Minőségi felsőoktatás vs. minőségi diploma, avagy a humántőkébe való képzési befektetés hasznosulása munkaerő-piaci aspektusból

Szerzők

  • Mikáczó Andrea Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete – Társadalomtudományi Intézet
  • Varga Erika Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete – Társadalomtudományi Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.44-53

Kulcsszavak:

oktatáspolitika, felsőoktatás, felsőoktatási szakképzés, duális képzés, munkaerőpiac, humántőke

Absztrakt

A tanulmány arra kíván rávilágítani, hogy a fiatalok munkaerő-piacra való kilépéséhez, az azon való érvényesüléshez milyen eszközök, módszerek, lehetőségek közül válasszanak oly módon, hogy az számukra a lehető legkedvezőbb megoldást eredményezze.

A tanulásnak/tudásnak tulajdonított jelentőség társadalmi megítélése változó képet mutat, az viszont vitathatatlan, hogy mind Magyarországon, mind szerte a világban az életen át tartó tanulásban (lifelong learning LLL) rejlő lehetőségek jelenthetik az oktatási-képzési tevékenységek dinamizálásának és versenyképességének kulcsát.

Szerző életrajzok

  • Mikáczó Andrea, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete – Társadalomtudományi Intézet

    egyetemi docens

  • Varga Erika, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete – Társadalomtudományi Intézet

    tanársegéd

     

Hivatkozások

Anwar M. (2011): A felsőoktatás minősége európai dimenzióban In: Minőség és Megbízhatóság 2011/3

Bálint J. - Polónyi I. Siklós B. (2013): A felsőoktatás minősége, Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest

Bángi-Magyar A. et. al. (2009): AVIR kézikönyv, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest

Csehné Papp I. - Hajós L. (2014): Education and working life in Hungary, Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, 2

Csehné Papp I. (2014): Munkaerő-piaci álmok, In: Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben. szerk. Karlovitz J T, International Research Institute, Komarno

Czeglédi Cs.-Juhász T. (2015): „Mit várunk el a pályakezdőktől?” Vélemények és szempontok a cégek oldaláról, (megjelenés alatt Studia Mundi-Economica tudományos on-line folyóirat, 2015)

Hrubos I. (2012): Felsőoktatás-politika, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Juhászné Klér A. (2013): Szociális készségek és interperszonális személyiségjellemzők szerepe a pályafejlődésben - avagy hogyan ítélik meg önmagukat az egyetemisták? In: Karlovitz J T, Torgyik J (szerk.) Vzdelávanie, výskum a metodológia [Oktatás, kutatás és módszertan]. Komárno: International Research Institute

Topár J. (2008): Felsőoktatási intézmények minőségbiztosítása In: Educatio 17. évf. 1. sz.

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

http://www.mab.hu/web/index.php?lang=hu

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c1 1067_hu.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0024_hu.ht m

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=950

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/felsooktatasert-felelos- allamtitkarsag

http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/felsoktatasikoncepcio.pdf

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

1-10 a 21-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.