A megyei jogú városok átfogó gazdaságfejlesztése a Modern Városok Programon keresztül, középpontban az infrastruktúra-fejlesztés

Szerzők

 • Péli László Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Káposzta József Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Némediné Kollár Kitti Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.04.49-58

Kulcsszavak:

Modern Városok Program, megyei jogú város, területi különbségek, fejlesztési célú támogatás

Absztrakt

A Modern Városok Program egy hatalmas mértékű fejlesztési-támogatáscsomag, melynek során Magyarország Kormánya a megyei jogú városokat támogatja számos területen. A cél ezáltal, felpezsdíteni ezen városok gazdaságát, hogy azok valós centrumai lehessenek környező térségüknek. Fontos megjegyezni, hogy ezen gazdaságfejlesztési intézkedések alapja a megfelelő szintű elérhetőség, amely kedvező közlekedési infrastruktúrát igényel. Az általunk vizsgált program egyik pillére ennek biztosítása a vidéki nagyvárosok részére.

Szerző életrajzok

 • Péli László, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: peli.laszlo@gtk.szie.hu

 • Káposzta József, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

 • Némediné Kollár Kitti, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  adjunktus
  E-mail: kollar.kitti@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Áldorfai Gy.- Czabadai L. (2014): Helyi válaszok a globális kihívásokra Acta Carolus Robertus : Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei 4 (2): pp. 9-18.

Bakos I. - Gerencsér I. (2016): A versenyképesség mérése, In: Szügyi György, Ritter Krisztián, Bakos Izabella Mária, Gerencsér Ilona (szerk.), Kézikönyv a képzési rendszer megvalósítása az önkormányzatok gazdaságfejlesztési feladatainak támogatására. 567 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 177-186. (ISBN:978-963-269-567-9)

Beluszky, P. (2003): Magyarország településföldrajza. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

Csomós, G. (2010): Területi egyenlőtlenségek Magyarországon: az ESPON∗-elemzés adaptálása a tervezési-statisztikai régiók policentrikusságának vizsgálatához. Területi statisztika; 13. (50.) ÉVFOLYAM 2. SZÁM, március , 156-167.

Filep, B. (2008): A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói, Doktori értekezés. Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola: Győr.

Lengyel I. – Rechnitzer J. (2004): Regionális gazdaságtan. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Nemes Nagy, J. (2005): Fordulatra várva – a regionális egyenlőtlenségek hullámai. In D. Z.–S. Ferenc, A földrajz dimenziói (old.: 141-158). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet: Budapest.

Oláh I.- Topa Z. (2016): Accessibility as a factor of small settlements’ development, Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management 4:(8) pp. 28- 37.

Péli L. (2013): Növekedési pólusok főbb regionális gazdaságtani összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon, Budapest: Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., (ISBN:978-963-502-970-9)

Rechnitzer J.- Lados M. (2004): A területi stratégiáktól a monitoringig. Budapest– Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

Ritter K. (Szerk.)(2017): Vidékgazdasági tanulmányok. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 120 p. ISBN: 978-963-269-604-1

Salamin G. – Péti M. (2005): Az új Országos Területfejlesztési Koncepció. Falu, Város, Régió , 3-41.

Vancsó V (2013): Az Integrált város- és településfejlesztés tervezését támogató alkalmazásról

ÚMFT, (2006): Új Magyarország Fejlesztési Programja,Partnerségi egyeztetési változat: A stratégia meghatározása. Budapest.

Központi Statisztikai Hivatal weboldala: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/veszpremmjv10.pdf

Magyarország Kormányának weboldala: http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/modern-varosok-sorozat

http://www.terport.hu/telepulesek/telepulestipusok/megyei-jogu-varosok

Letöltések

Megjelent

2017-12-01

Hasonló cikkek

1-10 a 103-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>