A megatrendek hatása a marketingkommunikációra és a marketing oktatására – egy, a marketingoktatók körében végzett nemzetközi felmérés eredményei

Szerzők

 • Rekettye Gábor Budapesti Metropolitan Egyetem
 • Papp-Váry Árpád Budapesti Metropolitan Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.02.90-101

Kulcsszavak:

marketing, marketingkommunikáció, üzlet, felsőoktatás, nemzetközi kutatás

Absztrakt

Tanulmányunk egy saját nemzetközi felmérés eredményeinek segítségével azokat a globális megatrendeket vizsgálja meg, amelyek hatással vannak az üzleti gyakorlatra és a marketing oktatására. A teljes mintából az oktatók inputját arra is fel tudtuk használni, hogy a válaszadók nézetei alapján három fontos szempontból is előrejelzéseket fogalmazzunk meg a marketingkommunikáció jövőjét illetően, továbbá megfogalmazzuk ezek közvetlen hatását az üzleti és marketing tárgyak oktatására.

 

Szerző életrajzok

 • Rekettye Gábor, Budapesti Metropolitan Egyetem

  egyetemi docens
  E-mail: grekettye@metropolitan.hu

 • Papp-Váry Árpád, Budapesti Metropolitan Egyetem

  főiskolai tanár
  E-mail: apappvary@metropolitan.hu

Hivatkozások

Brock-Utne Birgit, (2002), The Global Forces Affecting the Education Sector Today – The Universities in Europe as an Example (“Az oktatási szektort befolyásoló globális erők napjainkban – az európai egyetemek példáján keresztül”), Higher Education in Europe, ISSN: 1469-8358, Vol. XXVII, No. 3, Carfax Publishing

Connick George P., (1997), Issues and Trends to Take Us into the Twenty-First Century (“Témák és trendek a XXI. századba érkezvén”), New Directions for Teaching and Learning, ISSN: 0271-0633, no. 71, Fall, Jossey-Bass Publishers

Dobbs. R., Manyika. J., Woetzel. J. (2015) No ordinary disruption. The Four Global Forces Breaking All The Trends. (“Nem hétköznapi zavarok. A négy globális erő, amely mindet trendet megtör.”), ISBN: 978-1610397353, Public Affairs. New York

Egan. J (2015). Marketing Communications. (“Marketingkommunikáció.”). ISBN: 978-1446259030. Sage Publications

Fantini. A. (2007). Exploring Intercultural Competence: Developing, Measuring, and Monitoring. Research Report 07-01. (“Az interkulturális kompetencia megismerése: Fejlesztés, mérés, és monitoring. Kutatási jelentés 07-01.”) St. Louis. Center for Social Development. Washington University. http://csd.wustl.edu/Publications/Documents/RP07-01.pdf and http://proposals.nafsa.org/Abstract_Uploads/118.61212.GS049.pdf

Gregosz. D. (2012). Economic Megatrends up to 2020 (“Gazdasági megatrendek 2020-ig”) 978-3944015156, Konrad Adenauer Stiftung. Berlin

Kotler. P., Kartajaya. H. and Setiawan. I. (2010) Marketing 3.0. (“Marketing 3.0.”). ISBN: 978-0470598825. Wiley. Hoboken. NJ

Kumar. S. R. (2009) Adapting IMC to Emerging Markets: Importance of Cultural Values in the Indian Context. (”Az IMC alkalmazása a feltörekvő piacokon: a kulturális értékek jelentősége indiai kontextusban.”) Journal of Integrated Marketing Communications. 2009 pp. 38-42. http://jimc.medill.northwestern.edu/wp content/uploads/sites/9/2014/02/archives/2009/IMC_to_Emerging_Markets.pdf

Kurl. D. (2015). Understanding Integrated Marketing Communication in India. (“Az Indiában zajló integrált marketing kommunikáció bemutatása”) http://www.exchange4media.com/viewpoint/viewpoint.asp?view_id=95

Larsen, G (2006) Why megatrends matter. (“Miért számítanak a megatrendek?”) Copenhagen Institute for Future Studies

Lukovics, M. – Zuti, B. (2017): New Functions of Universities in Century XXI Towards “Fourth Generation” Universities (October 4, 2017). (“Az egyetemek új funkciói a XXI. században – Úton a “negyedik generációs” egyetemek felé”) academia.edu 9: Paper ID: 20371078. (2017). San Francisco, California. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3022727

Monostori, L. (2015) Cyber-physical production systems: roots from manufacturing science and technology, (“Kiberfizikai termelési rendszerek: a gyártási tudományok és technológia gyökerei”) Automatisierungstechnik. ISSN: 0178-2312; Vol. 63., No.10., pp. 766–776

NIC (National Intelligence Council) (2008) Global Trends 2025: A Transformed World. (“Globális tendenciák 2025: átalakult világ”) Washington DC

Quelch, J.A. – Jocz, K.E. (2009) ‘How to market in downturn’. (“Hogyan marketingeljünk gazdasági visszaesés idején”) Harvard Business Review. ISSN: 0017- 8012, April. Reprint R0904D

Papp-Váry Á. (2013), A márkanév ereje (“The power of brand names”), ISBN: 9786155376184. Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs

Porter, M.E. – Heppelmann, J.E. (2015) How Smart, Connected Products Are Transforming Competition (“Hogyan alakítják át a versenyt az egymással összekötött okostermékek?”), Harvard Business Review, ISSN: 0017-8012, October 2015

Rekettye G. (2016) A hatalmi átalakulás globális megatrendje és a nemzetközi marketing (“The global megatrend of power shift and international marketing”) Budapest Management Review (Vezetéstudomány), ISSN: 0133-0179, Vol. 47, Nr. 4

Rekettye G. – Rekettye G. Jr. (2013). Global trends and their influence on future business performance (“Globális trendek és hatásuk a jövőbeni üzleti teljesítményre”) International Journal of Business Performance Management. ISSN: 1368-4892, Vol. 14, No. 1., pp. 95-110

Schwab K. (2017) The Fourth Industrial Revolution (A negyedik ipari forradalom), Portfolio Penguin

Strange, R. – Zuchella A. (2017) Industry 4.0, global value chains and international business (“Ipar 4.0, globális értékláncok és a nemzetközi üzleti világ”), Multinational Business Review, ISSN: 1525-383X, Vol. 25 No. 3, 174-184

Tao, F., Cheng, Y., Zhang, L. and Nee, A.Y.C. (2015) Advanced manufacturing systems: socialization characteristics and trends (“Korszerű gyártási rendszerek: a szocializáció jellemzői és trendjei”), Journal of Intelligent Manufaturing, ISSN: 0956- 5515, Vol. 28, No. 5., pp. 1079-1094

Unesco World Report (2009) Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. (“Befektetés a kulturális sokszínűségbe és a kultúrák közötti párbeszédbe.”) Published in 2009 by the United Nations Educational. Cultural and Scientific Organization. Paris. http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/Investing_in_cultural_diversity .pdf

Vielmetter. G. – Sell, Y. (2014) Leadership 2030: The Six Megatrends You Need to Understand to Lead your Company into the Future. (“Vezetés 2030: Hat megatrend, amelyet ismerned kell, hogy a jövőbe vezethesd vállalatod.”). ISBN: 9780814432754. Hay Group Holding Inc. New York

Vijay. C. (2009) Marketing Strategy for the 21st Century. (“Marketingstratégia a 21. századra.”) Journal of Marketing & Communication. Vol. 5. Issue 1. pp. 88-91

Wine. R. S. (2009) New Communications Approaches in Marketing: Issues and Research Directions. Original Research Article. (“Új kommunikációs megközelítések a marketingben: Témák és kutatási irányok. Eredeti kutatási cikk.”) Journal of Interactive Marketing. ISSN: 1094-9968, Vol. 23. Issue 2. pp. 108-117.

Letöltések

Megjelent

2019-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 88-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.