.57-66

Kulcsszavak:

SMART közösségek, élhetőbb vidék, SMART kezdeményezések

Absztrakt

Az Európai Unió, illetve a hazai területi folyamatok is azt mutatják napjainkban, hogy a városias (urbánus) jellegű területek szerepe felértékelődik, hiszen a városi jellegű területek adják a gazdasági növekedés motorját (Káposzta et al., 2016). A Föld egészét tekintve a városlakók aránya 2017-ben meghaladja a Föld jelenlegi népességének felét, amely arány (előzetes becslések alapján) a jövőt tekintve feltehetően emelkedni fog. Ezen folyamattal párhuzamosan fontos a vidék népességmegtartó képességét elősegítő gazdasági, társadalmi tevékenységek vizsgálata is, melynek alapot adhat a napjainkban megjelenő ,,okos falu” koncepció. Jelen tanulmányban röviden bemutatjuk a hazai hátrányos helyzetű térségek lehatárolásának jogszabályi változásait, illetve a SMART Village fogalmának kialakulását és alkalmazásának elterjedését hazánkban, különös tekintettel a hátrányos helyzetű vidéki térségekben való alkalmazásra. Általánosságban elmondható, hogy a SMART alkalmazások a nemzetközi gyakorlatban egyre inkább terjedő tendenciát mutatnak a városi és a rurális jellegű térségekben egyaránt. 2017-ben a rurális jellegű példák főként még Németországban és Finnországban jellemzők, azonban néhány gyakorlati példa már megjelent a hazai vidéki területeken is.

Szerző életrajzok

 • Káposzta József, Szent István Egyetem, Gödöllő, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

 • Némediné Kollár Kitti, Szent István Egyetem, Gödöllő, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  adjunktus
  E-mail: kollar.kitti@gtk.szie.hu

Hivatkozások

G Fekete É. (2006): Hátrányos helyzetből előnyök? FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 2006. 1-2: pp. 55-66.

Kassai Zs. – Molnár M. (2016): The social success factors of local rural development In: Ritter K (szerk.) Economic and local aspects of rural development. 117 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 108-117. ISBN:978-963-269-550-1

Káposzta J.- Ritter K. – Nagy H. (2016): Local Economic Development in Transition Economies: A Tool for Sustainable Development of Rural Areas In: Vasily Erokhin (szerk.) Global Perspectives on Trade Integration and Economies in Transition. 361 p. Hershey: IGI Global, 2016. pp. 281-298. ISBN:9781522504528

Nagy A. – Sain M. – Sárdi A. – Vaszócsik V. (2015): Településértékelés és monitoring, módszertani javaslat, Lechner Tudásközpont, Budapest, 2015. http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/telepulesertekeles-es-monitornig-modszertani-javaslat.pdf

Nagy Z. - Tóth G. - Péter Zs. - Szendi D. - Pál Zs. - Leskó A. - Tóthné Kiss A. (2015): Smart Local Community kezdeményezések lehetőségei vidéki térségekben –Borsod- Abaúj-Zemplén megye három járásának példáján keresztül, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, XII. évfolyam 2.szám, Miskolc, 2015. 59.-71. p.

Oláh I.- Ritter K,.-Tóth T. (2013): he role of local communities in the disadvantaged rural areas In: Szendrő Katalin, Soós Mihály (szerk.) Proceedings of the 4th International Conference of Economic Sciences. 595 p. Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2013.05.09-2013.05.10. Kaposvár: Kaposvár University, 2013. pp. 547-553. (ISBN:978-963-9821-62-0)

Rab J. – Riedel M. – Steiner B. (2015): SMART City Példatár, Lechner Tudásközpont, Budapest, 2015. http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/smart-city-peldatar.pdf

Tóth T. - Káposzta J. (szerk.) (2014): Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben (elmélet) Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2014. 163 p. (ISBN:978-963-269-407-8)

Virág Á. (2017): A turisztikai együttműködések hatékonysága a vidéki térségekben In: Ritter Krisztián (szerk.) Vidékgazdasági tanulmányok. 120 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2017. pp. 43-54.

UN World Urbanisation Prospects 2014.

http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu

www.hvg.hu

www.terport.hu

Letöltések

Megjelent

2017-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 26-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>