A piachelyek 21. századi vonzáskörzete - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet esettanulmánya

Szerzők

 • Nezdei Csilla Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar
 • Mohos Mária Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.03.21-31

Kulcsszavak:

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, piachelyek, vonzáskörzet

Absztrakt

A termékek iránti kereslet-kínálat többféle értékesítési csatornán keresztül érvényesül. A piachely mint közvetlen értékesítési pont jelentősége az ellátásilánc-hosszában, a termelő és fogyasztó közötti kapcsolatrendszer megteremtésében, a változatos területhasználatban jelentkezik.

A tanulmány a piachelyek vonzáskörzeti alakulását, a befolyásoló tényezőket, valamint az agrárpolitikai szemlélet változását követi nyomon a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. A szakirodalmi háttéranyagok, térségfejlesztési dokumentumok, piacműködtetőkkel készített interjúk, helyszíni megfigyelések és fotódokumentáció feltárja az értékesíthető termékcsoportok, a gazdasági, foglalkozási, közlekedési jellemzők és a kereskedelmi csatornák befolyását a piacokra. A piachelyek ma a termelői bevételek emelését és a helyi gazdaságfejlesztést egyaránt szolgálják, míg a termelői körzetek térbeli elemzése a jogi keretek gyakorlati megvalósulását szemlélteti. A piacok társadalmi legitimációja sokoldalú megújulást jelenthet a fenntartható település- és vidékfejlesztés számára.

Szerző életrajzok

 • Nezdei Csilla, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

  PhD-hallgató
  E-mail: csilla90@gamma.ttk.pte.hu

 • Mohos Mária, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: mohosma@gamma.ttk.pte.hu

Hivatkozások

Andrásfalvy B. (2006): Vásár, búcsúvásár, sokadalom. In: Nagy J. T. – Szabó G. (szerk.): Vásárok világa. Szekszárd, Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza. 7-21. p. ISSN: 978 963 88051 1 9

Bácskai V. – Nagy L. (1984): Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Budapest, Akadémiai Kiadó. 402 p. ISBN: 963 0531 73 9

Bácskai V. (1988): Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején. Budapest, Akadémiai Kiadó. 231 p. ISBN: 963 0546 97 3

Bácskai V. – Nagy L. (2003): Piackörzetek és piaci viszonyok. In: Czoch G. et al. (szerk.): Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény: XVIII-XX. század. Budapest, Aula Kiadó. 109-116. p. ISBN: 963 9478 50 4

Buday-Sántha A. (2001): Agrárpolitika – vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 463 p. ISBN: 963 9123 35 8

Buday-Sántha A. (2011): A közvetlen termelői értékesítés szerepe, jellemzői. Gazdálkodás. Vol. 55 No. 7. 680-687. p. ISSN: 0046-5518

Csíkné Mácsai É. (2011): Közvetlen értékesítés a zöldség-gyümölcs termelők körében. Gazdálkodás. Vol. 55. No. 5. 494-501. p. ISSN: 0046-5518

Csíkné Mácsai, É. – Fehér, I. (2012): Közvetlen értékesítés szerepe a mezőgazdaságban. In: Csete L. – Fehér I.: A Duna két partján. Agrár-vidékfejlesztési és élelmiszer- marketing trendek. Fehér István 70. Születésnapi emlékkötet. Gödöllő, Szent István Egyetem. 197-206. p. ISBN: 978 963 269 290 6

Csíkné Mácsai, É. – Lehota, J. (2013): A közvetlen értékesítés szerepe a magyar fogyasztók élelmiszervásárlási szokásaiban. In: Sikos T. T.: A válság hatása a kiskereskedelemre. Gödöllő, Szent István Egyetemi Kiadó. 71-90. p. ISBN: 978 963 269 386 6

Dogi I. – Nagy L. – Csipkés M. – Balogh P. (2014): Kézműves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a nők körében. Gazdálkodás. Vol. 58. No. 2. 160-172. p. ISSN: 0046-5518

Domokos O. (főszerk.) (1991): Anyagi kultúra 2. Kézművesség. In: Paládi-Kovács A. et al. (szerk. biz.) (1988-2011): Magyar néprajz: nyolc kötetben. Budapest, Akadémia Kiadó. 822 p. (3. kötet) ISBN: 963 05 4922 0

Fekete K. (2013): Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői piac. Diplomadolgozat. Budapest. 134 p.

Honvári J. (1996): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Budapest, Aula Kiadó. 578 p. ISBN: 963 503 083 5

Marton I. (2013): A Balaton régió fejlődése. A regionális gondolkodás és a turizmus fejlődésének összefüggései a Balaton térségében. Acta Scientiarum Socialium. No. 39. 161-179. p. ISSN: 1418-7191

Mohos M. (1984): Tapolca vonzáskörzete. Pécs, Studia Pedagogica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata Vol. 1. No. 2. 21-39. p. ISSN: 0231-3421

Nagy M. M. – Gulyás L. (2013): Hosszú távú antropogén hatások a Balaton- medencében, különös tekintettel a tömegturizmus fejlődésére. Acta Scientiarum Socialium. Vol. 39. 149-160. p. ISSN: 1418-7191

Nezdei Cs. (2015): Adalékok a Balaton Régió területének változásához. In: Keczeli L.

Kovács I. P. – Nezdei Cs.: Geográfus körút 60: Mohos Mária. Kékkút-Pécs. Pécs, Virágmandula Kft. 217-234. p. ISBN: 978 615 5497 44 5

Nezdei Cs. (2016): Egy piaci vonzáskörzet jellemzői termelői és fogyasztói nézőpontból. In: Pajtókné Tari I. – Tóth A. (szerk.): Magyar Földrajzi Napok 2016 Konferenciakötet. Eger, Eszterházy Károly Egyetem – Magyar Földrajzi Társaság – Agria Geográfia Alapítvány. (megjelenés alatt)

Perczel Gy. (szerk.) (2003): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 633 p. ISBN: 963 463 588 1

Somogy Megyei Levéltár (SML) XXIII. 335. Fonyódi Járási Tanács Kereskedelmi Csoport Iktatott Iratok (1969).

Szakály Z. (2004): Táplálkozásmarketing, egy új stratégia a magyar élelmiszer- gazdaságban. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing. Vol. 1. No. 1-2. 31-44. p. ISSN: 1786-3422

Szakály Z. – Szigeti O. – Szente V. (2008a): Fogyasztói szokások és attitűdök elemzése a hazai nyúlhús piacon. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing. Vol. 5. No. 1. 5-11. p. ISSN: 1786-3422

Szakály Z. – Szigeti O. – Szente V. (2008b): Fogyasztói szokások és attitűdök a marhahús és készítményeik hazai piacán. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing. Vol. 5. No. 1. 23-29. p. ISSN: 1786-3422

Szente V. (2004): Organikus élelmiszerek fogyasztási és vásárlási szokásainak vizsgálata Magyarországon. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing. Vol. 1. No. 1-2. 101-106. p. ISSN: 1786-3422

év törvényei. Forrás: https://1000ev.hu/, letöltés: 2017-04-12

Letöltések

Megjelent

2017-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 12-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.