A turizmus és a területfejlesztés összefüggéseinek vizsgálata a Velencei-tónál

Szerzők

  • Wirth Gábor Szent István University, Enyedi György Regional Sciences Doctoral School

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.02.134-144

Kulcsszavak:

regional and tourism development, Lake Velence

Absztrakt

Az elmúlt néhány évben számos olyan fejlesztés történt a Velencei-tó településein, ami a jövőben megalapozhatja a település turizmusát. A turizmust azonban a gazdaság többi ágazata nélkül nem lehet hatékonyan fejleszteni, ezért meg kell találni a kapcsolódási pontokat. Tanulmányomban a turizmus és területfejlesztés összefüggéseit vizsgálom ebben a kicsi, de mégis komplex területi egységben. A kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatóságát a vizsgált települések fejlesztésében érintett valamennyi cég, szervezet, vagy döntéshozó szempontjából is fontosnak tartom.

Információk a szerzőről

  • Wirth Gábor, Szent István University, Enyedi György Regional Sciences Doctoral School

    PhD-hallgató
    E-mail: gaborwirth@yahoo.de

Hivatkozások

Aubert A.: (2011): A turizmus területi lehatárolásának kérdései. In: Dávid L. (szerk.) (2011): Magyarország idegenforgalmi régiói. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 28-40 p., 216. p. ISBN: 978-963-642-432-9

Beluszky P.: (2003): Magyarország településföldrajza. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 568 p., ISBN: 9789639542013

Beluszky P.- Győri R. (2006): Ez a falu város. (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után). Tér és Társadalom, Vol. 20. No. 2. 65-81 p., ISSN: 0237-7683

Goda P. (2013): Fenntarthatóság a vidéki területek fejlesztésében. In: Tóth T. (Szerk.): Tervezési módszerek a térségi programozásban. Debrecen, Debreceni Egyetem, AGTC. 76-78 p., 181 p., ISBN: 978-615-5183-78-2

Gyuricza L.: (2008): A turizmus nemzetközi földrajza. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 319 p. ISBN: 9789637296284

Lengyel M.: (2004): A turizmus általános elmélete. Budapest, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., 524 p., ISBN: 9789636372378

Lux G. (2013): Kritikus tömeg alatt: a fejlesztési együttműködés lehetőségei a kisebb nagyvárosokban. Tér és Társadalom, Vol. 27. No. 4. 52–74 p., ISSN 0237-7683

Michalkó G.: (2004): A turizmuselmélet alapjai. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola. 218 p., ISBN: 963-9558-22-2 ISSN: 1786-2310

Michalkó G. - Rácz T.: (2011): Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: Fejezetek az egészség, utazás és jól(l)ét magyarországi összefüggéseiről. Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 179 p., ISBN: 9789639545342

Pupos T.: (2007): A projekttervezés lényege, alkalmazásának fontossága és sajátosságai. In: Cser J. -Tóth T. (szerk.) (2007): Területi és projekttervezési ismeretek. Debrecen, Egyetem, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, 69-129 p., 189 p., ISBN:978-963-9732-77-3

Tamáska M. (2006): Hagyományos és modern falusi lakóházak örökségszociológiai vizsgálata. Szociológiai Szemle 2006/4, 36-62 p., ISSN: 1216-2051

Tóth T.: (2014): Helyzetfeltárás és stratégia. In: Tóth T.-Káposzta J.: (2014): Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben. Elmélet. 21-29 p., 163 p. ISBN: 978-963-269-407-8

Vitek G.: (2009): Gárdony. Agárd, Dinnyés és Gárdony története a kezdetektől napjainkig. Dinnyés-Gárdony, Gárdony Város Önkormányzata, 326 p., ISBN:9789630663069

Sárkány M., (31.06.2013) manager of Clever Region Cluster (Okos Régió Klaszter). Interviewer: Gábor Wirth

Tóth I., (19.11.2013), the mayor of Gárdony. Interviewer: Gábor Wirth

Takács J., (10.06.2015), the mayor of Pákozd. Interviewer: Gábor Wirth

Szigetvári O., (12.11.2013). marketing-manager of the Spa and Thermal Bath Agárd (Agárdi Gyógy- és Termálfürdő). Interviewer: Gábor Wirth

webpage of Niederösterreichische Charta für ländlichen Raum. Link: www.noelaendlicher-raum.at (Date of search: 20.09.2016)

webpage of Agárd Pálinka Brewery. Link: www.agardipalinka.hu (Date of search:21.09.2016)

database for settlement development: www.teir.hu (Date of search: 21.09.2016)

Letöltések

Megjelent

2016-12-16

Hasonló cikkek

1-10 a 175-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.