Közösségi szerepvállalás helyi fejlesztési stratégia kialakításában

Szerzők

 • Gerencsér Ilona Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
 • Áldorfai György Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.01.26-34

Kulcsszavak:

helyi fejlesztési stratégia, helyi közösség, LEADER, stratégiai tervezés

Absztrakt

A tanulmány a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület fejlesztési stratégiájának (Helyi Fejlesztési Stratégia, HFS) kialakításának kezdeti (helyzetfeltárási szakasz) kialakításához szükséges helyzetfeltárás módját, a területi kutatások módszertanának gyakorlatban történő alkalmazását, valamint ezek eredményeit ismerteti. A kutatás nem hagyja figyelmen kívül a korábbi fejlesztési stratégia erősségeit és gyengeségeit, a helyi igények megfogalmazásakor. Azonosítja a fejlesztési szükségleteket, illetve tárgyalja a helyi közösség által elérni kívánt új jövőkép és célok kialakításának módszerét.

A tényleges helyi igényekre és belső erőforrásokra támaszkodó helyi fejlesztési stratégia megalkotásához a statisztikai adatok feldolgozására és terepi kutatásre volt szükség.

Szerző életrajzok

 • Gerencsér Ilona, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: gerencserilona16@gmail.com

 • Áldorfai György, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  tanársegéd
  E-mail: aldorfai.gyogy@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Bakos I.M.-Tóth T. (2016): Special Steps of Local Economic Development for Improving Food Buying Groups

Dabas Integrált Városfejlesztési Programja (2008) pp. 1-134. http://www.dabas.info.hu/images/stories/onkormanyzat/onkormanyzat009.pdf Letöltve: 2017.02.12.

EDEL, M. (1992) Latin American urban studies: beyond dichotomy, in: R.M. MORSE and J.E. HARDOY, Rethinkingthe Latin American City. Washington,DC:Woodrow Wilson Center Press In: Wilson P. A. (1995): Embracing Localityin Local Economic Development Urban Studies, Vol. 32, Nos 4- 5, 1995 645-658

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiája, http://leaderkontakt.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=176&Itemid=70&lang=hu Letöltve: 2016.04.10.

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása Zárójelentés 2007-2013 (saját dokumentumtár)

G.Fekete É. (2010): A kultúra funkciója a helyi stratégiákban. In Török József (szerk.) Közművelődési Nyári Egyetem 1999-2008. Válogatás a 10 év előadásaiból. Szeged: Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete pp. 363-372.

Goda P. (2012): Új rendszerszemléletű helyzetfeltárási módszer a vidéki területek fejlesztésében, Doktori Értekezés

Goda P., Tóth T. (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben TERÜLETI STATISZTIKA 53:(2) pp. 169-189.333

Hanzel E., Kassai Zs. (2014): A helyi társadalom vizsgálata Zsobokon In: Farkas Tibor, Kassai Zsuzsanna (szerk.) Zsoboki tanulmányok. 172 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, pp. 69-84.

Káposzta J. (2010): Közösségi tervezés In: Tóth T. – Káposzta J. (2010): Térségi tervezés és programozás Gödöllő, Szent István Egyetem, pp. 51-61. In: Hanzel E., Kassai Zs. (2014): A helyi társadalom vizsgálata Zsobokon In: Farkas Tibor, Kassai Zsuzsanna (szerk.) Zsoboki tanulmányok. 172 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, pp. 69-84.

Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (saját dokumentumtár)

Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása Zárójelentés 2007-2013 (saját dokumentumtár)

Moseley, J.M. (2003) Rural Development Principle and Practices. Sage Publication, London. In: Szörényiné K. I. : A fenntartható fejlődés stratégiai elemei a rurális térségekben. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 111-137. p.

Nagyné Molnár Melinda (2013): Factors of success in case of local society DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 5:(3) pp. 63-70.

Nemes G. (2000): Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája – az integrált vidékfejlesztés lehetőségei Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., pp. 459–474.

Péli L.- Némediné Kollár K.- Tóth T. (2015): A hungarikumok magyarországi és nemzetközi megítélésének főbb aspektusai az egyetemi hallgatók körében GAZDÁLKODÁS (ISSN: 0046-5518) 59: (6) pp. 547-602. (2015)Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020 Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014- 2020

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció I. (2013) pp. 1-296. http://www.pestmegye.hu/images/2014/Teruletfejlesztesi_dokumentumok/Koncepcio_megyei/Pest_Megyei_Teruletfejlesztesi_Koncepcio_-_I._kotet_helyzetfeltaras.pdf Letöltve: 2017.02.12.

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció II. (2013) pp. 1-195. http://www.pestmegye.hu/images/2014/Teruletfejlesztesi_dokumentumok/Koncepcio_megyei/Pest_Megyei_Teruletfejlesztesi_Koncepcio_-_II._kotet_javaslattevo_fazis.pdf Letöltve: 2017.02.12.

Ráckeve Integrált Városfejlesztési Programja (2009) pp. 1-124. http://www.terport.hu/webfm_send/3725 Letöltve: 2017.02.12.

Ritter K. - Nagy H. - Tóth T. (2013): Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy Észak-magyarországi példán keresztül. pp. 224-242. In: Lukovics M. - Savanya P. (Szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szeged: JATE Press

Szörényiné K. I. (2005): A fenntartható fejlődés stratégiai elemei a rurális térségekben. Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 111-137. p.

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (2014) https://www.palyazat.gov.hu/doc/4385 Letöltve: 2017.02.12.

TEIR LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás: LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás www.teir.hu/leader Letöltés: 2015. június 20

Letöltések

Megjelent

2017-03-28

Hasonló cikkek

1-10 a 92-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.