A kecskeméti Mercedes Gyár hatásának területi vizsgálatai

Szerzők

 • Szombathelyi Sándor Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Molnár Ádám Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.04.44-56

Kulcsszavak:

Kecskemét, Mercedes, Daimler, területi vizsgálat, autógyár

Absztrakt

Milyen hatást gyakorol a Daimler AG kecskeméti autógyára a körülötte fekvő régióra? Megoldást jelenthet a több ezer foglalkoztatását lehetővé tevő autógyár és annak beszállítói a gazdasági és társadalmi problémákra? Csökkentek a vizsgált térségben fekvő települések közti különbségek? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat egy olyan régióban, ahol az autóipar nem volt szignifikánsan jelen, így hatásainak kimutathatósága egyértelműbb. Nem-empirikus vizsgálataink eredményei pedig meglátásunk szerint segítenek az autógyárat még pontosabban elhelyezni a térben.

Szerző életrajzok

 • Szombathelyi Sándor, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  PhD-hallgató
  E-mail: szombathelyi.sandor@gmail.com

 • Molnár Ádám, Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar

  okl. vidékfejlesztési agrármérnök
  E-mail: molnar.adam1989@gmail.com

Hivatkozások

Bajmóczy Z. (2011): Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe JATEPress, Szeged, 59.p. ISBN 978-963-315-039-9

Brookshire D. et al. (1980): Adjustment Issues of Impacted Communities or, are Boomtowns Bad? In: Natural Resources Journal Vol. 20. No. 3. 523-546. p., ISSN 1520- 7439

Dzindzisz Sz. (2018): Bővít Kecskeméten a Mercedes – magas rangú vendég érkezett in: www.napi.hu

Goda, P; Káposzta, J; Péli, L. (2013): Case study on spider-net enthrophy investigation in rural areas. REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 2: 1 pp. 296-302., 7 p. (2013) ISSN 2063-4803 296

Káposzta, J; Nagy, H. (2003): The inherence of the development of the spatialstructure in Hungary. In: 25th IAAE Conference, Durban, Dél-Afrikai Köztársaság (2003) pp. 24-30., 7 p.

Káposzta, J; Ritter, K; Nagy, H. (2016): Local Economic Development in Transition Economies: A Tool for Sustainable Development of Rural Areas. In: Vasily, Erokhin (szerk.) Global Perspectives on Trade Integration and Economies in Transition. Hershey (PA), Amerikai Egyesült Államok: IGI Global, (2016) pp. 281-298., 18 p.

Központi Statisztikai Hivatal (2014): Magyarország településhálózata 1. Agglomerációk, településegyüttesek 11. p., ISSN 2064- 8073

Lengyel I.: (2008): Regionális és lokális gazdaságfejlesztés I. előadásanyag 16.p.

Lengyel I.: (2010): Bevezetés a regionális gazdaságtanba 9. előadás 4.p.

Lengyel I., Rechnitzer J. (2009): Regionális gazdaságtan, Dialóg Campus, 21-39.p. ISBN 9639542466

Lukovics M. (2008): A területi különbségek alakulásának komplex vizsgálati módszere kistérségek példáján. In Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei, JATEPress, Szeged, pp. 248–263 ISBN: 978-963-315-158-7

Lux G.: (2012): A térségi boom gazdasági és társadalmi következményei in: Tér éstársadalom Vol.26. No. 2. 22-39.p., ISSN 0237-7683 DOI: https://doi.org/10.17649/TET.26.2.1951

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Éves beszámoló 2017 65.p.Studia Mundi - Economica Vol. 5. No. 4.(2018) 56 10.18531/Studia.Mundi.2018.05.04.44-56

Molnár Á.- Nagy S. (2017): Az olasz regionális különbségek alakulása a GDP, a regionális humán fejlettség és a szomszédsági hatás módszertanának tükrében in Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (2017) XII. évfolyam, 1-2. szám, pp. 43-62.

Nemes Nagy J. (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek. in ELTE Regionális Földrajzi Tanszék Regionális Tudományi Tanulmányok 11. kötet, Budapest. ISSN 1585-1419

Szombathelyi S. (2014): Kecskeméti Mercedes- Benz gyár működésének regionális társadalmi- jóléti hatása 40-45.p.

Szombathelyi S. (2012): A Daimler AG kecskeméti gyárának vidékgazdasági hatáselemzése 47.p.

www.ksh.hu

www.teir.hu

Letöltések

Megjelent

2018-12-21

Hasonló cikkek

1-10 a 88-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.