A SMART kezdeményezések alkalmazhatóságának vizsgálata Magyarországon

Szerzők

 • Némediné Kollár Kitti Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Káposzta József Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Péli László Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.04.29-37

Kulcsszavak:

SMART City kezdeményezések, SMART Village, élhetőbb város, IKT

Absztrakt

Az évről évre megjelenő hazai és nemzetközi szakirodalmak, illetve a számos SMART témakörben készülő publikáció is igazolja azt a tényt, hogy napjainkban a területfejlesztés egyre nagyobb figyelmet fordít az innováció feltételeinek és hatásainak vizsgálatára. Az elmúlt két évtizedben az Európai Unió is újraértékelte az innovációs politikáját, amelynek hatására új eszközök és módszerek jelentek meg a SMART tényezőkhöz kapcsolódóan. Továbbá fontos kiemelnünk, hogy napjaink területi folyamatai egyre inkább azt mutatják, hogy a városias (urbánus) jellegű területek szerepe felértékelődik, hiszen a városi jellegű területek a gazdasági növekedés motorjai (Káposzta et al., 2016). Ha a Föld egészét tekintjük, akkor elmondható, hogy a városlakók aránya 2017-ben meghaladja a Föld jelenlegi népességének felét, amely arány (előzetes becslések alapján) a jövőt tekintve feltehetően emelkedni fog. Az Európai Unió SMART City koncepciója a városok versenyképességét az ott élhető élet minőségét és az ebben szerepet játszó társadalmi-, gazdasági-, és környezeti infrastruktúra javítását célozza meg elsődlegesen, kiegészülve az elérhető szolgáltatások mennyiségével és minőségével. Jelen tanulmány célja, hogy áttekintést adjon a hazai SMART kezdeményezések jelenlegi helyzetéről.

Szerző életrajzok

 • Némediné Kollár Kitti, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  adjunktus
  E-mail: kollar.kitti@gtk.szie.hu

 • Káposzta József, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

 • Péli László, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: peli.laszlo@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Batty M. et al. (2012): "Smart Cities of the Future". European Journal of Physics ST. 214: 481–518. DOI: https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3

Dobos K. – Kulcsár S. – Nagy P. – Sik A. – Szemerey S. – Megyhárt É. (2015): SMART City Tudásplatform Metodikai javaslat, Lechner Tudásközpont, Budapest, 2015. http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/smart-city-tudasplatform-metodikai-javaslat.pdf

Kassai Zs. – Molnár M. (2016): The social success factors of local rural development In: Ritter K (szerk.) Economic and local aspects of rural development. 117 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 108-117. ISBN:978-963-269-550-1

Káposzta J.- Ritter K. – Nagy H. (2016): Local Economic Development in Transition Economies: A Tool for Sustainable Development of Rural Areas In: Vasily Erokhin (szerk.) Global Perspectives on Trade Integration and Economies in Transition. 361 p. Hershey: IGI Global, 2016. pp. 281-298. ISBN:9781522504528

Lados M. (2011): Smart Cities tanulmány. [e-book] Győr: MTA RKK Nyugat- magyarországi Tudományos Intézet. http://www- 05.ibm.com/hu/download/IBM_SmarterCity_20110721.pdf, 2013 01 09

McLaren – Duncan – Agyeman - Julian (2015): Sharing Cities: A Case for Truly Smart and Sustainable Cities. MIT Press. ISBN 9780262029728

Nagy A. – Sain M. – Sárdi A. – Vaszócsik V. (2015): Településértékelés és monitoring, módszertani javaslat, Lechner Tudásközpont, Budapest, 2015. http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/telepulesertekeles-es-monitornig-modszertani-javaslat.pdf

Oláh I.- Ritter K,.-Tóth T. (2013): The role of local communities in the disadvantaged rural areas In: Szendrő Katalin, Soós Mihály (szerk.) Proceedings of the 4th International Conference of Economic Sciences. 595 p. Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2013.05.09-2013.05.10. Kaposvár: Kaposvár University, 2013. pp. 547-553. (ISBN:978-963-9821-62-0)

Rab J. – Riedel M. – Steiner B. (2015): SMART City Példatár, Lechner Tudásközpont, Budapest, 2015. http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/smart-city-peldatar.pdf

Tóth T. - Káposzta J. (szerk.) (2014): Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben (elmélet) Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2014. 163 p. (ISBN:978-963-269-407-8)

Virág Á. (2017): A turisztikai együttműködések hatékonysága a vidéki térségekben In: Ritter Krisztián (szerk.) Vidékgazdasági tanulmányok. 120 p. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2017. pp. 43-54.

Vas Zs. – Bajmócy Z. (2012): Az innovációs rendszerek 25 éve. Szakirodalmi áttekintés az evolúciós közgazdaságtani megközelítésben. Közgazdasági Szemle, 59, 11, pp. 1233- 1256.

Biocon Tanácsadó Bt., IKT a városfejlesztésben ppt, 2016.

www.hvg.hu

http://kozigazgatas.netenahivatal.gov.hu

http://magyarepitestechnika.hu

http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu

www.terport.hu

Letöltések

Megjelent

2017-12-01

Hasonló cikkek

1-10 a 54-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>