Csomagolásmentesség megítélése a mindennapokban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.04.1-15

Kulcsszavak:

fenntarthatóság, csomagolásmentesség, környezetvédelem, újrahasznosítás

Absztrakt

Az utóbbi években egyre jobban elterjedt a fenntarthatóság, a fenntarthatóságra való nevelés. Ezek kapcsán sajnálatos módon a világ számos kihívással néz szembe. Ide tartozik a nem fenntartható fogyasztás és termelés, az éghajlatváltozás és a Föld folyamatosan növekvő szennyezése. Ennek eredményeképpen egyre nagyobb figyelmet kellene fordítanunk a környezetvédelemre, egyre több fenntartható mezőgazdaságból származó terméknek kellene a polcokra kerülnie, egyre több környezetbarát csomagolást kellene használnunk, illetve ezekkel együtt egyre több erőfeszítést kellene tennünk a véges energiaforrások megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére. A környezeti fenntarthatóság szempontjából nézzük a valóságot az figyelhető meg, hogy hulladékhegyek úsznak az óceánokban, egyre több genetikailag módosított növény kerül az élelmiszerláncba, programozott elavulásról beszélnek a szakértők, illetve, az energiafelhasználás folyamatosan növekszik.

Mindezek miatt tanulmányunkban célul tűztük ki, hogy átfogó képet alkossunk a csomagolásmentességről, annak megítéléséről és jövőbeli lehetőségeiről. Kutatásunkban megvizsgáljuk, hogy az emberek mennyi ismerettel rendelkeznek az újrahasznosíthatóságról, vásárláskor mennyire veszik figyelembe, hogy a megvásárol árunak milyen anyagból készült a csomagolása, milyen formában és mértékben végzik a hulladékok szelektálását, illetve hogyan látják a csomagolásmentesség jövőbeni lehetőségeit.

Szerző életrajzok

  • Bencsik Csilla, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

    egyetemi hallgató
    E-mail: bencsik.csilla1@gmail.com

  • Káposzta József, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

    egyetemi tanár
    E-mail: kaposzta.jozsef@uni-mate.hu 

Hivatkozások

Andrea (2019): Čo je to zero-waste a prečo byť zero-waste?, [online],ekoprincezna, 2019, [cit. 2022-10-19] DOI: https://doi.org/10.4324/9781315436296-10

Aswani, J. (2020): The 5R's: Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, Rethink, first printing, Independently Published, 2020, ISBN 979-8694839563

Attenborough, D., Hughes, J. (2020): Egy élet a bolygónkon - A szemtanú vallomása - és látomás a Föld jövőjéről, 1. kiadás, Budapest, Park Könyvkiadó, 2020, ISBN: 978-963-355-700-6

Biró, A., (2021): Ez az igazi szemét-botrány: döbbenetes, mennyi mindent dobnak ki a magyarok, [online], 2021, [cit. 2022-10-11], Hozzáférhető az interneten: https://www.penzcentrum.hu/otthon/20210216/ez-az-igazi-szemet-botrany-dobbenetes-mennyi-mindent-dobnak-ki-a-magyarok-1110968#

Connett, P. (2013): The Zero Waste Solution: Untrashing the Planet One Community at a Time, first printing, USA, Chelsea Green Publishing, p. 182-183, 2013, ISBN 978-1603584890

Earl, B. (2001): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (The Practice of Social Research), Hatodik, átdolgozott kiadás, Budapest, Balassi Kiadó, 2001, 273-277. o., ISBN 963 506 563 9

Európai zöld megállapodás, 2019-2024, [cit. 2022-10-06], DOI: https://doi.org/10.1556/2065.183.2022.10.3

Gregušová, A., Sleptsova N. (2018): Gréta, 1. kiadás, Csirimojó Kiadó, 2018, ISBN: 978-615-81067-0-2

Johnson, B. (2018): Zero Waste otthon (avagy) Kevesebb hulladék, egyszerűbb élet, Tericum Kiadó, 2018, 25-26 o., ISBN 978 963 438 035 1

Kerényi, A. (2006): Általános környezetvédelem - Globális gondok, lehetséges megoldások, Szeged, Mozaik Oktatási Stúdió, 2006, 47. o., ISBN 9789636971885

Nagy, G., Kovács, B., Buruzs, A., Torma, A., Vagdalt, L., Horváth, L. (2022): Hulladékgazdálkodás, [online], 2011, Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet [cit. 2022-10-11], Hozzáférhető az interneten: https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/8583/0021_Hulladekgazdalkodas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nagy, S., Hornyacsek, J. 82014): Környezetvédelmi kockázatok és a lakosságvédelem összefüggései, Bolyai szemle (folyóirat), ISSN: 1416-1443, 2014/1 112., 117. o. Hozzáférhető az interneten: http://docplayer.hu/3156105-X-xiii-ev-folyam-2014-1-szam-bolyai-szemle-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem-katonai-muszaki-tudomanyagi-folyoirata.html

Palmieri, A. (2020): The 5 R’s of Zero Waste, [online], Greenify Me, 2020, [cit. 2022-10-19] Hozzáférhető az interneten: https://www.greenify-me.com/2020/10/the-5-rs-of-zero-waste.html

Vas, S. (2021): Fenntarthatóságra nevelés célja, feladatai, módszerei, (diplomamunka), Komárno, Selye János Egyetem, 2021, 13-14. o.

VitaFurura, Mit jelent a fenntarthatóság? (Fenntarthatóság I.), [online], 2015, [cit. 2022-10-11], Hozzáférhető az interneten: https://vitafutura.hu/mit-jelent-a-fenntarthatosag/

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20151201STO05603/korforgasos-gazdasag-mit-jelent-miert-fontos-es-mi-a-haszna

https://eionet.kormany.hu/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma

Letöltések

Megjelent

2022-12-28

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>