Közösségépítés települési dimenziói

Szerzők

  • Tóth Tamás Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.02.58-73

Kulcsszavak:

önkormányzat, közösségépítés, településfejlesztés

Absztrakt

A cikk számba veszi és rendszerezi a sikeres közösségépítést befolyásoló és támogató folyamatot, eszközöket, módszereket, teszi ezt azért, mert ugyan az Európai Unió és tagállamainak tervezési gyakorlatában hivatalosan is előírják a közösségek bevonását, de e
normatívan nehezen szabályozható tématerület szűkszavú előírásainak betartása azonban még nem jelenti azt, hogy minden az előírásoknak megfelelő tervezési folyamat valóban közösségi tervezésnek minősülne. A közösségi tervezés rendszerét, annak fontosságát számos szerző tanulmánya igazolja, de leginkább a valós életben megvalósuló és működő projektek tapasztalatai jelenthetnek megbízható alapot a közösségi tervezési modelleinek. Közösségi tervezésnek nevezzük, ha a tervezési folyamatba már annak egészen korai szakaszában is ténylegesen bevonják az érintetteket. A közszféra tervezési tevékenységeiben egyre inkább elvárássá vált a közösség bevonása, melyet már különböző nemzeti jogszabályok, tervezési módszertanok, sőt nemzetközi egyezmények is megkövetelnek. Ezért nem véletlen, hogy a tanulmány ezt a témakört vizsgálja.

Információk a szerzőről

  • Tóth Tamás, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi tanár
    E-mail: toth.tamas.argi@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Bakos I. (2017): A lokális élelmiszerek fogyasztói megítélése és innovatív értékesítési lehetősége. A Falu, XXXII. évf. 2017. nyár. 5-14 pp.

Bakos I. M. – Bálint Cs. (2015): Egészséges (?) Hollókő. In: Nagyné M. M. (szerk.): Acta Regionis Rurum 9. kötet: Faluszemináriumi kutatások – Hollókő. Szent István Egyetemi Kiadó, 92-103.

Bruder W.– Ellwein, T. (1979): Raumordnung und staatliche Steuerungsfähigkeit. Politische Vierteljahresschrift, 10. Sonderheft

Faragó L. (2009): Habilitációs tézisek, Győr, 2009.

G. Fekete É. (2011): A Nemzeti Vidékstratégia (2014-2020) hangsúlyai a vidéki népesség megélhetése, jövője szemszögéből , előadás: https://mtvsz.hu/dynamic/g_fekete_eva__videkstrat_a_videki_nepesseg_megelhetese_jovoje_szemszogebol_2011_03_10.pdf

Gerencsér I., Tóth T. (2017) „Lesz ez még így sem” avagy a településvezetők szerepe helyi fejlesztésekben két település példáján keresztül STUDIA MUNDI -ECONOMICA 4:(4) pp. 2-11.

Goda P., Káposzta J, Péli L. (2013): Case study on spider-net enthrophy investigation in rural areas REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 2:(1) pp. 296-300.

Goda P., Kassai Zs. (2011): A 2004-2010 közötti gazdaság – és regionális fejlesztő operatív programok összehasonlító kistérségi vizsgálata. In: Gazdaság és Társadalom 2011/2, pp. 93-110 DOI: https://doi.org/10.21637/GT.2011.2.07

Goda P., Tóth T. (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben. In: Területi Statisztika, 53 (2) pp. 169-189. DOI: https://doi.org/10.15196/TS560101

Horváth E. (2013): Kicsik között a legkisebbek – a törpefalvak sikerességének kulcstényezői, doktori disszertáció, Széchényi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr p.205 DOI: https://doi.org/10.14232/phd.3950

Káposzta J.- Ritter K.- Kassai Zs. (2015): Hungarikumok területi jelentőségének vizsgálata, különös tekintettel a pálinkára. In: Tér és Társadalom 29 (4), pp. 139-153. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.29.4.2707

Káposzta J. (2001): Regionális gazdaságtan, Gödöllő DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.01.52-61

Káposzta J., Kollár K., Péli L. (2012): The examination of major economic coherences in the Hungarian least-developed micro-regions REVIEW ON AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 2012:(1) pp. 309-313.

Káposzta, J.-Nagy, H. (2003): The inherence of the development of the spatialstructure in Hungary. Conference lecture. 25th IAAE Conference, South Africa, Durban15. Kruse, H. (1990): Reform durch Regionalisierung. Eine politische Antwort auf die Umstrukturierung der Wirtschaft. Campus, Frankfurt am Main.

Nagyné Molnár M. (2013): Factors of successincase of local society. In: Deturope: Central european journal of tourism and regional development, 5 (3) pp. 63-70. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230247017_4

Oláh I. (2017) 1000 fő alatti települések vizsgálata Magyarországon 167 p. Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

Piskóti, I. (2000): A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és a stratégiai döntési dimenziók.

Rechnitzer J. Smahó M. ( 2011) Területi politika, Akadémiai Kiadó, 2011

Ritter K. - Nagy H. - Tóth T. (2013): Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy Észak-magyarországi példán keresztül. pp. 224-242. In: Lukovics M. - Savanya P. (szerk.) (2013): Új hangsúlyok a területi fejlődésben. Szeged: JATE Press

Szaló, P. (2010): Területfejlesztési füzetek 1.: segédlet a közösségi tervezéshez, Budapest 2010. 93 p.

Szilágyi T., Boldizsár G.: (2016) A biztonságos vidék, mint az állam létfeltétele PRO SCIENTIA RURALIS 1:(4) pp. 24-34.

Tóth T. (2008): Területi tervezés és programozás, Egyetemi Kiadó SzIE Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő

Tóth T., Oláh I. (2012): A közösségi tervezés elméleti és gyakorlati alapjai In: Farkas Attila, Kollár Csaba, Laurinyecz Ágnes (szerk.) A filozófia párbeszéde a tudományokkal: A 70 éves Tóth Tamás professzor köszöntése. 447 p. Budapest: Protokollár Tanácsadó Iroda, 2012. pp. 358-370.

Varga, A. T., - Vercseg, I. (1998): Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 6. 294 p.

Letöltések

Megjelent

2018-06-28

Hasonló cikkek

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.