Magánegészségügyi szolgáltatók marketingtevékenységének megítélése a női döntéshozók körében

Szerzők

 • Katona Norbert Neumann János Egyetem, Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék
 • Szabó Rita egyéni marketingszolgáltató
 • Szeberényi András Budapesti Metropolitan Egyetem, Marketing Intézet

DOI:

https://doi.org/10.18531/sme.vol.10.no.3.pp.69-79

Kulcsszavak:

egészségügyi marketing, social média, női döntéshozók, influencerek

Absztrakt

Az egészségügy marketing területe jelenleg élénk tudományos és gyakorlati érdeklődés központjában áll, amely felértékeli a fogyasztói döntés ismeretének és befolyásolásának jelentőségét. Az egészségügyi marketingre erősen hatott a COVID-helyzet, a social média platformok megjelenése, valamint az influencer-marketing előretörése, a források ugyanakkor rámutatnak arra, hogy a fogyasztói döntések meghozatalában kiemelt szerepe van a nőknek. Nagymintás (n=1836) online felmérésünk célkitűzése a magán egészségügyi szolgáltatók online marketingkommunikációs és közösségi média tevékenységének kvantitatív vizsgálata volt. Arra fókuszáltunk, hogy a felmérésben résztvevő budapesti és Pest Vármegyei nők elvárásainak megfelelő-e a magán egészségügyi szolgáltatások marketingtevékenysége, a közösségi média platformokon való aktivitása, valamint, hogy pozitívan befolyásolja-e a fogyasztói döntést az ismert/híres emberek véleménye. Eredményeink szerint a vizsgált minta számára kiemelt jelentőségűek a közösségi média platformjai, ugyanakkor a digitális térben megjelenő egészségügyi marketingszolgáltatásokról szóló reklámokban kevésbé bíznak, különösképpen az idősebb válaszadók. A szolgáltatóválasztásban az ismeretségi körükben lévő, az adott praxissal már tapasztalatot szerzett ismerősök megnyilvánulásai a legfontosabbak, amely a lojális páciensektől álló nagyköveti rendszerek kiépítése irányába mutat.

Szerző életrajzok

 • Katona Norbert, Neumann János Egyetem, Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék

  egyetemi docens
  E-mail: katona.norbert@nje.hu

 • Szabó Rita, egyéni marketingszolgáltató

  egészségügyi marketing és PR szakértő
  E-mail: sz.rita33@gmail.com

 • Szeberényi András, Budapesti Metropolitan Egyetem, Marketing Intézet

  főiskolai docens
  E-mail: aszeberenyi@metropolitan.hu

Hivatkozások

Bakos, I. – Tóth, T. (2016): Special Steps of Local Economic Development for Improving Food Buying Groups. In: Csata, Andrea (szerk.) Challenges in the Carpathian Basin: Integration and modernization opportunities on the edge of Europe (13th Annual Interna-tional Conference on Economics and Business) Cluj-Napoca, Románia: Risoprint, 486 p. pp. 36–48.

Buursma, P – Anraad, C. – van Empelen, P. – Ruiter, R. A. – van Keulen, H. M. (2023): The effect of emotion regulation strategies on decision-making about the maternal pertussis vaccination among pregnant women in the Netherlands: an experimental study. Patient Edu-cation and Counseling, p. 107. https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.11.008

Chakraborty, D. – Paul, J. (2023): Healthcare apps’ purchase intention: A consumption values perspective. Technovation, 120, 102481. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102481

Chang, V. – Xu, Q. A. – Hall, K. – Wang, Y. A. – Kamal, M. M. (2023): Digitalization in omnichannel healthcare supply chain businesses: The role of smart wearable devices. Journal of Business Research, p. 156. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113369

Chetioui, Y. – Butt, I. – Fathani – A. Lebdaoui, H. (2023): Organic food and Instagram health and wellbeing influencers: an emerging country's perspective with gender as a moderator, British Food Journal, Vol. 125 No. 4, pp. 1181–1205. https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2021-1097

Dhaulta, N. – Aggarwal, S. (2021): Social Media: The Dark Horse of Market in Consumer Decision Journey. Big Data Analytics in Cognitive Social Media and Literary Texts: Theory and Praxis, p. 287-300. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4729-1_16

Grbic, M. – Stimac Grbic, D. – Stimac, L. – Sostar, Z. (2019): Digital marketing in healthcare. European Journal of Public Health, 29(Supplement_4), pp. 186–077. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz186.077

Guerra, F – Linz, D. – Garcia, R. – Kommata, V. – Kosiuk, J. – Chun, J. – Boveda, S. – Duncker, D. (2022): The use of social media for professional purposes by healthcare professionals: the #intEHRAct survey. EP Europace, 24(4), pp. 691–696. https://doi.org/10.1093/europace/euab244

Gupta, S. – Dash, S. B. – Mahajan, R. (2022): The role of social influencers for effective public health communication, Online Information Review, Vol. 46 No. 5, pp. 974–992. https://doi.org/10.1108/oir-01-2021-0012

Hefti, A. E. (2023): Understanding health decision-making during early omnichannel service encounters: A single case study (Master's thesis, University of Twente).

Jafree, S. R. – Zakar, R. – Anwar, S. (2020): Women’s role in decision-making for health care in South Asia. The sociology of south Asian women’s health, p. 55–78.

Kanchan, S. – Gaidhane, A. (2023): Social Media Role and Its Impact on Public Health: A Narrative Review. Cureus, 15(1).

Kantor, D. – Bright, J. R. – Burtchell, J. (2018): Perspectives from the patient and the healthcare professional in multiple sclerosis: social media and patient education. Neurology and Therapy, 7(1), pp. 23–36. https://doi.org/10.1007/s40120-017-0087-3

Khademi-Vidra, A. (2013): A fogyasztók döntéseit meghatározó stílusjegyek klasszifikációja. In: Sikos, T. T. (szerk.): A válság hatása a kiskereskedelemre. Gödöllő, Magyarország: Szent István Egyetemi Kiadó, 298 p., pp. 165–180.

Khademi-Vidra, A. (2014): Consumer habits from the perspective of the global economic crisis in east-central europe. Central European Regional Policy and Human Geography, 4(1), pp. 39–49.

Khiong, K. (2022): Impact and Challenges of Digital Marketing in Healthcare Industries during Digital Era and Covid-19 Pandemic. Journal of Industrial Engineering & Management Rese-arch, 3(5), pp. 112–118. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.969523

Kostygina, G. – Tran, H. – Binns, S. – Szczypka, G. – Emery, S. – Vallone, D. – Hair, E. (2020): Boosting health campaign reach and engagement through use of social media influencers and memes. Social Media+ Society, 6(2), 2056305120912475. https://doi.org/10.1177/2056305120912475

Lányi, B. – Törőcsik, M. (2022): Az e-egészségügyi megoldások fogyasztói fogadtatása Magyar-országon. Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 53(7), pp. 63–78. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.07.06

Mallick, R. – Chouhan, P. (2023): Impact of decision-making autonomy of women on nutritional status of under-five children in India: A cross-sectional study based on the national family health survey. SN Social Sciences, 3(1), p. 19. https://doi.org/10.1007/s43545-023-00606-w

Mason, A. – Narcum, J. – Mason, K. (2020): Changes in consumer decision-making resulting from the COVID-19 pandemic. Journal of Customer Behaviour, 19(4), pp. 299–321. https://doi.org/10.1362/147539220X16003502334181

Mason, A. – Narcum, J. – Mason, K. (2021): Social media marketing gains importance after Covid-19. Cogent Business & Management, 8(1), 1870797. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1870797

Malik, A. – Bashir, F. – Mahmood, K. (2023): Antecedents and Consequences of Misinformation Sharing Behavior among Adults on Social Media during COVID-19. SAGE Open, 13(1). https://doi.org/10.1177/21582440221147022

Mishra, R. – Singh, R. K. – Koles, B. (2021): Consumer decision‐making in Omnichannel retailing: Literature review and future research agenda. International Journal of Consumer Studies, 45(2), pp. 147–174. https://doi.org/10.1111/ijcs.12617

Paiola, M. – Khvatova, T. – Schiavone, F. – Ferraris, A. (2023): How do omnichannel strategies contribute to value-based healthcare? An orchestra-based analysis. Journal of Business Research, 167, 114175. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114175

Park, S. – Yang, F. – Hayden – M., Morel, A. (2023): Testing the disclosure decision-making model: disclosing birth control status among college women. Communication Quarterly, 71(1), pp. 86–106. https://doi.org/10.1080/01463373.2022.2112724

Pershad, Y. – Hangge, P. T – Albadawi, H. – Oklu, R. (2018): Social Medicine: Twitter in Healthcare. Journal of Clinical Medicine, 28;7(6), p. 121. https://doi.org/10.3390/jcm7060121

Schillinger, D. – Chittamuru, D. – Ramírez, A. S. (2020): From “infodemics” to health promotion: a novel framework for the role of social media in public health. American journal of public health, 110(9), 1393–1396.

Scott, N. – Goode, D. (2020): The use of social media (some) as a learning tool in healthcare education: An integrative review of the literature. Nurse Education Today, 87:104357. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104357

Srivastava, M. – Raina, M. (2022): The impact and success of health-care-related social media usage–pre-and post-COVID analysis. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 16(4), 624–644. https://doi.org/10.1108/IJPHM-10-2020-0092

Szigeti S. (2023): Az allami és a magan egészségügy fogyasztoi szemmel Magyarorszagon. Egészségügyi Innovacios Szemle, 2(1), pp. 14–22. https://doi.org/10.56626/egis.v2i1.12293

Thangavel, P. – Pathak, P. – Chandra, B. (2022): Consumer decision-making style of gen Z: A generational cohort analysis. Global Business Review, 23(3), pp. 710–728. https://doi.org/10.1177/0972150919880128

Törőcsik, M. (2016): Fogyasztói magatartás, Insight, trendek, vásárlók. Kiadó: Akadémiai Ki-adó. ISBN: 978 963 059 737 1

Willis, E. – Friedel, K. – Heisten, M. – Pickett, M. – Bhowmick, A. (2023): Communicating health literacy on prescription medications on social media: in-depth interviews with “patient influencers”. Journal of Medical Internet Research, p. 25.

Zsigmond, T. – Szeberényi, A. (2023): Környezettudatos fogyasztói magatartás a felvidéki fo-gyasztók körében. In: Kovács, László; Szőke, Viktória (szerk.) A zöld üzleti gondolkodás és a zöld marketing lehetőségei és kihívásai, Szombathely, Magyarország: Savaria University Press (2023) 353 p. pp. 167–183.

Letöltések

Megjelent

2023-09-27

Hasonló cikkek

1-10 a 156-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.