A jövő generáció problémakezelési és jövőorientációs dilemmái egy hátrányos helyzetű térségben

Szerzők

  • Bogárdi Tünde Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.01.15-25

Kulcsszavak:

hátrányos helyzetű térségek, (spontán) szegregáció, cigányság, problémaérzékelés, jövőkép

Absztrakt

Tanulmányomban az általam 2015 tavaszán Átány, Kömlő és Tiszanána (három dél-hevesi hátrányos helyzetű település) iskoláiban  végzett problémapercepció-kutatás eredményeit ismertetem. Kutatásomban a kérdés számomra az volt, hogy vajon a hátrányos helyzetű, pályaválasztás előtt álló fiatalok (a 7-8. osztályos tanulók) miként látják a saját jövőjüket, milyen tanulságokat lehet megfogalmazni az ő és az intézmény, intézményfenntartó szereplők véleményei alapján.

Információk a szerzőről

  • Bogárdi Tünde, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: bogardi.tunde@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Bogárdi T. (2014): Az átányi humán ellátórendszer – szociális, egészségügyi és oktatási helyzetkép. Acta Regionis Rurum 8. kötet. 98-109. p. ISSN 1789-5588

Farkas P. (2012): A szeretet civilizációjáért. Társadalompolitika – szociálpolitika – családpolitika és a keresztény társadalometika. L’Harmattan Kiadó, 524. p., 268-272. p., ISBN 978-963-236-591-6

Győri-Nagy S. (2003): Jövőkép(esség)ek. 287. p., Kölcsey Intézet, ISBN 963 210 241 X

Tompos Á. (2015): Becsülhető a roma tanulók aránya a magyar iskolákban. http://mno.hu/belfold/becsulheto-a-roma-tanulok-aranya-a-magyar-iskolakban1280755 (letöltés dátuma: 2015. május 3.)

Tóth P. P. – Hablicsek L. (2009): Népesedési helyzetünk. Demográfiai kihívások és az azokra adható szükséges és lehetséges válaszok a 21. század első felében. http://www.noha.kinos.hu/html/010/010002.pdf (letöltés dátuma: 2015. április 26.)

Letöltések

Megjelent

2016-03-01

Hasonló cikkek

1-10 a 24-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.