Turisztikai szervezetek hatékonyságmérése

Szerzők

  • Béres-Virág Ágnes Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.2-12

Kulcsszavak:

turizmus, együttműködés, hatékonyság, mutatórendszer

Absztrakt

Hazánk turizmusában kiemelt szerepet tölt be a különböző települések, térségek, azaz desztinációk menedzsment alapú fejlesztése. Az elmúlt bő évtizedben számos turisztikai szervezet jött létre, amelyek többféle turizmusban érdekelt szereplőt foglalnak magukba. Számos nemzetközi és hazai kutatás is foglalkozott a turisztikai térségek együttműködéseivel, illetve azok versenyképességével és fenntarthatóságával, viszont kevesebb figyelem hárult a desztinációs turisztikai szervezetek hatékonyságmérésére. A tanulmányban célul tűztem ki a hatékonyságmérés gyakorlati megítélését és megvalósítási lehetőségeit, amelyek javíthatják a belső bizalmi hálózat működését.

Információk a szerzőről

  • Béres-Virág Ágnes, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

    tanársegéd
    E-mail: virag.agnes@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Aubert A. (2008): A desztináció lehatárolás problematikája a fejlesztési programok és a TDM-modell bevezetésének folyamatában. In: Hanusz Á. (szerk.): A turizmus szerepe a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában. Konferencia kiadvány, Kapitális Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. Debrecen, pp. 17-31. ISBN 978-963-7336-97-3

Dupeyras, A. – MacCallum, N. (2013): Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: A Guidance Document, OECD Tourism Papers, 2013/02, OECD Publishing

Lengyel M. (2007): TDM Működési Kézikönyv. Heller Farkas Főiskola, Budapest, 212 p. ISBN 978-963-06-4143-2

Lőrincz K. – Raffay Á. – Hajmásy Gy. (2014): A turisztikai desztináció menedzsment rendszer gazdasági fenntarthatósága Magyarországon. http://www.gtk.unipannon.hu/wpcontent/uploads/2015/03/TDM_fenntarthatosag_Lorincz_Raffay_Hajmasy_2014november.pdf

Piskóti I. – Hidvéginé Molnár J. – Pataki S. – Schumpler H. – Gulyás I. (2007): Desztináció-menedzsment lépésről-lépésre. Módszertani füzet desztinációmenedzsment szervezetek létrehozásához és működtetéséhez az Észak-magyarországi Turisztikai Régió példáján – munkaanyag. Eger – Miskolc, 43 p.

Sulyok J. (2004): Desztinációs marketing szervezetek tevékenységének hatékonyságmérése In: Turizmus Bulletin, VI. évfolyam 4. szám p. 30–32. ISSN 1416-9967

Szalók CS. (2014): Települések turisztikai potenciáljának mérése. A BGF KVIK Turizmus Intézeti Tanszékén folyó TDM-kutatásról. In: Turizmus Bulletin, XVI. évfolyam 3–4. szám, 94. p. ISSN 1416-9967

Sziva I. (2010): Turisztikai Desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése. Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest, 197 p.

Tőzsér A. (2010): A versenyképes turisztikai desztináció: Új turisztikai versenyképességi modell kialakítása. Doktori disszertáció, Miskolci Egyetem, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskolája, Miskolc, 224 p.

UNWTO (2004): Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook, Madrid, 507 p. ISBN 92-844-0726-5

UNWTO (2007): Sustainable tourism indicators and destination management Regional Workshop Kolašin, Montenegro, 25-27 April 2007 Final Report, 106 p.

Virág Á. (2017): A turisztikai együttműködés szerepe a Tokaji borvidéken. Doktori értekezés. Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gödöllő, 176 p.

Letöltések

Megjelent

2018-03-20

Hasonló cikkek

1-10 a 25-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.