Románia tudatos térségi szerepvállalása

Szerzők

  • Botos Attila Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar, Közigazgatási és Közszolgálati Menedzsment, Sepsiszentgyörgyi Tagozat

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.04.14-28

Kulcsszavak:

Térségfejlesztés, területfejlesztés, urbanisztika

Absztrakt

Románia tudatos térségi szerepvállalásának vizsgálatához az alábbi fogalmak, törvények megértésére, kibontására, elemzésére, különböző elméletek bemutatására, értelmezésére volt szükségem: a regionális politika fogalmának értelmezése, a területi kohézió céljai, melyek a városok szerepe, funkciói, melyek a területfejlesztés elvei, illetve célkitűzései. Továbbá, a regionális fejlesztésről, területrendezésről, urbanisztikáról, településhálózatról szóló törvényeket, a területi közigazgatásról szóló törvényeket mutattam be és elemeztem, majd meghatároztam a vonzáskörzet fogalmát, valamint az oktatás, a felsőoktatás és a kultúra szerepét a térségben, a társadalomban.

Információk a szerzőről

  • Botos Attila, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar, Közigazgatási és Közszolgálati Menedzsment, Sepsiszentgyörgyi Tagozat

    egyetemi adjunktus
    E-mail: botosattila72@yahoo.com

Hivatkozások

Armstrong-Taylor, Regional economics and policy. Blackwell Publisher OxfordMalden, 2000, utoljára használtam 2018. június 13.

Benedek József, Regionális fejlesztés és területi kohézió Romániában a 2014-2020-as programozási időszak perspektívájából, 36–38 o.

Christaller, Walter, Die zentralen Orte in Süddeutschland” (1933)

Csák László, Tér és társadalom, Romániai kis- és középvárosok “jelentéktelensége”, 2009, 23. évfolyam, 1.szám, utoljára használtam 2018. február 22.

ESPON, Rejtett potenciál a kis- és középvárosokban, Európai Regionális Fejlesztési Alap, 2013, utoljára használtam 2018. június 20.

Fodor Ágnes & all, Partnerség figyelembe vétele a területfejlesztésben, különös tekintettel a civil szervezetekre, VÁTI Stratégiai Tervezési Iroda, 2003, 40–45 o.

Goda, P; Káposzta, J; Péli, L. (2013): Case study on spider-net enthrophy investigation in rural areas. Review on Agriculture and Rural Development 2: 1 pp. 296-302., 7 p. (2013) ISSN 2063-4803 296

Goldstein, H.A. Renault, Contributions of Universities to Regional Economic Development: A Quasi-Experimental Approach, Regional Studies, 2004, utoljára használtam 2018. május 14.

Gondos Borbála, Hercz Ágnes, A kulturális tevékenységek hatása az életminőségre, 2015, utoljára használtam 2018. február 21.

Káposzta, József (2016): Regionális összefüggések a vidékgazdaság fejlesztésében. STUDIA MUNDI - ECONOMICA 3: 1 pp. 52-61., 10 p. (2016) DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi. 2016.03.01.52-61, ISSN 2415-9395

Káposzta, J; Ritter, K; Nagy, H. (2016): Local Economic Development in Transition Economies: A Tool for Sustainable Development of Rural Areas. In: Vasily, Erokhin (szerk.) Global Perspectives on Trade Integration and Economies in Transition.

Hershey (PA), Amerikai Egyesült Államok: IGI Global, (2016) pp. 281-298., 18 p. ISBN: 978-15225-04528

Kovács Zoltán, Népesség- és településföldrajz, Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest, 2002, utoljára használtam 2018. május 14.

Kovács Zoltán, Társadalomföldrajzi kislexikon város szócikke, Térport, 2001, utoljára használtam 2018. május 14.

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, M. Of. Al Romaniei, 2001 utoljára használtam 2018. március 18.

Naresh K. Malhotra, Dan Nunan, David F. Birks, Marketing Research, Pearson Education Limited, 2017, utoljára használtam 2018. január 21.

Raska Nikoletta, Szubszidiaritás elve az Európai Unióban, Miskolci Egyetem, 2013, 80–82 o.

Rechnitzer János, A regionális tudomány helyzete, Tér és Társadalom 1994, 10. évf., 1-11. o.

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Honlapja, utoljára használtam 2018. Február 22.

Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, Cluj Management and Planning Group, 2015, utoljára használtam 2018. június 13.

Szabó Gergő, A térinformatika alkalmazási lehetősége vonzáskörzet-vizsgálatokban, kiskereskedelmi vonzáskörzet felmérésének páldáján, 2009. 3. évf. 1. sz., 25. o.

Szőcs Levente, A társadalomtudományok kutatási módszertana, Státus, 2009, 37 o., 96. o, 98. o.

Szüdi János, Az oktatás szerepe a gazdasági növekedésben, Galamus, 2012, 15–18. o.

Vitányi Iván, A kultúra szerepe a társadalomban és a demokráciában, 2016, utoljára használtam 2018. február 21

Letöltések

Megjelent

2018-12-21

Hasonló cikkek

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.