Fókuszban az alkalmazottak

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2016.03.01.26-39

Kulcsszavak:

CSR, vállalati felelősség, belső érintettek, alkalmazottak

Absztrakt

Napjainkban igen gyakran hallhatunk a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról (CSR), vállalatok felelős vagy éppen felelőtlen üzleti magatartásáról. Mi is valójában a CSR, milyen tevékenységeket takar, PR vagy marketing eszköz, vagy éppen menedzsment szemlélet, és mi állhat egy-egy vállalat esetében a hangzatos CSR tevékenységek hátterében? A CSR vizsgálható vállalaton belül és kívül, valamint holisztikus megközelítésben. A tanulmány a vállalaton belüli dimenzióra fókuszál, vizsgálva a CSR alkalmazottakra irányuló gyakorlati megvalósulását.

Információk a szerzőről

  • Csapóné Riskó Tünde, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

    egyetemi adjunktus
    E-mail: risko.tunde@econ.unideb.hu

Hivatkozások

Angyal Á. (2008): A vállalatok társadalmi felelőssége. Versenyben a világgal 2007-2009 kutatás. http://unipub.lib.unicorvinus.hu/186/1/51_Angyal_%C3%81d%C3%A1m_CRS.pdf, pp. 53-54(letöltés ideje: 2015. április 11.)

Bartus G. (2008): Szükségünk van-e jóléti vállalatokra? Kommentár. 2008/5. Közjó és kapitalizmus. pp. 26-40

Sigéné Nagypál N. (2008): A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz –http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Gazdasag_es_Tarsadalomtudomanyi_Kar/2009/Csigene_Nagypal_Noemi/ertekezes.pdf (letöltés ideje: 2015. április 11.)

Epstein-Reeves, J. (2011): So You Call This CSR? Or One of Its Many Other Names? http://www.forbes.com/sites/csr/2011/07/28/so-you-call-this-csr-or-one-of-its-manyother-names/ (letöltés ideje: 2015. április 4.)

French, P. (1984): Collective and Corporate Responsibility, New York, Columbia University Press

Győri Zs. (2011): A társadalmi felelősségvállalás helyzete Magyarországon 2011. Műhelytanulmány. http://fenntarthatovallalat.net/sites/default/files/documents/gyoricsr.pdf pp. 65-66. (letöltés ideje: 2015. április 15.)

Gyulaváry T. (2011): A CSR helye a marketing elméletben. In: Felelős marketing – A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 17. Országos konferenciájának előadásai, Pécs, 2011. augusztus 29-30. (Responsible Marketing Conference Proceedings). Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, pp. 350-360. ISBN 9789636423919

Kiss A. (2009): A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva http://elib.kkf.hu/edip/D_14814.pdf (letöltés ideje: 2015. április 4.)

Kotler, P.- Lee, N. (2007): Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, HVG Kiadó, Budapest

KÖVET (2014): Téli CSR – képzéssorozat tananyagai

Kun A. (2004): A vállalati szociális elkötelezettség tematizálásának alapvonalai az Európai Unióban. http://jesz.ajk.elte.hu/kun17.html (letöltés ideje: 2015. március 10.)

Kuti É. (2010): Az önzés iskolája? Vállalati mecenatúra – CSR környezetben, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest

Lakatos Zs. (2013): Csináld rendesen! http://computerworld.hu/computerworld/csinald-rendesen.html (letöltés ideje: 2015.április 11.)

NI Hungary Kft. (2015): Az NI Hungary Kft által biztosított sajtóanyagok

Szigeti C. (2012): Vállalati méret és felelősség. Fenntarthatósági füzetek 7. pp. 3-4 http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/files/civ_szerv_okt/Szigeti_Cec%C3%ADlia_V%C3%A1llalati%20m%C3%A9ret%20%C3%A9s%20felel%C5%91ss%C3%A9g.pdf (letöltés ideje: 2015. április 8.)

Sztaneva B. (2013): Civil és vállalat egymásra talál. http://www.prherald.hu/2013/06/amikor-civil-es-vallalat-egymasratalal/#.VUY44Pntmko (letöltés ideje: 2015. április 4.)

Tóth G. (2007): A valóban felelős vállalat. A fenntartható fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai megközelítésről. Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, Budapest

Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (2000): Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense - http://research.dnv.com/csr/PW_Tools/PWD/1/00/L/1-00-L-2001-01-0/lib2001/WBCSD_Making_Good_Business_Sense.pdf (letöltés ideje: 2015. április 2.)

https://csrajanlas.files.wordpress.com/2010/08/gszt_egyeb_szektorok_alternate_2010_1felev.pdf (letöltés ideje: 2015. április 16.)

http://www.fehervarert.hu/_user/browser/File/UNDP_CSR_strat_javaslat_vegso.pdf (letöltés ideje: 2015. április 15.)

http://www.gki.hu/sites/default/files/users/Szenczy%20D%C3%A1niel/A_vallalatok_nagyobbik_fele_kolt_a_tarsadalmi_felelossegvallalasra.pdf (letöltés ideje: 2015.április 12.)

Letöltések

Megjelent

2016-03-01

Hasonló cikkek

1-10 a 21-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.