A Homokhát településeinek tipizálása faktor- és klaszteranalízissel

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/sme.vol.10.no.2.pp.86-97

Kulcsszavak:

vidékgazdaság, Homokhátság, átstrukturálódás

Absztrakt

Az idő múlásával olykor szükséges és hasznos „klasszikus” témákat és területeket újra és újra megvizsgálni. Ilyen téma meglátásom szerint a vidékgazdaság átstrukturálódása, valamint ilyen terület a Homokhátság. Sajnos a vizsgált terület leginkább csak a nyári aszályok során kap figyelmet, amikor a vízhiány olyan súlyos, hogy már öntözni sem lehet a termőföldeken, illetve a kertekben. A feltárt gazdasági és társadalmi folyamatokra minden bizonnyal a vízhiány is hatással van, de e két folyamat közötti kapcsolat feltárása nem témája ezen írásnak. A célom rávilágítani azokra a jelenségekre, amelyekben a vidékgazdaság átstrukturálódása manifesztálódik. Meglehet, hogy nem kapunk korszakalkotó eredményt, vagy olyan eredményt, amelytől meglepődünk, viszont fontosnak tartom a kezünket a Homokhátság csuklóján tartani és figyelni a pulzusát. Véleményem szerint fontos ezt azért is tennünk, mert a regionális tudományra is igaz Hérakleitosz azon állítás, mely szerint az egyetlen állandó a változás maga.

Információk a szerzőről

  • Szombathelyi Sándor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

    Phd-hallgató
    E-mail: szombathelyi.sandor@gmail.com

Hivatkozások

Bálint, J. – Juhász, M. (2009): Globalitás, regionalitás és lokalitás a vidékfejlesztésben. In: Bálint J. (szerk.): Vidékfejlesztés - vidékfejlesztési menedzsment és marketing. 9–19. p.

Csallner, A. E. (2015). Bevezetés az SPSS statisztikai programcsomag használatába. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. source: http://eta.bibl.u-szeged.hu/1264/4/csallner-spss-javitott.pdf. 49., 99. p.

Fehér, A. (2005): A vidékgazdaság és a mezőgazdaság. Agroinform kiadó Budapest 40., 53–105. p.

Ferencz, Á. – Kujáni, K. – Deák, Zs. (2019): Klímaváltozás gazdasági hatásai a Homokhátságon Gradus, 6(2), 64–65. p.

Glatz, F. – Csatári, B. – Kovács, A. D. (2004): Homokhátság 2004: szembesítés, lehetőségek, teendők. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete. 17. p.

Homokháti Speciális Célprogram source: http://www.homokhatsag.hu/portal/page.php?2 (download: 2023. 01. 05.)

Káposzta, J. (2015): A vidékgazdaság fejlesztési kérdései a XXI. században In: Bíró, A. Z. – Gyetvai, Á. – Magyar, F. (szerk.): Kreatív fiatalok – innovatív vidék: Sikeres helyi fejlesztési gyakorlatok a Székelyföldön. (Új utakon a tehetséggondozás VI.). Csíkszereda: Státus Kiadó, 13–22. p.

Kis, K. (2013): Vidékgazdaság, erőforrások, infrastruktúra rendszerszemléletben. In: Veres, L. (szerk.): Regionális földrajzi tanulmányok: Abonyiné Dr. Palotás Jolán 70. születésnapja tiszteletére (Közép-Európai Monográfiák 7.) Egyesület Közép-Európa Kutatására. 109–120. p.

Kis, K. (2014): Vidékgazdaság, kultúra, lokalizáció: eltérő válaszok és fejlődési differenciák Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, 9(1-2), 9–28.

Kovách, I. (2012): A vidék az ezredfordulón. Argumentum kiadó, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet) 39–63. p.

Kovách, I. – Megyesi, B. G. (2018): A magyar vidék alakulása az erőforrások, a társadalmi tőke és a fejlesztéspolitikai változásainak tükrében Erdélyi társadalom, 84–90. p. https://doi.org/10.17177/77171.209

Kovács, A. D. – Farkas, J. Zs. – Perger, É. (2015): A vidék fogalma, lehatárolás és új tipológiai kísérlete Tér és Társadalom, 29(1), 14–18., 22, 27. p. https://doi.org/10.17649/TET.29.1.2674

Kulcsár, L. (2017): A vidékfejlesztés elméleti megközelítése: regionális és kulturális összefüggések. 93. p. Kriterion Könyvkiadó Kolozsvár https://doi.org/10.22004/ag.econ.279366

Lengyel, I. – Rechnitzer, J. (2004). Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, 28. p.

Magda, R. – Marselek, S. (2010): Vidékgazdaságtan I. Szaktudás Kiadó Budapest.

Póla, P. (2002): A vidékfejlesztés aktuális kérdései In: Széchenyi, István Egyetem Doktori Iskolák Hallgatói Önkormányzata Széchenyi István Egyetem Doktori Iskolák Hallgatói Önkormányzata: Fiatal Regionalisták III. Országos Konferenciája, Győr. 8. p.

Rechnitzer, J. – Smahó, M. (2011) Területi Politika. Akadémia Kiadó 103–110. p.

Ritter, K. (2018): A vidékgazdaság foglalkoztatási szerkezete Magyarországon Hadtudományi szemle, 11(4), 400–420.

Sajtos, L. – Mitev, A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, 246, 250, 298. p.

Szakál, F. (1999): A fenntartható mezőgazdaság és szerepe a vidéki térségek fejlődésében. A falu, 14(2), 23–37.

Térport (2010. június 17.). Ma van az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja. source: http://www.terport.hu/hirek/ma-van-az-elsivatagosodas-es-kiszaradas-elleni-kuzdelem-vilagnapja

Without author and date: 1960. január 2-án beköltöztek a lakók az első panelházba József Attila Könyvtár Dunaújváros honlapja Download: 2022. 08. 20. source: http://www.jakd.hu/index.php?p=evfordulo&id=1323

Without author (2013): Agglegényadó és terror: 60 éve kezdődött a Ratkó-korszak Privatbankár.hu Download: 2022.08.20. source: https://privatbankar.hu/ongondoskodas/agglegenyado-es-terror-60-eve-kezdodott-a-ratko-korszak-256501

Without author (2023): Térképtér palyazat.gov.hu Download: 2023. 01. 31. source: https://www.palyazat.gov.hu/terkepter

Letöltések

Megjelent

2023-10-30

Hasonló cikkek

1-10 a 101-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.