A felnőtteknek szóló képzések jellegének, ezen belül az álláskeresőknek szóló képzések céljának és finanszírozásának változása hazánkban 2010 és 2020 között

Szerzők

  • Szabóné Tóth Éva Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/sme.vol.10.no.2.pp.74-85

Kulcsszavak:

munkaerőpiac, felnőttkori tanulás, szakmai képzések, informatikai képzések, nyelvi képzések, finanszírozás

Absztrakt

A felnőttképzéssel szemben támasztott alapvető elvárás lenne, hogy azonnal reflektáljon a munkaerőpiac valódi igényeire és a képzési kínálatot ne az éppen rendelkezésre álló kapacitások és erőforrások vezéreljék. Az álláskeresőknek szóló képzések célja, hogy az álláskeresők egy új piacképes szakma elsajátításával minél hamarabb visszakerüljenek az aktív munkaerőpiacra. Szekunder forrásból származó statisztikai adatsorok elemzésével az volt a célkitűzésem, hogy feltárjam a változó igényekhez való alkalmazkodás folyamatának jellegzetességeit. A képzések típusai közötti arányváltozások mellett elemeztem azok finanszírozási hátterét is a 2010 és 2020 közötti vizsgálati időszakban. Azt követően, hogy 2011-ig hazai forrásból valósult meg több képzés, a későbbiekben egyre csökkent annak szerepe és az EU-s forrásból finanszírozott képzések váltak dominánssá. Az állam által elismert OKJ szakképesítést adó képzésekre beiratkozott tanulók száma kisebb hullámvölgyek mellett növekvő tendenciát mutatott, az informatikai képzések esetében 2017 után markáns növekedés mutatkozott, a nyelvi képzések összesített létszáma azonban 2014 után visszaesett.

Információk a szerzőről

  • Szabóné Tóth Éva, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: szabone.toth.eva@uni-mate.hu

Hivatkozások

Bancsók, J. – Kiss, I. (2006): A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére. Kutatási zárótanulmány. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest, 11. http://mek.oszk.hu/06600/06649/06649.pdf (letöltés ideje: 2022.11.10.)

Borbély-Pecze, T. B. (2021): Felnőttképzés, felnőttkori tanulás, társadalom és munkapiac a 21. század elején. Új Munkaügyi Szemle, 2(3), 2–11.

Farkas, É. (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. SZTE JGYPK, Szeged.

Farkas, É. (2016): A felnőttképzés jogi szabályozása, minőségbiztosítása, finanszírozása Magyarországon. Kézirat, Háttértanulmány az Oktatási Hivatal megbízásából.

Gősi, Zs. (2009): Mérlegen az ember – Az emberi erőforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának tükrében. Doktori (PhD) értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Széchenyi István Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Sopron, 120. http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/ktk/Kepzes_doktori/2009/2009_GosiZsuzsanna_d.pdf (letöltés ideje: 2022.11.10.)

Hajdú, D. (2021a): Európai uniós forrásból támogatott munkaerő-piaci képzések területi eloszlása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Studia Mundi – Economica, 8(1), 24–36. https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.01.24-36

Hajdú, D. (2021b): Aspects Regarding the Development of “Adult Training” Programs for Jobseekers in Borsod-Abaúj-Zemplén County. Romanian Journal of Regional Science, 15(2), 15–36.

Hajdú, D. – Koncz, G. (2021): Megélhetési tanulók a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felnőttképzésben. Területi Statisztika, 61(2), 229–254. https://doi.org/10.15196/TS610206

Hajdú, D. – Koncz, G. – Lipták, K. (2022): A közfoglalkoztatottak munkaerőpiacra való kilépését segítő képzések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 2016–2020. Területi Statisztika, 62(5), 510–537. https://doi.org/10.15196/TS620502

Homicskó, Á. O. (2017): A szakképzési és felnőttképzési rendszer és az ezekhez kapcsolódó támogatások bemutatása In: Kun, A. (szerk.) Az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra. Patrocinium Kiadó, Budapest, pp. 299–326.

ITM (2020): A felnőttképzés megújítása. 46 p. https://kormany.hu/dokumentumtar/a-felnottkepzes-megujitasa-2020

Kok, W. (2004): Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok. Publications Office of the European Uni-on: Luxembourg.

Németh, B. B. (2019): From Adult Education to Learning Cities: The Changing Faces of Uni-versity Lifelong Learning in the Context of Quality Education and Sustainable Development Goals. In: Orlović Lovren, V. – Peeters, J. – Matović, N. (Eds.): Quality of Education: Glo-bal Development Goals and Local Strategies. University of Belgrade, Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, Belgrád, Szerbia, pp. 29–48.

Polónyi, I. (2014): A felnőttképzés finanszírozása: Vitaindító In: Kálmán, Anikó (szerk.) 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, Debrecen, pp. 1–9.

Rothes, A. – Lemos, M. S. – Gonçalves, T. (2017): Motivational Profiles of Adult Learners. Adult Education Quarterly 67(1), pp. 3-29. https://doi.org/10.1177/0741713616669588

Letöltések

Megjelent

2023-10-30

Hasonló cikkek

1-10 a 33-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.