A kreatív munkaerőpiaci magatartásformák fejlesztésének szükségessége

Szerzők

  • Csehné Papp Imola Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.33-43

Kulcsszavak:

diplomás, pályakezdők, munkaerőpiac, munkavállalók, tájékozottság

Absztrakt

A tanulmány a magyar felsőoktatásban tanuló, a közeljövőben munkavállalóként megjelenő hallgatók munkaerő-piaci tájékozottságát tárja fel kérdőíves felmérés alapján. A vizsgálat arra a feltételezésre épült, hogy ma már a hallgatók elegendő információ birtokában, viszonylag reális képpel, ismeretekkel rendelkeznek a magyar munkaerőpiacról, ismerik a hazai munkanélküliség jellemzőit. A vizsgálati eredmények rávilágítottak a jövendő munkavállalók kreatív munkaerő-piaci magatartásformájának fejlesztési szükségességére.

Információk a szerzőről

  • Csehné Papp Imola, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi docens
    E-mail: papp.imola@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Czeglédi Cs., Juhász T. (2013): Reconciliation plan of career and private life in the circle of daytime students in hungary In: Proceedings from VIII. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013 70-77. p. ISBN: 978-0-620- 55419-0

Cseh Papp I., Hajós L. (2014): Education and working life in Hungary, Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, 2, pp 105-110. ISSN 2067 -3809

Csehné Papp I. (2007/a): The link between education and the state of the labour market in Hungary, Gazdálkodás, english special edition, pp. 157-163. ISSN 0046-5518

Csehné Papp I.(2007/b):Regionális és foglalkoztatási különbségek a rendszerváltástól napjainkig. In: IV. Európai Kihívások nemzetközi tudományos konferencia, Szegedi Tudományegyetem, október 12. pp. 166-170 . ISBN 978-963-482-857-0

Csehné Papp I. (2013): A munkaerőpiac igényeinek megfelelő oktatási rendszer?, In: Vzdelávanie, vyskum a metodologia (Oktatás, kutatás és módszertan), szerk. Karlovitz J T., Torgyík J., International Research Institute, Komarno, pp. 650-657, ISBN 978-80- 971251-1-0

Csete L. (2005): Az agrár- és vidékfejlesztés fenntartható rendszere. Gazdálkodás. 2. sz., 3-16 p. ISSN 0046-5518

Gulyás L. (2005/a): Folyamatok és tendenciák néhány Európai Uniós ország munkaerőpiacán 1. A német munkaerőpiac jellemzői 1998-2004. Humánpolitikai Szemle 3. pp. 84-96. ISSN0865-7009

Gulyás L. (2005/b): Folyamatok és tendenciák néhány Európai Uniós ország munkaerőpiacán 2. A francia munkaerőpiac jellemzői 1998-2004. Humánpolitikai Szemle 4. pp 89-96. ISSN0865-7009

Juhászné Klér A. (2013): Szociális készségek és interperszonális személyiségjellemzők szerepe a pályafejlődésben - avagy hogyan ítélik meg önmagukat az egyetemisták? In: Karlovitz J. T., Torgyik J. (szerk.) Vzdelávanie, výskum a metodológia [Oktatás, kutatás és módszertan]. Komárno: International Research Institute, pp. 392-402 ISBN: 978-80-971251-1-0

Juhász T. (2014): Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek (monográfia) Publikon 130 p. ISBN: 978-615-5457-00-5

Keczer G. (2014/a): Üzleti ismeretek szak-és felnőttképzőknek I. Gazdasági és menedzsment alapismeretek SZTE JGYPK Kiadó, Szeged. 128 p. ISBN: 978-963- 9922-73-5

Keczer G. (2014/b): Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. században. Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged.

Nagy L., Budavári-Takács I. (2014): Study of career building awareness among Hungarian and German young it professionals, In: Cs. Bálint Illés, A. Dunay, A. Slocinska (szerk.)New Trends in Management in the 21st Century, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, pp. 73-83.ISBN:978-83-63500-78-8

Rechnitzer J. (2005): Miért élnek jobban az emberek a Dunántúlon, mint az Alföldön? Regionális különbségek és kezelési technikák, Mindentudás Egyeteme, VII. szemeszter,

előadás – 2005. november 23.

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

1-10 a 17-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.