Tourist evaluation of Tokaj Wine Region

Szerzők

 • Béres-Virág Ágnes Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences
 • Ritter Krisztián Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.02.74-86

Kulcsszavak:

tourism, Tokaj Wine Region, consumer demands

Absztrakt

Despite being one of the most famous wine regions of Hungary, the Tokaj Wine Region is a disadvantaged, rural area. Those interested in tourism in the wine region consider tourism as a possibility, so they seek to develop it. In the development of the Tokaj Wine Region, it is also necessary to take consumer demands into account, so we considered it important to examine how the Hungarians see the situation of tourism and future chances of the wine region. In our opinion, the wine region can become an important destination of wine tourism in our country with complex developments.

Szerző életrajzok

 • Béres-Virág Ágnes, Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences

  assistant lecturer
  E-mail: virag.agnes@gtk.szie.hu

 • Ritter Krisztián, Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences

  associate professor
  E-mail: ritter.krisztian@gtk.szie.hu 

Hivatkozások

A 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról. In: Magyar Közlöny 2016. évi 203. szám, pp. 82116-82120.

A 1092/2017. (II. 21.) Korm. Határozat (2017). In: Magyar Közlöny 2017. évi 25. szám, pp. 587-595.

Áldorfai Gy. (2014): Methodoiogy examination of the local economic development based on subjective factors. VESTNIK APK STAVROPOLYA / AGRICULTURAL BULLETIN OF STAVROPOL REGION 1 (13): pp. 4-7.

Beluszky P. (2009): Hegyalja – A páratlan táj. In: Gál A. – Hanusz Á. (szerk.): Tiszteletkötet dr. Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára. Nyíregyházi Főiskola – Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza – Szerencs, pp. 13-26.

Bényei F. et.al. (1999): Szőlőtermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 488 p.

Bodnár L. (2000): A turizmus földrajzi alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 321 p.

Boros L. – Horváth G. – Csüllög G. (2012): Tokaj-Hegyalja szőlő- és borgazdaságának természetföldrajzi alapjai. In: Frisnyák S. – Gál A. (szerk.), (2012): Tokaj-hegyaljai borvidék. Nyíregyházi Főiskola – Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza-Szerencs, pp. 23-40.

Boros L. (2012): Tokaj-Hegyalja szőlőterületének idő- és térbeli változásai a 18-20. század folyamán. In: Frisnyák S. – Gál A. (szerk.), (2012): Tokaj-hegyaljai borvidék. Nyíregyházi Főiskola – Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza-Szerencs, pp. 41-55.

Fodor K. – Gemma F. (2011): A mezőgazdaság árbefolyásoló szerepe a falusi turizmusban. A Falu, 2011. február 8. letöltve:http://www.afalu.hu/cikkek/a_falu/a_mezogazdasag_arbefolyasolo_szerepe_a_falusi_turizmusban (2014.02.05.)

Forman B. (2010): Borturizmus és a vidékfejlesztés. A Falu, 2010. február 24. letöltve: http://www.afalu.hu/cikkek/borturizmus_es_a_videkfejlesztes (2014.02.05.)

Frisnyák S. – Gál A. – Horváth G. (2009): A Zempléni-hegység földrajzi lexikona. Nyíregyháza – Szerencs, 429 p.

Guth L. (2013): Turisztikai termék. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 75 p.

Káposzta, J. – Némediné Kollár, K. (2017). Smart települési modellek vizsgálata nemzetközi és hazai kezdeményezések alapján, avagy mi lehet a minta a periférián? Studia Mundi - Economica, 4(3), old.: 57-66.

Kassai Zs (2016): A Pannonhalmi törkölypálinka mint endogén erőforrás. In: Nagy Zita Barbara (szerk.): LVIII. Georgikon Napok: Felmelegedés, ökolábnyom, élelmiszerbiztonság. Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2016.09.29-2016.09.30. Keszthely: Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2016. pp. 141-148. (ISBN:978-963-9639-85-0)

Kovács D. (2011): Út a tömegtermeléstől a vidéki élménygazdaságig: Villány és a Villány-Siklósi Borút példája. Területfejlesztés és Innováció internetes folyóirat (2) http://epa.oszk.hu/01900/01951/00013/pdf/Teruletfejlesztes_es_innovacio_EPA01951_2011_02_23-43.pdf

Lőrincz A. – Sz. Nagy L. – Zanathy G. (2015): Szőlőtermesztés. Mezőgazda, Budapest, 531 p.

Michalkó G. – Vízi I. (2006): A Balaton borturizmusának földrajzi vizsgálata. Turizmus Bulletin, X. évf. Különszám, pp. 34-41.

Nagy H. – Tóth T. – Oláh I (2012): The role of local markets in the sustainable economic development of Hungarian rural areas. Visegrad Journal On Bioeconomy And Sustainable Development 1:(1) pp. 27-31.

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030. Magyar Turisztikai Ügynökség, 2017. letöltve: http://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_EPUB_297x210mm%20-%20preview.pdf (2017.12.10.)

Oláh I. – Ritter K. – Tóth T. (2013): The role of local communities in the disadvantaged rural areas. In: Szendrő Katalin, Soós Mihály (szerk.): Proceedings of the 4th International Conference of Economic Sciences. 595 p. Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2013.05.09-2013.05.10. Kaposvár: Kaposvár University, 2013. pp. 547-553.

Pásztor, M. Z. – Béres-Virág, Á. (2017): A turisztikai szervezetek kommunikációja a digitális korban - avagy településfejlesztés okosan. In: Z. Futó, szerk. Magyar vidék -perspektívák, megoldások a XXI. században: I. vidékfejlesztési konferencia.. Szarvas: Szent István Egyetem Egyetemi Kiadó, pp. 121-126.

Remenyik B. – Szabó L. – Guth L. (2017): A tóturizmus helyzete Magyarországon és a turizmus kutatása a Balatonnál/Lake tourism in Hungary and the investigation of tourism at Lake Balaton. In: Árpási Z. – Gurzó I. (szerk.): Felelős turizmus –Nemzetközi Tudományos Konferencia kiadványa, Békéscsaba, 2017. pp. 93-102.

Ritter K. (2014): Possibilities of local economic development (led) in lagging rural areas. Acta Carolus Robertus 4 (1) pp. 101 – 107.

Ritter K. et al. (2014): A pálinka mint hungarikum területi jelentősége Magyarországon: HUNG2013/624 kutatási zárótanulmány. SZIE RGVI, Gödöllő, A tanulmány a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a Hungarikum Bizottság támogatásával készült., 157 p.

Tóth T. et al. (2014): A hungarikumok hazai és nemzetközi ismertségének, megítélésének összehasonlító elemzése. Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, HUNG-2013/851, A tanulmány a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a Hungarikum Bizottság támogatásával készült., Gödöllő

Varga-Nagy A. (2017): A turizmus helyzete a vidéki területeken. In: Árpási Zoltán, Gurzó Imre (szerk.): Felelős turizmus: nemzetközi tudományos konferencia. 155 p. Konferencia helye, ideje: Békéscsaba, Magyarország, 2016.11.29-2016.12.01. Békéscsaba: Alapítvány a Felsőfokú Közgazdasági Képzésért Békés Megyében, pp. 133-140.

Virág Á. (2017a): Egy TDM szervezet hatékonysága a Tokaji Borvidéken. In: Árpási Z. – Gurzó I. (szerk.): Felelős Turizmus – Nemzetközi Tudományos Konferencia. Békéscsaba, Alapítvány a Felsőfokú Közgazdasági Képzésért Békés Megyében, 2016. november 29-30. – december 1. pp. 149-155.

Virág Á. (2017b): A turisztikai együttműködés hatékonysága a Tokaji-borvidéken. A falu Vol. 32 (1) pp. 49-57. ISSN 0237-4323

Letöltések

Megjelent

2018-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 91-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>