Térbeli teljesítményértékelés a Közép-Magyarországi régióban

Szerzők

  • Áldorfai György Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar; Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.02.03-15

Kulcsszavak:

erőforrás, fejlődést eredményező kapcsolatok, teljesítményértékelés, agglomeráció, nagyvárosok externális hatásai

Absztrakt

Egy település túlélése nagyban függ az ott befektetett tőkétől, mely tőkét pedig alapvetően saját erőforrásaik megfelelő felhasználásával és fejlesztésével tudják magukhoz vonzani. A V4-es országokra jellemzően, Magyarországon is alapvetően nagyvárosok tudják saját erőforrásaikat úgy fejleszteni, hogy tőkevonzó képessége stabil legyen. A fővárosok közelében ez a tendencia még inkább igaz, melynek mértéke olyan szintű, hogy a konvergencia szint fölé emeli az adott régiókat. Ennek nyomán az a probléma merül fel, hogy számos település olyan pályázati forrástól esik el ami ténylegesen szükséges lenne a fejlődéséhez. Ezért szorgalmazzák jelenleg sokan Pest megye kiválását a Közép-Magyarországi régióból. Tanulmányomban bemutatok egy kutatást, amellyel azt szeretném szemléltetni, hogy ténylegesen mennyivel fejlettebb Budapest a Közép-Magyarországi régió többi településhez képest, ezzel alátámasztva az elszakadás reális tényét.

Információk a szerzőről

  • Áldorfai György, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar; Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

    tanársegéd
    E-mail: aldorfai@gmail.com

Hivatkozások

Cypher, J.M. - Dietz, J. L. (2009) The Process of Economic Development New York: Routledge

Goda P. - Tóth T. (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben, TERÜLETI STATISZTIKA 53, pp. 169-189

Goda P. (2012): Új rendszerszemléletű helyzetfeltárási módszer a vidéki területek fejlesztésében, doktori (PhD) értekezés, Gödöllő 2012.

Káposzta J, Nagy H (2013): Vidékfejlesztés és környezetipar kapcsolatrendszere az endogén fejlődésben, JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 1:(1) pp. 71-83.

Káposzta J. (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései, Gazdálkodás 58. évfolyam, 2014/5. szám, pp. 399-412

Kassai Zs. - Ritter K. (2011): Helyi vidékfejlesztési programok a hátrányos helyzetű vidéki kistérségekben, Gazdálkodás 55. évfolyam, 2011/4. szám, pp. 337-346

Lendvay E., Nagyné Molnár M. (2013): Önkormányzati szerepek és eszközök a helyi gazdaságfejlesztésben, In: Lukovics M, Savanya P (szerk.), Új hangsúlyok a területi fejlődésben: SZTE Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskolájának Közleménye 2013. 303 p., Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2013.06.07 Szeged: JATEPress - Szegedi Egyetemi Kiadó,2014. pp. 209-224., (ISBN:978-963-306-247-0)

Nagy, H. - Káposzta J. (2006): Economic development strategies and development zones in the European Union. SZIU Bulletin, 2006. ISSN 1586-4502 pp. 163-173

Péli L. (2013): Növekedési pólusok főbb regionális gazdaságtani összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon, Budapest: Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., (ISBN:978-963-502-970-9)

Péli László, Neszmélyi György Iván (2015): Territorial Differences Of Rural Cities And The Development Of Transport Infrastructure In Hungary, ROMANIAN REVIEW OF REGIONAL STUDIES: JOURNAL OF THE CENTRE FOR REGIONAL GEOGRAPHY 11:(2) pp. 51-66.

Ritter K (2014): Possibilities of local economic development (LED) in lagging rural areas, ACTA CAROLUS ROBERTUS: KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GAZDASÁGÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 4:(1) pp. 101-108.

Ritter K. - Nagy H. - Tóth T. (2013): Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy Észak-magyarországi példán keresztül. pp. 224-242. In: Lukovics M. - Savanya P. (Szerk.): Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szeged: JATE Press

Letöltések

Megjelent

2016-12-16

Hasonló cikkek

1-10 a 34-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.