A LEADER PROGRAM A FÓKUSZBAN… MÚLT, JELEN, JÖVŐ?

Szerzők

 • Máté Péter Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Tóth Tamás Kodolányi János Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.01.104-118

Kulcsszavak:

vidékfejlesztés, közösségfejlesztés

Absztrakt

Sokan leírták már, hogy az igazán hatékony jövőalkotás nem nélkülözheti a múlt feltárását, a témakörhöz kapcsolódó, már lezajlott folyamatok tisztázását és értékelését nem lehet megspórolni, már csak azért sem, mivel számos tanulsággal szolgálhatnak, mind az elkövetett hibák, mind a kialakított jó gyakorlatok. A LEADER program kapcsán gyűjtöttük egy csokorba a legfontosabb eseményeket és folyamatokat, azzal a szándékkal, hogy felhívjuk a figyelmet az alapvető előremutató eredményekre. E mellett szeretnénk számba venni azokat a kevéssé sikeres tevékenységeket, működési anomáliákat, amelyeknek a folytatása nem segíti a közösségépítés és a vidékfejlesztés amúgy sem problémamentes folyamatát. Számos változáson ment keresztül a LEADER program és meggyőződésünk, hogy ezeknek a változtatásoknak számos előnye volt a vidéki lakosság életkörülményeinek javítása szempontjából, de a valódi közösségépítő hatások megvalósulásával még adós a rendszer. Sokszor sajnos nem a közösség építése, hanem az egyéni érdekek kiszolgálása mentén valósultak meg a programok.

Szerző életrajzok

 • Máté Péter, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

  PhD-hallgató

 • Tóth Tamás, Kodolányi János Egyetem

  egyetemi tanár
  levelező szerző:
  Toth.Tamas@kodolanyi.hu

Hivatkozások

Áldorfai, György; Józsa, Viktória; Káposzta, József; Nagy, Henrietta; Varga-Nagy, Adrienn (2017): Challenges and development paths of central and Eastern European locations in the globalised world: report on the first international smart communities academy. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 9:3 pp. 229-232., 4 p. (2017)

Áldorfai Gy., Topa Z., Káposzta J. (2015): The planning of the Hungarián local development strategies by usingclldapproach. ActaAvada, (2) 13-22. p.

Áldorfai GY. (2021): "MAGYARORSZÁG TÉRBELI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE" PhD. értekezés

Allan B. (1997) Towards a commonagricultural and rural policy for Europe. European Economy, Report of an expert Group, EC 1997.

Bíró SZ. – Zubor-Nemes A. – Hamza E. – Vulcz L – Andrew F. (2020): A Vidékfejlesztési Program 2014–2020 hatása a mezőgazdasági beruházásokra és a helyi gazdaság erősödésére, Gazdálkodás 64.évfolyam 4. szám, 2020 (305–316)

Czéghér I. (2013): A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak tervezése.http://www.szpi.hu/download/oszi-konferenciasorozat/2013/A-2014-2020-as-fejlesztesi-idoszak-unios-forrasainak-tervezese.pdf, Keresőprogram: Google. Lekérdezés időpontja: 2022.01.23.

Dávid L., Tóth G., Kelemen N., Kincses A. (2007): A vidéki turizmus szerepe az Észak-Magyarország Régióban, különös tekintettel a vidékfejlesztésre a 2007-13. évi agrár- és vidékpolitika tükrében. Gazdálkodás, 51 (4) 38-57. p., Budapest 145 p.

Dorgai L.-Miskó K. (1999.): A vidékfejlesztés finanszírozása az Európai Unióban. Agrárgazdasági tanulmányok, Budapest, 13 - 50. o.

Eisenburger, J. (2014): Útmutató az Európai Unió finanszírozási alapjaihoz. http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Publications/2014_2020_UTMUTATO_AZ_EUROPAI_UNIO_FINANSZIROZASI_ALAPJAIHOZ_.pdf. Keresőprogram: Google. Lekérdezés időpontja: 2020.01.11.

Eperjes T. (2013): Helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek a LEADER Program keretében és a 2014-20-as programozásban. http://docplayer.hu/3650053-Helyi-gazdasagfejlesztesi-lehetisegek-a-leader-program-kereteben-es-a-2014-2020-as-programozasban.html. Keresőprogram: Google. Lekérdezés időpontja: 2021.04.11.

EUROPEAN COMMITTEE (2011): Közös Stratégiai keret a 2014 és 2020 közötti időszakban. In: Panoramainforegio 40 Kohéziós politika 2014 és 2020 között - Befektetés Európa régióba. [h.n.] Európai Unió, 20 p.

EUROPEAN COMMITTEE (2014): Közösség által irányított helyi fejlesztés. 6 p. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_hu.pdf. Keresőprogram: Google. Lekérdezés időpontja: 2020.04.21.

FVM (2006) http://www.fvm.hu/videkfejlesztes/regio.html Lekérdezés időpontja: 2010.02.22.

G. Fekete É. (2013): Integrált vidékfejlesztés. Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, https://www.uni-miskolc.hu/~regpalzs/crossedu/tanany/ magyar/Integr%C3%A1lt%20vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9s.pdf

Hanusz Á. (2008): Turisztikai programok, mint a vidékfejlesztés lehetséges eszközei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 63-79. p. In: HANUSZ Á (Szerk.): A turizmus szerepe a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában. Nyíregyháza: HANUSZ Á (Szerk.): A turizmus szerepe a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában. Nyíregyháza, 171 p.

Káposzta, J.; Illés, B.; Nagy, H. (2017): Examination of impact of economic policy on quality of life in regions of some european countries with global perspective. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 16:1 pp. 236-241., 7 p. DOI: https://doi.org/10.22616/erdev2017.16.n045

Káposzta, J; Nagy, H. (2015): Status report about the progess of the Visegrad Countries in relation to Europe 2020 targets. EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY 22:1 pp. 81-99., 19 p. (2015) DOI: https://doi.org/10.1515/esrp-2015-0018

Kóródi M., Fehér I. (2012): A vidéki turizmus illúziói és realitásai. 160-168. p. In: CSETE L., FEHÉR I. (Szerk.): Agrár-vidékfejlesztési és élelmiszer-marketing trendek. Fehér István 70. születésnapi emlékkötet. Gödöllő: Szent István Egyetem.

Labbancz M. (2001.): Az Európai Unió által finanszírozott közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. A falu 2001/16. 49 - 54. o.

LEADER EUROPEAN OBSERVATORY (1999): TerritorialCompetitiveness. Creating a TerritorialDevelopmentStrategy in light of the LEADER Experince. [Brussels: Leader European Observatory] (“RuralInnovation” Dossier N°6 -Part1) 44 p.

LECHNER NONPROFIT KFT. (2015): Nemzeti LEADER kézikönyv, 64 p. http://gis.lechnerkozpont.hu/leader/HFS_tervezesi_utmutato_1007.pdf. Keresőprogram: Google. Lekérdezés időpontja: 2018.12.05.

Magócs K. (2000.): Az Európai Unió vidékfejlesztési források hozzáférésének alapelvei, lehetőségei. Vidékfejlesztési módszertani és gyakorlati kézikönyv. SZIE GTK Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Intézet. 20 - 53. o.

MINISZTERELNÖKSÉG (2015): Vidékfejlesztési Program 2014–2020. 1.3 (elfogadott) verzió.

Nemes G.-Magócs K. (2020): A közösségi alapú vidékfejlesztés Magyarországon – A LEADER-intézkedés eredményei a 2014– 2020-as tervezési időszak félidejében, Gazdálkodás, 64. évfolyam • 5. szám, 2020

OECD - NFGM (2009a): Jelentés a helyi fejlesztési stratégiák értékeléséről. Budapest [k.n.] 38 p. http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/utmutatok-kezikonyvek/tovabbi-utmutatok/jelentes-a-helyi-fejlesztesi-strategiak-er. Keresőprogram: Google. Lekérdezés időpontja: 2013.02.21.

OECD - NFGM (2009b): Útmutató a helyi fejlesztési stratégiák értékeléséről. Budapest [k.n.] 72 p. http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/utmutatok-kezikonyvek/tovabbi-utmutatok/utmutato-a-helyi-fejlesztesi-strategiak-er. Keresőprogram: Google. Lekérdezés időpontja: 2014.02.21.

Oláh I. (2017): 1000 fő alatti települések vizsgálata Magyarországon. Doktori értekezés. Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, 167 p.

Puczkó L., RátzT. (1998): A turizmus hatásai. Budapest: Aula - Kodolányi János Főiskola, 491 p.

Ritter K. (2019): A vidékbiztonság vidékgazdasági alapjai. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet www.uni-nke.hu

STATISZTIKAI TÜKÖR (2009): A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER-térségek). III. évf. 103. sz. KSH, 1-9. p.

Szaló, P. (2010): Területfejlesztési füzetek 1. : Segédlet a közösségi tervezéshez, Budapest 2010. 93 p.

Tóth, T., Káposzta, J. (2021): Succesful management of settlements to boost rural development. EUROPEAN COUNTRYSIDE 13 (2021) 4. pp. 819-833. 15 p. (2021) DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0044

Tóth T., Oláh I. (2012): A közösségi tervezés elméleti és gyakorlati alapjai In: Farkas Attila, Kollár Csaba, Laurinyecz Ágnes (szerk.) A filozófia párbeszéde a tudományokkal: A 70 éves Tóth Tamás professzor köszöntése. 447 p. Budapest: Protokollár Tanácsadó Iroda, 2012. pp. 358-370.

Wachtler I. (2003): Falusi turizmus. 189-200. p. In: MAGDA S., MARSELEK S. (Szerk.): Észak-Magyarország agrárfejlesztéseinek lehetőségei. Gyöngyös: Agroinform Kiadó.

EUROPA.EU (2022): Az új közös agrárpolitika legfontosabb szakpolitikai célkitűzései; https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_hu; Lekérdezés időpontja 2022. 02. 05.

Letöltések

Megjelent

2022-03-02

Hasonló cikkek

1-10 a 31-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.