A helyi gazdaság szereplőinek együttműködési lehetőségei a vidéki térségek versenyképességének fokozására

Szerzők

  • Nagy Henrietta Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.24-32

Kulcsszavak:

helyi gazdaságfejlesztés, versenyképesség, helyi szereplők, vidékfejlesztés

Absztrakt

A tanulmány célja annak feltérképezése, hogy a vidéki – a magyarországi helyzetet alapul véve legtöbbször hátrányos helyzetű – térségek esetében a helyi szereplők milyen módon tudnak részt venni a térségek komplex felzárkóztatásában a vidékbiztonság kilenc pillérét figyelembe véve. Természetesen nem létezik olyan egységes stratégiai út, sablon, mely mindegyik térségre alkalmazható lenne, hiszen más módon és más körülményeknek köszönhetően jutottak el a gazdasági-társadalmi tekintetben hátrányos helyzetbe ahonnan ki kell törniük, de mégis vannak olyan kulcsfontosságú tényezők, melyek fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy ebből a helyzetből ki tudjanak emelkedni és a vidéki jelző ne legyen egyenlő automatikusan a hátrányos helyzettel. Hazánkban a lakosság jelentős hányada él vidéken, tehát a vidéki térségek felzárkóztatása, versenyképességének fokozása megkérdőjelezhetetlen prioritás kell, hogy legyen nemzeti szinten.

Információk a szerzőről

  • Nagy Henrietta, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi docens
    E-mail: nagy.henrietta@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Blakely, E.J. - Bradshaw, T.K. (2002): Planning local economic development: Theory and practice. 3rd edition. California. Sage Publications.

Cameron, G. - Danson, M. - Halkier, H. (2000): Institutional Change, Governance and Regional Development: Problems and Perspectives. 266-275. p. in: Danson, M. et al. (eds.) Governance, Institutional Change and Regional Development. Hampshire, Ashgate, Aldershot.

Espon (2006) Espon 2.3.2.: Governance of territorial and urban policies from EU to local level. http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/file_2186/draft_fr-2.3.2-full.pdf

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

International Labour Organization (ILO). 2006. A Local Economic Development Manual for China, ILO, Geneva

Káposzta. J. (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései, Gazdálkodás, 5. sz.

Meyer, D.F: Local Economic Development (LED), Challenges and Solutions: The Case of the Northern Free State Region, South Africa Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 5 No 16, http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/3346/3300

Nemzeti Biztonsági Stratégia. http://2010-2014.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf

Nemzeti Vidékstratégia. http://videkstrategia.kormany.hu/

Plotajner, Z. – Mendes, I. (2004): Citizens Participation. - How to Improve Development on Local Level? 97-113. p in: Handbook with Best Practice Examples from South-East Europe. Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb.

Puljiz, J. (2004): Economic Development. How to Improve Development on Local Level? 9-24. p in: Handbook with Best Practice Examples from South-East Europe. Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb.

Reich, R. (1991): The work of nations. New York. Vintage.

Rodrigues–Pose, A. (2001): The role of ILO in implementing local economic development strategies in a globalized world. London School of Economics. Unpublished paper.

Rogerson, C.M. (2009): Strategic Review of local economic development in South Africa. Final report submitted to Minister S Shiceka of Department of Development Planning and Local Government (DPLG). Commissioned by DPLG and GTZ.

Szilágyi T., Boldizsár G.: (2016) A biztonságos vidék, mint az állam létfeltétele PRO SCIENTIA RURALIS 1:(4) pp. 24-34.

Trousdale, W. 2005. Promoting Local Economic Development through strategic Planning: The local Economic Development Series, Volumes 1 to 5. Nairobi. Kenya. UN-Habitat

Young, C. - Kaczmarek, S. (2000): Local government, local economic development and quality of life in Poland. GeoJournal 2-3. 225-234. p.

Letöltések

Megjelent

2018-03-20

Hasonló cikkek

1-10 a 76-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.