Kedvezőtlen helyzetű települések napjainkban Bátonyterenye példáján keresztül

Szerzők

 • Káposzta József Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Gubacsi Franciska Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.03.46-61

Kulcsszavak:

kedvezőtlen helyzetű település, Bátonyterenye, eltérő adottság, fejlesztési irány, támogatás

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott a gazdasági, társadalmi és környezeti helyzet. A területi különbségek elmélyülése fokozódó problémákhoz vezetett. Tanulmányunkban kedvezőtlen helyzetű településeket és térségeket vizsgáltunk Bátonyterenye példáján keresztül. Elemzői vizsgálatunkban figyelembe vettük a szakirodalmi hátteret, szekunder adatbázisokat, gyakorlati példákat. Összességében elmondható, hogy ezen települések számára egyedi és átgondolt fejlesztési irányok szükségesek.

Szerző életrajzok

 • Káposzta József, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

 • Gubacsi Franciska, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  PhD-hallgató
  E-mail: gubacsi.franciska@phd.uni-szie.hu

Hivatkozások

Bakács A. (2003): Versenyképesség koncepciók, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott, „A hazai közlekedési hálózatok hatékonysága, versenyképessége növelésének lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok alapján” (röviden HAVER-) című kutatási projekt keretében készült tanulmány [kutatásvezető: Fleischer Tamás], MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest

Barta Gy. (2010): A külföldi működőtőke-beruházás fejlődest generáló és megosztó szerepe a magyar gazdaság területi folyamataiban. In: A területi kutatások csomópontjai (szerk.: Barta Gy. – Beluszky P. – Földi Zs. – Kovács K.). Magyar Tudományos Akademia Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 336–358.

Bátonyterenye Integrált Településfejlesztési Stratégia, (2016), Bátonyterenye Város Önkormányzata

Bátonyterenye településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása a 0253/4 hrsz e.r. és a 2022/9 hrsz részterületekre, 2017, Bátonyterenye Város Önkormányzata

Bátonyterenye Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve: 16/2004.(VI.25) sz. rendelet.

Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció, (2015), Bátonyterenye Város Önkormányzata

Bátonyterenye Város Településfejlesztési Koncepció: - 43/2016.(IV.29.) Öh. sz.

Bátonyterenye Város Településszerkezeti terve: 242/2003. (XII. 11.) számú határozat

Egri Zoltán (2017): Települési egészségegyenlőtlenségek a gazdasági fejlettség triadikus felbontása alapján. STUDIA MUNDI - ECONOMICA 4:(3) pp. 32-44. (2017)

Egri Zoltán-Kőszegi Irén Rita (2018): A gazdasági-társadalmi (komplex) térszerkezet kelet-közép-európai képe. TERÜLETI STATISZTIKA 58:(1) pp. 27-56. (2018)

Faragó L. (2010): Területi koncentráció es a jelentősegüket vesztő perifériák. In: A területi kutatások csomópontjai (szerk.: Barta Gy. – Beluszky P. – Földi Zs. – Kovács K.). MTA Regionalis Kutatások Központja, Pécs, pp. 432–453.

Gór A.(2013): A fenntarthatóság és versenyképesség pontjai, kölcsönhatásai, Gazdálkodás folyóirat, 57. évfolyam, 2. szám:, p170-180

Hardi T. – Hajdú Z. – Mezei I. (2009): Határok és városok a Kárpát-medencében, Győr-Pécs, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, ISBN 978-963-9899-08-7

Káposzta, J.-Nagy, A.-Nagy, H. (2013): Tourism infrastructure index and the distribution of development funds in statistical regions of Hungary Agrarnyi Vestnik Urala / Agrarian Bulletin of the Urals 2013:(12) pp. 80-83. (2013)

Káposzta, J.-Nagy, A.-Nagy, H. (2014): Efficiency of Hungarian regions in using the development funds for touristic purposes. Regionalnaja Ekonomika: Jug Rossii / Regional Economy: The South of Russia 4:(6)pp. 33-39. (2014)

Kollár K. (2012): A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései, Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Gödöllő, pp. 92-127.

Kozári József (2003): A mezőgazdasági szaktanácsadás finanszírozása a nyugateurópai országokban. GAZDÁLKODÁS 47:(5) pp. 67-71.(2003)

Kozári József-Tóth Krisztina (2011): The role of extension in the technical improvement of agricultural enterprises. NAUKOVIJ VISZNYIK 168:(3) pp. 34-39.(2011)

Központi Statisztikai Hivatal (2008): Tájékoztató a kiemelten támogatott kistérségekről, Mészáros Á. felelős szerk., Faluvégi A. szerk., Budapest, ISBN 978-963-235-164-3

Központi Statisztikai Hivatal (2012): A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon 2011-ben, Malakucziné Póka Mária felelős szerk., Budapest, ISSN 2061-3830

Központi Statisztikai Hivatal (2016): A komplex programmal fejlesztendő járások jellemzői, 2014 - Budapest, KSH Kiadványtár (http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=402315)

Kulcsár László-Kozári József (1998): A vidékfejlesztés új stratégiája Magyarországon. GAZDÁLKODÁS 42:(4) pp. 11-21. (1998)

Lengyel I. (2003): Verseny és területi fejlődés, JATE Press, Szeged

Lukovics M. (2008): Térségek versenyképességének mérése. JATEPress, Szeged, pp90-110

Molnár Csilla-Remenyik Bulcsú (2017): A falusi turizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei. STUDIA MUNDI-ECONOMICA, 2017. Vol.4. No.5. pp. 44-59. DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.05.44-59

MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda (2008): A bátonyterenyei kistérség helyzetelemzésének összegzése, TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001/326-2008 (http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=562&Itemid=68)

MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda (2009): Kistérségi tükör, Bátonyterenyei Kistérség, TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001/326-2008, (http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=562&Itemid=68)

Nagy, H.-Káposzta, J. (2010): Social and regional aspects of the structural and Cohesion Funds in the new EU member states between 2007-2013. In: Peter Bielik (szerk.): Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union – Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine. 258 p. Nitra: Slovak University of Agriculture, Faculty of European Studies and Regional Development, 2010. pp. 148-167. ISBN: 978-80-552-0448-2

Oláh I. - Ritter K.- Tóth T. (2013): The role of local communities in the disadvantaged rural areas In: Szendrő Katalin, Soós Mihály (szerk.) Proceedings of the 4th International Conference of Economic Sciences. 595 p. Kaposvár: Kaposvár University, 2013. pp. 547-553. (ISBN: 978-963-9821-62-0)

Pénzes J. (2015) A kedvezményezett térségek lehatárolásának aktuális kérdései. Területi Statisztika: a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 55 (3). pp. 206-232. ISSN 0018-7828

Siskáné Dr. Szilasi B. (2008): Az egykori bányászfalvak jövője Borsod-AbaújZemplén megyében, Miskolc, Miskolci Egyetem

Tóth, T. (2008): Applying Methods and Processes Used in Regional Planning and Analysis to Regional, Rural and Small Area Development In: Peter Bielik, Bogdan Klepacki, Sergii Kvasha (szerk.) AGRICULTURAL MARKET AND TRADE: Evidence and perspektive of V4 Region and its Neighbour – Ukraine. 157 p. Warsaw: Editorial House Wies Jutra, 2008. pp. 105-119. (ISBN:83-89-503-62-x)

Veres L. (2004): Belső perifériák térszerkezeti vizsgálata, Logisztikai Évkönyv, 10. évf., pp175-180

Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenyén, Koncepcióterv, Műszaki leírás, 2016, Bátonyterenye Város Önkormányzata

Hivatkozott jogszabályok, rendeletek:

A 1. 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

A 2. 67/2007. (VI. 28.) Országgyűlési Határozat a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről

A 3. 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

A 4. 1254/2012. (VII.19.) Kormányhatározat a területfejlesztési politika megújításáról

A 5. 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről

A 6. 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

A 7. 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet a kedvezményezett települések besorolásáról

A 8. 106/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet módosításáról

Elektronikus források:

Internet 1: www.batonyterenye.hu

Internet 2: MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda régi honlapja: www.gyerekesely.hu

Internet 3: Bátonyterenyei Ipari Park honlapja: www.bipark.hu

Internet 4: Maconkai víztározó honlapja: www.maconka.hu

Internet 5: Központi Statisztikai Hivatal, Területi Statisztika: www.ksh.hu

Internet 6: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, www.teir.hu

Letöltések

Megjelent

2018-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 72-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>