A falusi turizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei

Szerzők

 • Molnár Csilla Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
 • Remenyik Bulcsú Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendégipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Intézeti Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.05.44-59

Kulcsszavak:

falusi turizmus, vidékfejlesztés, rekreáció

Absztrakt

Napjaink élménygazdaságában egyre többen ismerik fel, hogy a stresszes mindennapok testi-, lelki- és szellemi fáradalmainak kipihenésére nem feltétlenül egy zsúfolt nagyváros vagy tömegturisztikai célpont a legalkalmasabb, ezért sokszor falun keresik a vidék romantikáját, az autentikus kultúrát, gasztronómiát, a csendet és nyugalmat, illetve azokat az aktív kikapcsolódási lehetőségeket, amelyeknek a vidék kiváló teret adhat. Fő célcsoportnak a közép- és az idősebb korosztályokat tekinthetjük, de úgy gondoljuk, hogy e termék a fiatal korcsoportok számára is vonzó lehet.

Szerző életrajzok

 • Molnár Csilla, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

  egyetemi docens
  E-mail: Molnar.Csilla@gtk.szie.hu

 • Remenyik Bulcsú, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendégipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Intézeti Tanszék

  egyetemi docens
  E-mail: Remenyik.Bulcsu@uni-bge.hu

Hivatkozások

Csizmadia L. et al (1992): Fizetővendéglátás és falusi turizmus I-II. Budapest, KIT Kiadó, 376p.

Dashper, K. (Editor) (2014): Rural Tourism: An International Perspective Hardcover

Unabridged. Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-6677-6, ISBN (13): 978-1-4438-6677-4

European Travel Comission (2017): European Tourism. Trends & Prospects. http://www.etc-corporate.org/reports/european-tourism-2017-trends-and-prospects- (q1-2017) (2017.09.28)

Gannon A. (1994), Rural tourism as a factor in rural community economic development for economies in transition. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 2, No.1-2. pp.51-60.

Kim, J.H. –Ritchie, J.B. –McCormick, B.(2010): Developement of a scale to a measure of memeorable tourism experiences. Journal of Travel Research. Vol.51. Nr.1. pp.12- 25.

Komppula, R. (2005): Pursuing Customer Value in Tourism – A Rural Tourism Case- Study. Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 3, No. 2: p. 83–104.

Kovács D (2015): Falusi turizmus Magyarországon – kérdések és dilemmák. Területi Statisztika 55(6): 592–613.

Kulcsár Noémi (2013): Fogyasztói értékdimenziók vizsgálata a falusi turizmusban. Doktori (PhD) értekezés. Budapest. Corvinus Egyetem.

MacCannell, D.(1973): Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings. The American Journal of Sociology, Vol. 79, Nr. 3, pp. 589-603.

Michalkó G. − Rátz T. (2005): A kulturális turizmus élmény-gazdaságtani szempontjai. in: Enyedi, Gy. – Keresztély, K. (2005): A magyar városok kulturális gazdasága. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmány. Bp.: MTA Társadalomkutató Kp. http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/ipar_es_gazdasagtortenet/A_magyar_varosok_ kulturalis_gazgasaga/index.htm (2017. 09. 28.)

Molnár Cs. (2015): Kihívások és lehetőségek a turisztikai szolgáltatások marketingjében. In: Csáfor Hajnalka (szerk.) Múltbeli tapasztalatok, jelenkori feladatok: válogatás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak tanulmányaiból . 153 p. Eger: Líceum Kiadó, 2015. pp. 21-37. (ISBN:978-615-5509- 27-8)

Molnár Cs. (2017): Kreativitás és innováció az egészségturizmusban. Trendek és kihívások. Kautz Konferencia elektronikus tanulmánykötete (befogadott kézirat, várható megjelenés 2018 február)

Pine, B.J. –Gilmore, J.H. (1998): Welcome to the Experience Economy. Harward Business Review. https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy

Remenyik B.–Sikó B. (2017): Regional Cooperation with NGOS in Tourism. NFL füzetek. Budapest, (megjelenés alatt)

Rehák G. (2011): Turizmuspolitika Magyarországon. PhD-disszertáció. Debrecen, Debreceni Egyetem

Sasu K,A. – Epuran, G. (2016): An overview of the new trends in rural tourism. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences • Vol. 9 (58) No. 2.

Szabó, G. (2006): A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése az idegenforgalmi tevékenységek fejlesztése révén. Szakmai elemzés. Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetsége. Budapest, p. 46

Szalók Cs. et al. (2016): A Balaton Régió települései turisztikai fejlettségének vizsgálata a Turisztikai Komplex Mutató (TKM) segítségével. Prosperitás különszám.

UNWTO. 2016. Tourism Highlights. Madrid : World Tourism Organization. ISBN 978-92-844-1689-9.

Virág Á. (2017): A turisztikai együttműködés hatékonysága a Tokaji borvidéken. Falu, XXXII. (1) pp. 49-57.

www.fatosz.eu (2017. 10. 09.)

www.ksh.hu (2017. 10. 01.)

http://termalonline.hu/termal-hirek/10-legnepszerubb-termalfurdos-telepules-2016- ban (2017. 02.16.)

http://www.sycultour.eu/ (2017.10.10.)

http://www.fvsze.com/jobs/?search_keywords=&submit=#s=1 (2017.10.10)

Letöltések

Megjelent

2017-12-28

Hasonló cikkek

31-40 a 47-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.