Gondolatok a hazai településfejlesztésről a legkisebbek szemszögéből

Szerzők

 • Tóth Tamás Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Oláh Izabella Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.01.93-103

Kulcsszavak:

településfejlesztés, kistelepülések, Magyar Falu Program

Absztrakt

A hazai településfejlesztéshez kapcsolódó alapvetések áttakintését követően, a legkisebb települések szemszögéből mutatjuk be ezt a témát. Magyarország kis-, apró- és törpetelepüléseinek vizsgálata során az utóbbi évtizedben sok eredmény látott napvilágot. Ezek a kutatások a települések jellemzőit, karakterisztikáját festették le, és igyekeztek a főbb problémaköröket is feltárni. Ezen vizsgálatokhoz szeretnék hozzájárulni, kitérve a Magyar Falu Program elindításával nyíló lehetőségekre, valamint felhívva a figyelmet arra, hogy ezen a problémakörön belül még sok munka vár ránk. Számtalan ilyen programra lesz szükség a meglévő és folyamatosan keletkező problémák megoldása érdekében.

 

Szerző életrajzok

 • Tóth Tamás, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: toth.tamas.argi@gtk.szie.hu

   

 • Oláh Izabella, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  tanársegéd
  E-mail: olah.izabella@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Áldorfainé Cz. L. ¬¬– Némediné K. K. – Péli L. – Urbánné M. M. (2018): Oktatási segédanyag Regionális gazdaságtan, 2018 szeptember, Letöltve: (2018.03.06) http://www.rgvi.gtk.szie.hu/system/files/upload/course_material/reggazd_okt_segedanyag_201809vegl.pdf

Beluszky P. – Sikos T. T. (1982): Magyarország falutípusai. MTA FKI, Budapest

Beluszky P.- Sikos T. T (szerk.) (2011): Változó falvaink, Tizenkét falurajz Kercaszomortól Nyírkarászig, Akadémiai Kiadó, Budapest

Berényi I. (1992): Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Földrajzi Tanulmányok 22. Akadémiai Kiadó, Budapest, 165 p

Enyedi GY. (2004): Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon. Magyar Tudomány, 2004 (9), pp. 935-941. http://www.matud.iif.hu/2004-09.pdf

G. Fekete É. (2013): Az aprófalvak gazdasági megújulásának lehetőségei. – In. KOVÁCS K. – VÁRADI M. M.(szerk.): Hátrányban vidéken. Argumentum Kiadó, Budapest. pp. 352-363

Hajdú Z. (1989): Az első „Szocialista” településhálózat-fejlesztési koncepció formálódása Magyarországon (1949-1951). Tér és Társadalom, 1 sz. pp 6-11

Kőszegfalvi GY. – Loydl T. (1999): Településfejlesztés, ELTE ötvös Kiadó, Budapest 162 p

Magyar Közlöny 196. szám Magyarország Hivatalos Lapja 2018. december 10., hétfő Letöltve (2019.03.06)

Oláh I. (2017) 1000 fő alatti települések vizsgálata Magyarországon 167 p. Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

Rechnitzer J. (1998): A területi stratégiák. Dialógus Kiadó, Budapest-Pécs 348.p

Tóth T. (2019): Sikeres/jó önkormányzati működés gazdaságbiztonsági és szociális/társadalmi biztonsági dimenziói, Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő 147p

Urbánné M. M. (szerk.) (2013): Településfejlesztési szemelvények, SzIE GTK kézirat

Letöltések

Megjelent

2019-03-28

Hasonló cikkek

1-10 a 121-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei