Etnikai sztereotípiák az angol pamfletirodalomban

Szerzők

  • Farkas Attila Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2015.02.03.21-32

Kulcsszavak:

sztereotípia, retorika, eszmetörténet, gyakorlati filozófia, redefiníció

Absztrakt

A tanulmány a sztereotípia kutatásának alternatív módját kezdeményezi. Ennek érdekében először áttekinti a téma vizsgálatának azon eredményeit, amelyeket a modern társadalomtudomány ért el, majd rátér a másik lehetséges és eredményekkel kecsegtető metodológiára, amely a klasszikus retorika filozófiájának és az eszmetörténetnek egy speciális szintézise. Ezt a metodológiát alkalmazza az angol pamfletirodalom két jeles darabjára, ez hozzásegíti ahhoz, hogy felvázolhassa a sztereotípia morális pozícióját.

Információk a szerzőről

  • Farkas Attila, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi adjunktus
    E-mail: Farkas.Attila@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Allport, G. (1977) [1954]: Az előítélet, Gondolat Kiadó, Budapest, 743 p. ISBN 9632804503

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, ford.: Szabó M.

Boulton, J. T. (1963): The Language of Politics in the Age of Wilkes and Burke, Routledge & Kegan Paul, London, 281 p.

Burke, E. (1990): Töprengések a francia forradalomról, Atlantisz Kiadó, Budapest, 401 p. ISBN 963 02 8668 8

Dostaler, G. (1996): The Formation of Keynes’s Vision, History of Economics Review, 25, 14─31, [http://www.hetsa.org.au/pdf-back/25-A-2.pdf ] (2013-07-09)

Farkas A. (2013): John Maynard Keynes: etika, politika, civilizációkritika, in: Fehér J. − Kollár P. (szerk.:) Talentum és értékteremtés, Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 37─48. ISBN 978-963-269-389-7

Farr, J. (2005): The New Science of Politics, in: Ball, T., Bellamy, R. (ed.): The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 431─445. ISBN 0 521 56354 2 DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CHOL9780521563543.022

Habermas, J (1993): A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Századvég−Gondolat, Budapest, 395 p. ISBN 963 8383 026

Himmelfarb, G. (2005): The Roads to Modernity: The British, French, and American Enlightenment, Alfred A. Knopf, New York, 281 p. ISBN 1-4000-4236-4

Hobbes, Th. (1970):Leviatán, Magyar Helikon, Budapest, 657 p.

Israel, J. (2002): Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity (1650−1750), Oxford University Press, Oxford. ISBN 978-0199254569 DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007087401294564

Katz, B.−Braly, W. (1979) [1933]: Verbális sztereotípiák és faji előítélet, in: Halász L.−Hunyadi Gy.−Marton L. (szerk.): Az attitűd pszichológiai kutatásának kérdései, Akadémiai Kiadó, Budapest, 190−197.

Keynes, J.M. (1965) [1936]: A foglakoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete, KJK, Budapest, 453 p.

Keynes, J. M. (1972): My Early Beliefs, in: uő: The Collected Writings of John Maynard Keynes: Volume 10: Essays in Biography, Palgrave Macmillan/Royal Economic Society, London, 433─451. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/UPO9781139524230.045

Keynes, J. M. (2000): A békeszerződés gazdasági következményei, Európa Könyvkiadó, Budapest. 263 p. ISBN 963 07 6700 7

Keynes, J. M. (2002) [1936]: The General Theory of Employment, Interest and Money DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-81807-5_4

[https://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/] (2015-05- 01)

Kollár Cs. (2004): Politikai marketing az információs társadalomban – elsősorban a kommunikációs eszközök szempontjából, in: MARKETING FÜZETEK: Nyugat- magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing Tanszék, Sopron. 1:(II) pp. 4-15.

Lasswell, Harold D. (1927): The Theory of Political Propaganda.American Political ScienceReview. 21. 627─631. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1945515

Lekachman, R. (2000): „Bevezetés”, in: Keynes, J. M.: A békeszerződés gazdasági következményei, Európa Könyvkiadó, Budapest. 7−36 p. ISBN 963 07 6700 7

Lippman, W. (1997) [1922]: Public Opinion, Free Press, New York, 288 p. ISBN 978- 0684833279 [http://xroads.virginia.edu/~Hyper2/CDFinal/Lippman/cover.html] (2015-05-02)

Parsons, W. (2005): Politics and Markets: Keynes and his Critics, in: Ball, Terence─Bellamy, Richard (ed.): The Cambridge History of Twentieth Century Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 45─69. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CHOL9780521563543.004

Platón:Állam, ford.: Jánosy I.

Ross, D. (1996): Arisztotelész, Osiris Kiadó, Budapest, 394 p. ISBN 963 379 126X

Rothbard, M.N. (2003): Keynes, the Man [http://mises.org/etexts/keynestheman.pdf] (2013-07-09)

Schmitt, C. (2002): A politikai fogalma, in: uő.: A politikai fogalma, Osiris−Pallas Stúdió−Attraktor, Budapest, 15−55. ISBN 963 9207 73 X

Skidelsky, R. (1983): John Maynard Keynes: Volume 1: Hopes Betrayed: 1883─1920, Macmillan, London, 447 p. ISBN 0333115996

Skidelsky, R. (1992): John Maynard Keynes: Volume 2: The Economist as Saviour: 1920─1937, Macmillan, London, 731 p. ISBN 0333371380

Skidelsky, R. (2002): John Maynar Keynes: Volume 3: Fighting for Freedom, 1937−1946, Penguin Books, London, 608 p. ISBN 0142001678

Skidelsky, R. (2002b): Keynes and the Ethics of Capitalism, [http://www.oocities.org/monedem/keyn.html] (2013-07-12)

Skinner, Q. 1996, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge University Press, Cambridge.477 p. ISBN 0 521 55436 5 DOI: http://dx.doi.org/10.1177/003231870005200223

Letöltések

Megjelent

2015-12-30

Hasonló cikkek

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei