A jó kormányzás regionális összefüggései a vidéki térben

Szerzők

  • Káposzta József Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.03.70-78

Kulcsszavak:

jó kormányzás gazdaságtana, regionális gazdaság, vidékgazdaság, térbeliség

Absztrakt

A vidékgazdasági stratégiák készítése, a tervezés napjainkban új értelmet talált, hiszen a globalizáció térnyerésével számos új tényező került az elemzések látókörébe. Azt is beláttuk, hogy napjainkban egy adott térségen belül a gazdasági változást részben külső erők határozzák meg - melyekre magán a térségen belüli szereplők nincsenek hatással -, részben pedig a helyi szereplők döntései és cselekedetei befolyásolják. Mindezen összefüggések is jól mutatják, hogy a jó kormányzás kialakulásához, működtetéséhez és fejlesztéséhez számos belső és külső tényező együttes kapcsolatrendszerére van szükség. Ebben a tanulmányban azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy milyen irányú változás kívánatosak a jó kormányzás kialakításához, illetve feltétlenül szükséges-e változás, azaz mik lehetnek a regionális gazdaságpolitika legfontosabb célkitűzései, melyek segíthetik a vidéki térben a jó kormányzás fejlődését.

Információk a szerzőről

  • Káposzta József, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

    egyetemi docens
    E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Ács, Z. J.-Varga A. (2000): Térbeliség, endogén növekedés és innováció. Tér és Társadalom, 4., pp. 23–39.

Altmann, M. P. (2010): Contextual development economics. Springer, New York.

Armstrong, H. – Taylor, J. (2000): Regional Economics and Policy. (3rd ed) Blackwell, Malden (MA).

Bajmócy Z. (2011): Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe. JATEPress, Szeged.

Barca, F. (2009): An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent report. http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf

Capello, R. (2007): Regional economics. Routledge, London – New York.

Danson, M.– Lloyd, G.– Hill, S. (1997): Regional Governance and Economic Development. Pion, London

Dávid, L.-Remenyik, B.-Molnár, Cs.-Baiburiev, R.-Csobán, K. (2018): The impact of the Hungarian Grand Prix on the Hungarian tourism industry. EVENT MANAGEMENT, 22: (4) pp. 671-674. (2018)

Egri Zoltán (2017): Térségi egészségegyenlőtlenségek az európai makrorégióban (kelet-közép-európai szemszögből) TERÜLETI STATISZTIKA 57:(1) pp. 94-124. (2017)

Egri Zoltán-Kőszegi Irén Rita (2018): A gazdasági-társadalmi (komplex) térszerkezet kelet-közép-európai képe. TERÜLETI STATISZTIKA 58:(1) pp. 27-56. (2018)

Enyedi Gy. (1993) Társadalmi-területi egyenlőtlenségek és területi politika Magyarországon. Monográfia

Fenyővári Zs.-Lukovics M. (2008): A regionális versenyképesség és a területi különbségek kölcsönhatásai. Tér és Társadalom, 2., pp. 1–20.

Goda P.-Tóth T. (2013): Pókháló- entrópia, mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben. TERÜLETI STATISZTIKA 53:(2) pp. 169-189. (2013)

Gorzelak, G. (1995): The Regional Dimension of Transformation in Central Europe. Regional Policy and Development Series No.10. Regional Studies Association. London: Jessica Kingsley Publishers, 152 p.

Guth László -Káposzta József-Kapronczai István-Lehota József-Molnár József-Péter Balázs- Puskás János-Szénay László-Tóth Tamás-Villányi László (2000): Agrárgazdaságtan Budapest: Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2000. 242 p. (ISBN:963 356319 4)

Káposzta J. szerk. (2007): Regionális gazdaságtan. DE Kiadó Debrecen, 2007. 300 p. ISBN 978-963-9732-79-7

Káposzta, J. (2009): New elements and research in spatial economy. Scientific Book. Research Institute of J. Selye University, Komarno, 2009. pp. 181. ISBN 978-80-89234-72-1

Káposzta, J.-Nagy, A.- Nagy, H. (2014): Efficiency of Hungarian regions in using the development funds for touristic purposes. Regionalnaja Ekonomika: Jug Rossii / Regional Economy: The South of Russia 4:(6)pp. 33-39. (2014)

Káposzta, J.-Nagy, A.-Nagy, H. (2013): Tourism infrastructure index and the distribution of development funds in statistical regions of Hungary Agrarnyi Vestnik Urala / Agrarian Bulletin of the Urals 2013: (12) pp. 80-83. (2013)

Kozári József (2003): A mezőgazdasági szaktanácsadás finanszírozása a nyugateurópai országokban. GAZDÁLKODÁS 47:(5) pp. 67-71. (200321. Kozári József-Tóth Krisztina (2011): The role of extension in the technical improvement of agricultural enterprises. NAUKOVIJ VISZNYIK 168:(3) pp. 34-39.(2011)

Krugman, P. (1994): Competitiveness: A dangerous obsession. Foreign Affairs, 2., pp. 28– 44.

Kulcsár László-Kozári József (1998): A vidékfejlesztés új stratégiája Magyarországon. GAZDÁLKODÁS 42:(4) pp. 11-21. (1998)

Lengyel I. - Rechnitzer J. (2004): Regionális gazdaságtan. Dialog Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 318p

Lengyel I.-Rechnitzer J. (2008): A regionális fejlődés súlypontjainak átrendeződése, új súlypont: a tudás. In Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. JATEPress, Szeged, pp. 13–25.

Nagy, H.-Káposzta, J. (2010): Social and regional aspects of the structural and Cohesion Funds in the new EU member states between 2007-2013. In: Peter Bielik (szerk.): Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union – Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine. 258 p. Nitra: Slovak University of Agriculture, Faculty of European Studies and Regional Development, 2010. pp. 148-167. ISBN: 978-80-552-0448-2

Nemes Nagy J. (1998): A tér a társadalomkutatásban (Ember- település- régió sorozat) Budapest 1998.

Nijkamp, P.-Abreu, M. (2009): Regional development theory. In Kitchin, R. – Thrift, N. (eds): International encyclopedia of human geography. Elsevier, Amsterdam (9. kötet), pp. 202–207.

Oláh I. - Ritter K.- Tóth T. (2013): The role of local communities in the disadvantaged rural areas In: Szendrő Katalin, Soós Mihály (szerk.) Proceedings of the 4th International Conference of Economic Sciences. 595 p. Kaposvár: Kaposvár University, 2013. pp. 547-553. (ISBN: 978-963-9821-62-0)

Rechnitzer J. (1998): Területi stratégiák Dialóg Campus kiadó Budapest-Pécs

Remenyik, B.-Molnár, Cs. (2017): The role of the Formula 1. Grand Prix in Hungary’s tourism. PROSPERITAS, 2017. (3), pp. 92-112

Tóth T. (2018): Gazdaságfejlesztési lehetőségek a jól működő településeken. STUDIA MUNDI-ECONOMICA 5:(1) pp. 59-67. (2018)

Tóth, T. (2008): Applying Methods and Processes Used in Regional Planning and Analysis to Regional, Rural and Small Area Development In: Peter Bielik, Bogdan Klepacki, Sergii Kvasha (szerk.) AGRICULTURAL MARKET AND TRADE: Evidence and perspektive of V4 Region and its Neighbour – Ukraine. 157 p. Warsaw: Editorial House Wies Jutra, 2008. pp. 105-119. (ISBN:83-89-503-62-x)

Varga A. (2009): Térszerkezet és gazdasági növekedés. Akadémiai Kiadó, Budapest. WEF (2010): The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum, Genf.

Letöltések

Megjelent

2018-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 145-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>