Veresegyház és Erdőkertes agglomerációs problémái és megoldási javaslatuk

Szerzők

 • Balogh Géza Attila Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Péli László Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Ritter Krisztián Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2020.07.04.3-15

Kulcsszavak:

településfejlesztés, agglomeráció, szuburbanizáció, közlekedés

Absztrakt

A dolgozatban Veresegyház város és Erdőkertes község helyzetét vizsgáljuk atekintetben, hogy az utóbbi években, évtizedekben végbement fejlődés és népességnövekedés milyen hatásokat, problémákat okozott illetve hozott felszínre. Ezt kérdőív segítségével vizsgáltuk, melyet több, mint 800 fő töltött ki. A kérdések segítségével felmértük a lakosság közlekedésről, közszolgáltatásokról, üzletekről, szórakoztató-kulturális életről alkotott véleményét, megtudtuk, milyen problémákkal szembesülnek a mindennapi életben, illetve hogy ezeket a problémákat milyen lehetőségekkel orvosolnák helyi, illetve térségi szinten. A válaszokból kiderült, hogy a közlekedés mindkét településen sarkalatos pont: Veresegyházon a sűrűn előforduló torlódások, Erdőkertesen pedig az aszfaltozatlan mellékutak okozzák a fő problémát. Ezen felül Veresegyházon a zsúfolt oktatási intézmények, míg Erdőkertesen a szűkös vásárlási lehetőségek emelkedtek ki a leadott válaszokból. Helyi fejlesztések terén a veresegyháziak az utakon túl az egészségügyet priorizálják. Az erdőkertesiek a közlekedésen túlmenően a bölcsődekérdést, a közbiztonságot, a vállalkozók megtelepedését és új üzletek nyitását tartják fontosnak. Térségi fejlesztések tekintetében mindkét településen az elkerülő út megépítése és a Misszió bővítése fogalmazódik meg elsődleges igényként. Kérdés ugyanakkor, hogy az elkerülő út képes lesz-e tényleges forgalomcsillapításra, vagy a Misszió bővítése, belső fejlesztése releváns-e. Véleményünk szerint távlati kitekintésben érdemes lesz figyelni a települések további növekedését, azok népességmegtartó képességét, valamint a később esetlegesen jelentkező dezurbanizációs folyamatokat.

Szerző életrajzok

 • Balogh Géza Attila, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  MSc egyetemi hallgató
  E-mail: balogh.geza.attila@gmail.com

 • Péli László, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: peli.laszlo@szie.hu

 • Ritter Krisztián, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: ritter.krisztian@szie.hu

Hivatkozások

Farkas, Tibor; Bruder, Emese; Kolta, Dóra; Gerencsér, Ilona (2020): Diverse migration processes of rural youth and young adults in Hungary In: Schafft, Kai; Stanic, Sonja; Horvatek, Renate; Maselli, Annie (szerk.) Rural youth at the crossroads: Transitional societies in central Europe and beyond. New York (NY), Amerikai Egyesült Államok: Routledge (2020)

Káposzta József (2020): A vidékfejlesztés helye a regionális tudományban, Tér és Társadalom, 34(1), o. 37-40. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.34.1.3235. eISSN: 2062-9923

Káposzta József-Némediné Kollár Kitti (2017): Smart települési modellek vizsgálata nemzetközi és hazai kezdeményezések alapján, avagy mi lehet a minta a periférián? Studia Mundi-Economica Vol. 4, No. 3. pp. 57-66. ISSN 2415-9395 DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.03.57-66

Nagy Molnár M. -Lendvay E. (2018): New method to support decision making process in the local economic development of Hungary. REGIONAL STATISTICS 8: 2 pp. 69-91.

Nagyné Molnár M. (2013): Factors of success in case of local society. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 5: 3 pp. 63-70.

Ritter K. (2008): A helyi fejlesztés esélyei – agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Területi Statisztika 48. (5) pp. 554-572. ISSN 0018-7828

TeIR-Települési Statisztikai Adatok Rendszere (2020): Veresegyház és Erdőkertes lakosságszáma

Tóth, Tamás (szerk.): Sikeres/jó önkormányzati működés gazdaságbiztonsági és szociális/társadalmi biztonsági dimenziói. Gödöllő, Szent István Egyetemi Kiadó (2019), 148 p. ISBN: 9789632698243

Tóth, Tamás: Gazdaságfejlesztési lehetőségek a jól működő településeken. STUDIA MUNDI - ECONOMICA 5: 1 pp. 59-67., 9 p. (2018) DOI: https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.59-67

Letöltések

Megjelent

2020-12-28

Hasonló cikkek

1-10 a 19-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>