Csíkszenttamás demográfiai vizsgálata

Szerzők

 • Farkas Tibor Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar https://orcid.org/0000-0002-6645-377X
 • Kolta Dóra Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Tóth Tamás Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.04.34-46

Kulcsszavak:

Csíkszenttamás, demográfia, házasodási szokások, helyi identitás, kötődés

Absztrakt

Csíkszenttamás demográfiai helyzetét a 2019-es nyári falukutató tábor keretében vizsgáltuk. A táborban a község helyi társadalmát, gazdasági lehetőségeit térképeztük fel, az eredményeket bemutattuk a falu lakóinak, és egy kötet formájában a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetővé tettük. A csíkszenttamási falukutató tábor megvalósítását több mint egyéves felkészülés előzte meg. A szakirodalom áttekintése és a felkészülés az előkészítő megbeszélés után elkezdődött. A táborban részt vevő diákok és kutatók a kutatási helyszínhez kapcsolódó prezentációkat készítettek, amelyeket a felkészüléshez ugyancsak felhasználtunk. A táborban az egyetemi oktatók, kutatók a hallgatókkal és a gimnáziumi tanulókkal együtt kérdőíves felmérést, interjúzást, statisztikai adatgyűjtést végeztek. A tanulmány Csíkszenttamás népesedési viszonyai között érinti a népesség változását, korszerkezetét, etnikai megoszlását, iskolázottságát, házasodási szokásait valamint a helyi identitás kérdését is.

Szerző életrajzok

 • Farkas Tibor, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: farkas.tibor@szie.hu

 • Kolta Dóra, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  adjunktus
  E-mail: kolta.dora@szie.hu

 • Tóth Tamás, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi tanár
  E-mail: toth.tamas.argi@szie.hu

Hivatkozások

Bárdi Nándor – Pál Judit (szerk.) (2016): Székelyföld története III. kötet, 1867–1990. MTA BTK–EME–HRM, Székelyudvarhely

Faragó Tamás (2000): Nemek, nemzedékek, rokonság, család. In: Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar Néprajz VIII. – Társadalom. Akadémiai Kiadó, Budapest

Farkas Tibor – Kassai Zsuzsanna (szerk.) (2014): Zsoboki tanulmányok. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő

Nagyné Molnár M. (2013): Factors of success in case of local society. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 5: 3 pp. 63-70.

Ritter K. (2008): A helyi fejlesztés esélyei – agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Területi Statisztika 48. (5) pp. 554-572. ISSN 0018-7828

Sándor Szilárd (2005): Csíkszenttamás – A Csonkatorony hagyatéka. F¬&F International Kft., Gyergyószentmiklós

Tóth, Tamás: Gazdaságfejlesztési lehetőségek a jól működő településeken. STUDIA MUNDI - ECONOMICA 5: 1 pp. 59-67., 9 p. (2018) DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.59-67

Varga E. Árpád (1988): Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében (In: Magyarságkutatás (Főszerk.: Juhász Gyula). Budapest, Magyarságkutató Intézet) http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdmagy.pdf

Varga E. Árpád (é.n.): Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992) http://varga.adatbank.transindex.ro/

Venczel József (1943): A székely kérdés lényege. Erdélyi kérdések – magyar kérdések. Kolozsvár

Letöltések

Megjelent

2020-12-28

Hasonló cikkek

1-10 a 53-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>