Gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében a vajdasági népesedési folyamatok tükrében

Szerzők

  • Juhász Bálint Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2021.08.03.46-59

Kulcsszavak:

népesedés, gazdaságfejlesztés, forráslehívó készség, Kárpát-medence

Absztrakt

Vajdaság, földrajzi és közigazgatási egység, Szerbia északi részén terül el, kedvező földrajzi fekvéssel rendelkezik. A területet intenzív népmozgások, a nemzeti arányok folyamatos változásai jellemezték. Mai területén 26 nemzetiség él, amelyek közül a magyar közösség a legszámottevőbb. A tartományi hivatalokban hat hivatalos nyelv van használatban. A nemzeti identitás megőrzésének vitathatatlan előfeltételei: az anyanyelv használatának lehetősége, az anyanyelvű oktatás megszervezése, az anyanyelvű tájékoztatás biztosítása és a népi hagyományok, kultúra megélése, továbbadása az új generációknak. Ugyanakkor, a mindennapokban a megélhetési kérdések is jelentős mértékben befolyásolják a szülőföldön való maradás, a nemzeti identitás megőrzésének esélyeit. Magyarország Kormánya 2016-ban, a külhoni nemzetrészek megmaradása érdekében indította el a Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztési Programot, melynek keretében eddig mintegy 300 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg, mintegy 158,4 milliárd forint értékű támogatással, és ezzel mintegy 57 000 nyertes pályázat révén több ezer munkahely került létrehozásra a Vajdaság mellett Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken, Muravidéken és Drávaszögben. A kutatás elsősorban a vajdasági és más határon túli gazdaságfejlesztési programok eredményeire, valamint a népszámlálások hivatalos adataira támaszkodva kutatja a népesedési folyamatok és gazdaságfejlesztési programok közötti összefüggéseket.

Információk a szerzőről

  • Juhász Bálint, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: ifj.juhasz.balint@gmail.com

Hivatkozások

Alexia Prskawetz, Thomas Fent, Werner Barthel (2007): The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU (Report for Tender VT/2005/035), Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences, URL: https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Publications/Forschungsberichte/FB32.pdf (letöltve: 2021.04.22.

Badis Róbert (2017): Demográfiai folyamatok és etno-kulturális reprodukció vizsgálata a vajdasági magyarok körében, Identitás Kisebbségkutató Műhely, Zenta

Belanka Csaba (2007) Mezőgazdaság. In: Nagy Imre (szerk.): Vajdaság., Dialóg Campus Kiadó, Pécs–Budapest, p. 256–259, ISBN 978 963 9052 33

Bódi Ferenc (2010): Népességfogyás, a szegénység ördögi köre, A falu, 25:3, pp. 21-34

Bódi Ferenc, Fekete Attila, Bódi Mátyás (2010): A fejlesztési források abszorpciója az apró- kis-és középvárosok erőterében. In: Párbeszéd és együttműködés. Területfejlesztési szabadegyetem 2006-2010 (szerk.: Fábián Attila), Dialóg Campus Kiadó, Sopron.

Gábrity Molnár Irén (2005 a) Vajdasági egyházak, vallásgyakorlási nehézségek. In: Gábrity Molnár Irén–Mirnics Zsuzsa (szerk.): Közérzeti barangoló., Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka

Gábrity Molnár Irén (2005 b): Mit értünk szórvány magyarság alatt Vajdaságban? Létünk XXXV (3), Újvidék, p. 19–31.

Káposzta József (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései, Gazdálkodás, 58(5), pp 399-414, DOI: https://doi.org/10.22004/ag.econ.206101, ISSN: 0046-5518

Káposzta József, Lőrinc Balázs, Urbánné Malomoski Mónika (2020): Térbeli összefüggések vizsgálata Paks és Kalocsa gravitációs zónájában, Studia Mundi – Economica 7:4, pp. 72-88, DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.04.72-88

Lengyel Imre (2000): A regionális versenyképesség tényezői, különös tekintettel a Dél-Alföldre. In: Farkas B. - Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség - regionális versenyképesség, SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress (28), Szeged, 39-57. o

Lukovics Miklós (2008): Térségek versenyképességének mérése, JATEPress, Szeged

Nagy Imre (szerk.), 2007., Vajdaság, In: A Kárpát-medence régiói 7., MTA RKK és Dialóg Campus, Pécs-Budapest, p. 575, ISBN 978 963 9052 33 8

Nemes Nagy János (1990): Területi kiegyenlítődés és differenciálódás Magyarországon, Földrajzi Értesítő XXXIX. év f. 1990.1—4. füzet, pp 151—173. Nikolai Botev (2012): Population ageing in Central and Eastern Europe and its demographic and social context. European Journal of Ageing 9, pp 69–79, DOI: https://doi.org/10.1007/s10433-012-0217-9

Popp József, Harangi-Rákos Mónika, Szenderák János, Oláh Judit (2018): Regionális különbségek a főbb mezőgazdasági ágazatokban Magyarországon, Journal of Central European Green Innovation 6(3), pp 87-114, DOI: https://doi.org/10.22004/ag.econ.288837

Probáld Ferenc (2007) Szerbia. In: Probáld Ferenc–Szabó Pál (szerk.): Európa regionális földrajza. Társadalomföldrajz., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 439–444.

Salamin Géza (2014): Demográfia – gazdaság – területi fejlődés (konferencia előadás), Központi Statisztikai Hivatal, URL: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/6395/1/Salamin_2014a.pdf (letöltve: 2021.04.22.)

Irodalomjegyzék

Szerbiai Statisztikai Hivatal, https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele/, letöltve: 2021.01.30.

Nemzeti Közösségi Titkárság (teljes néven: Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság), http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=180, letöltve: 2021.01.30.

Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja, https://vojvodinahouse.eu/srl/kancelarija-u-briselu/stranica/1/kantselarija-ap-vojvodine-u-briselu, letöltve: 2021.01.30.

Letöltések

Megjelent

2021-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 15-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.