A vidéki területek helyzete a turizmus tekintetében

Szerzők

  • Varga-Nagy Adrienn Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.02.101-107

Kulcsszavak:

turizmus, vidéki területek, EU, komplex idegenforgalmi hatásmutató, kistérségek

Absztrakt

Napjainkban (és nem csak hazánkban) egyre több területfejlesztési tanulmányban, gazdaságfejlesztési stratégiában kap meghatározó szerepet az idegenforgalomra, a belföldi turizmus különböző típusaira épülő fejlesztési irány. Úgy gondolom, hogy a turizmus az endogén források vizsgálatán keresztül egy-egy térség kiegészítő húzó ágazatává válhat, közvetve és közvetlenül jövőképet teremtve az ott élők számára. Magyarország kiemelten kezelte az elmúlt években a turizmushoz kapcsolódó tervezési és fejlesztési feladatokat, legtöbbször olyan hátrányos területeken is, ahol valószínűleg nem számíthatnak jelentősebb számú turisztikai forgalomra. Annak ellenére, hogy az ország kedvező turisztikai adottságokkal rendelkezik, úgy gondolom, nem minden térségben adottak az alapvető feltételek az ilyen irányú fejlesztésekhez, hiszen a természeti adottságok mellett fontos a gazdasági, infrastrukturális és humán feltételek optimális megléte. Ezért fontos vizsgálni minden térség esetében a fejlesztési stratégia prioritásainak irányait, benne a turizmus lehetőségét is.

Információk a szerzőről

  • Varga-Nagy Adrienn, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

    tanársegéd
    E-mail: varga.nagy.adrienn@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Bodnár G. (2013): Endogén regionális fejlődés a rurális térségekben. pp. 42-61. In: Lukovics M. – Savanya P. (szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben. JATEPress, SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, ISBN: 978-963-306-247-0, 303 p. http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=40039

Dusek T. (2001): A területi mozgóátlag. Területi Statisztika, 2001 (3), pp. 215-229. http://rs1.szif.hu/~dusekt/9reszdusekteruletielemzesek.pdf

Horváth Gy. (2003): Az uniós tag Magyarország új kohéziós politikájának alapkérdései, p. 26-32. In: Nagy E - Nagy G (szerk.) (2005): Az Európai Unió bővítésének kihívásairégiók a keleti periférián. Nagyalföldi Alapítvány, Békéscsaba, ISBN 963 85437 79, III: Alföld- kongresszus plenáris előadásainak összefoglalója, 2003. november 28-29, Békéscsaba, 370 p.

Káposzta J. - Nagy H. (2013): Vidékfejlesztés és a környezetipar kapcsolatrendszere az endogén fejlődésben. Journal of Central European Green Innovation, 1 (1) pp. 71-82. http://docplayer.hu/7322157-Journal-of-central-european-green-innovation.html

www.ksh.hu

www.teir.hu

www.terkepter.hu

Letöltések

Megjelent

2016-12-16

Hasonló cikkek

1-10 a 70-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.