Régi kihívások, új válaszok – a duális szakképzés pályaszocializációt előtérbe helyező, új típusú megközelítése

Szerzők

 • Kenderfi Miklós Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet https://orcid.org/0000-0001-7966-8609
 • Kulcsár Szilvia Székesfehérvári Szakképzési Centrum
 • Fűrész István Székesfehérvári Szakképzési Centrum

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.02.24-36

Kulcsszavak:

duális képzés, pályaorientáció, pályaszocializáció

Absztrakt

A duális szakképzési rendszer bevezetése minden korábbinál jobb lehetőséget biztosít a képzésben érdekeltek együttműködésére és közös felelősséggyakorlására. Utat nyit a képzés hatékonyságának fokozásához azáltal, hogy az irányított pályaszocializáció révén növeli a tanulók szakmai helytállásának esélyeit. A pályaszocializáció maga is folyamat és mint ilyen, irányítható. Ennek ellenére jelenleg egyelőre spontán hatások együtteseként valósul meg. Ezért tartjuk szükségesnek annak tudományos és gyakorlati áttekintését, miként lehet tervszerű cselevéssel támogatni a duális képzésben mindezt és hogyan lehet az ember és a gazdaság szolgálatába állítani. Téma feldolgozása jelen esetben nem csak tudományos megalapozást, de rövid szakképzéstörténeti áttekintést is igényel.

Szerző életrajzok

 • Kenderfi Miklós, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: kenderfi.miklos.mate@uni-mate.hu

 • Kulcsár Szilvia, Székesfehérvári Szakképzési Centrum

  kancellár
  E-mail: kancellar@szfszc.hu

 • Fűrész István, Székesfehérvári Szakképzési Centrum

  tanácsadó, pályaorientációs tanár
  E-mail: ifuresz@datatrans.hu

Hivatkozások

Borbély-Pecze T. B. (2016): Szakképzés és pályaorientáció – tévutak és lehetőségek. Educatio. Vol. 25. No. 1. 59-69. p., ISSN 1419-8827

Borbély-Pecze T. B. et al. (2019): Pályabolyongások – Pályaorientációról a Szakképzés 4.0 stratégia kapcsán. Új Pedagógia Szemle. Vol. 69. No. 7-8. 95-106. p., ISSN 1788-2400

Dávid J. et al. (2007): Nem egyeznek... A munkaerőpiaci kereslet és kínálat előrejelzése: 2005-2015. Budapest, 3K Consens Iroda.

http://www.3kconsens.hu/files/A%20munkaeropiaci%20kereslet%20es%20kinalat%20elorejelzese%202005_2015.pdf [Letöltés ideje: 2022. 05.14.]

Dobszai B. – Vámosi T. (2013): A középfokú szakképző iskolák és a vállalati szféra együttműködési jellemző adatai. Szakképzési Szemle. Vol. 29. No. 3. 23-42. p. ISSN 0237-2347

Fűrész I. (2009): Az ember, a gazdaság és a szakképzés. Mester és Tanítvány. No. 23. 42-51. p. ISSN 1785-4342

Helembai K. – Zakar A. (1993): Pályafejlődés és szerepelsajátítás. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 21. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány és a pszichológia köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica et Psychologica. 261-272. p. URI: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/2908

Herr, L. E. – Cramer, H. S. (1992): Career Guidance and Counseling Through the Life Span. New York, HarperCollins Publishers.

ITM (2019): Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira. Budapest, ITM. https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024 [Letöltés ideje: 2022. 08.10.]

J. Szilágyi K. (1985): Kísérlet a szociális érettség vizsgálatára a felsőoktatásban. Pályaválasztás. Vol. 18. No. 4. 19-26. p. ISSN 0134-0581

J. Szilágyi K. – Völgyesy P. (1985): A pályafejlődés vizsgálatának módszertani lehetőségei a felsőoktatásban. Budapest, Oktatáskutató Intézet.

Kenderfi M. (2019): A pályaorientáció elmélete és gyakorlata hazánkban. Munkaügyi Szemle. Vol. 62. No. 4. 52-61. p. ISSN 2064-3748

Kenderfi M. – Fűrész I. (2021): Szemléletváltás a szakképzésben: a lemorzsolódás megelőzésének pályaorientáció központú megközelítése. Új Munkaügyi Szemle. Vol. 2. No. 4. 18-30. p. ISSN 2677-1306

László K. et al. (1988): Iskolai veszélyeztetettség és pályaszocializáció. Pedagógiai Szemle. Vol. 38. No. 6. 533-539. p. ISSN 0031-3785

Margitics F. (2015): Pályalélektan – pályatervezés. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola. 133 p. ISBN 978-615-5545-53-5

Ritoók M. (2008): Pályafejlődés – pályafejlődési tanácsadás. Egy negyven évet átfogó longitudinális pályakövető vizsgálat tanulságai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 104 p. ISBN 978-963-463-973-2

Ritoók P. (1986): Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. Budapest, Tankönyvkiadó. 193 p. ISBN 963-17-8713-3

Rókusfalvy P. (1969): Pályaválasztás, pályaválasztási érettség. Budapest, Tankönyvkiadó. 279 p.

Super, D. E. (1990): A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development. In: Career Choice and Development: Applying Contemporary Theories to Practice. Duane Brown, Linda Brooks, and associates. Second Edition. San Francisco, Jossey-Bass Publishers. 197-261. p.

Szabó I. (2008): Bevezetés a szociálpszichológiába. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 122 p. ISBN 978-963-19-5490-6

Szentes E. (2014): A felsőfokú képzés a szakmai fejlődés meghatározó időszaka. Magiszter. Vol. 12. No. 3. 45-52. p. ISSN 1583-6436

Szilágyi K. (1982): Az orvossá válás folyamatának pszichológiai elemzése különös tekintettel a pályaalkalmasság szempontjaira. Kandidátusi értekezés. Budapest.

Szilágyi K. (2000): Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest, Kollégium Kft. 326 p. ISBN 963-00-4620-2

Szilágyi K. et al. (2005): A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei. Kutatási zárótanulmány. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet. 117 p.

Szilágyi K. – Völgyesy P. (1996): Pályaorientáció. Egyetemi jegyzet. Gödöllő, GATE. GTK. TKI. 129 p.

Letöltések

Megjelent

2022-06-28

Hasonló cikkek

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.